Navigasjon, søk og logg inn

Godene våre

 • Konkurransedyktig lønn
 • Svært gode pensjonsordninger
 • Reiseforsikring for hele familien
 • Behandlingsforsikring som garanterer deg rask operasjon/behandling 
 • Forsikring ved medisinsk invaliditet, arbeidsuførhet og død
 • Full lønn fra Gjensidige ved foreldrepermisjon
 • To uker fri med lønn for barnets far ved fødsel
 • Full lønn under sykdom i inntil ett år
 • Rabatt på private skadeforsikringer
 • Diverse rabattavtaler
 • Tilgang til Gjensidiges aksjespareprogram
 • Støtte til trening og mulighet til å være med på bedriftsidrettslag
 • Tilgang til firmahytter i Norge, Sverige og Spania

Vi trenger mangfold

For å gi kundene våre gode opplevelser, må vi ha medarbeidere med ulik kompetanse og bakgrunn.

Hos oss ansetter vi ingeniører, tallknusere, jurister, utviklere, journalister og statsvitere. Vi ansetter UX-designere, analytikere, problemløsere, sosiologer, sykepleiere og økonomer. For ikke å snakke om kapitalforvaltere, idémakere, ledertalenter, kundebehandlere, kommunikasjonseksperter – og mye mer.

Kjerneverdiene våre

Vi har tre kjerneverdier som fungerer som bærebjelker for bedriftskulturen vår. Disse skal lede oss i riktig retning når vi gjør store eller små oppgaver, og når vi tar beslutninger.

Skap trygghet

Trygghet skapes gjennom å gi rom for å feile, vise tillit, være åpne, lytte, se og støtte hverandre. Trygghet lar oss utfordre, og tar oss videre. I trygge rammer mobiliserer vi mot.

Tenk nytt

Nytenkning starter med nysgjerrighet og vilje til å gjøre oss bedre, i stort og smått. Del egne tanker og ideer, og ta aktivt del i andres.

Nye tanker gir læring, skaper dynamikk, utfordrer oss og fører oss fremover.

Ta sats

Ta sats handler om å våge. Vis handlekraft og gjennomfør med stil. Ta sats! Slik møter vi fremtiden offensivt.

Mobilitet og jobbrotasjon

I Gjensidige tilrettelegger vi for at de ansatte skal kunne bygge karrieren sin ved å bevege seg på tvers i organisasjonen, og ikke bare oppover. Det er stor forskjell på de ulike avdelingene våre. Når de ansatte prøver ut forskjellige fagområder og typer stillinger, gir det store fordeler – både for hver enkelt ansatt og for selskapet.

Våre ansatte får skape en spennende og uvanlig karrierevei for seg selv. Internt i organisasjonen øker forretningsforståelsen betraktelig – noe som igjen sikrer at vi blir flinkere og leverer enda bedre. Vi oppfordrer alltid til interne søknader i de ledige stillingene våre.

Muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv

Noen av de aller viktigste stillingene våre går ut på å møte mennesker – enten ansikt til ansikt, eller på telefon. Ved å jobbe på et lokalkontor, salgssenter, kundesenter eller skadesenter hos oss, får du muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv. Både for de som bare trenger gode råd om forsikring og for de som har opplevd noe vanskelig og trenger hjelp raskt.

Siden dette fagområdet er så viktig for oss, legger vi også inn mye ressurser på kontinuerlig utvikling av de som jobber med dette. Det at vi legger opp til jevnlig trening på forskjellige realistiske situasjoner, er essensielt både for selskapet og for at den enkelte skal lykkes i jobben.

Gjensidigeskolen – vår egen skole for ansatte

Muligheten til å utvikle seg og lære mer er viktig for hver enkelt medarbeider, og det er viktig for Gjensidige. Derfor har vi vår egen skole, Gjensidigeskolen. Den pedagogiske grunntanken er at all læring knyttes til den jobben medarbeideren har.

I Gjensidigeskolen kan du tilegne deg det du måtte trenge for å jobbe optimalt som nyansatt, men også ta relevante kurs for å videreutvikle deg etter hvert.

Gjensidigeskolen er med deg i hele karriereløpet ditt. Du vil finne omfattende opplæringsprogrammer med undervisning av dyktige instruktører og et stort utvalg elektronisk opplæring. Hos oss kan du utvikle deg med kurs innen blant annet prosjektledelse, forhandlingsteknikk, presentasjonsteknikk og skriftlig kommunikasjon, samt faste lederprogrammer og kontinuerlig trening for de som jobber tettest på kunden.

Slik sikrer vi at medarbeiderne våre utvikler seg i takt med markedets krav og selskapets behov.

Årlig går 1200 medarbeidere på kurs i skolen vår

Gjensidige Young Professionals (GJYP) – et eget nettverk for ansatte under 35 år

Gjensidige Young Professionals (GJYP) er et nettverk for unge under 35 år som jobber i Oslo. GJYP er en arena for nettverksbygging og sosialisering, hvor man kan utveksle erfaringer, få nye impulser, bygge relasjoner og ikke minst ha det gøy. Som medlem av GJYP kan du også få mulighet til å delta i spennende tverrfaglige prosjekter, som kan styrke din faglige kompetanse og gi verdifull erfaring. Nettverket arrangerer flere samlinger gjennom året.