Hopp til innhold

Reiseforsikring med DNT-rabatt

Reiseforsikringene våre gjelder fra du drar hjemmefra – på alle korte og lange turer. Du kan kjøpe forsikringen for kun deg selv, eller for deg og familien.

Som DNT-medlem får du opptil 26 % rabatt.

Fordeler med Reise pluss

Hjelp hvis du blir syk eller skadet på reise

Dekker leid sports- eller fritidsutstyr på reisen

Dekker egenandel ved tyveri eller skade på leiebil

Hva dekker reiseforsikringene?

Hva dekker reiseforsikringene?

Gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du må bo i Norge og kjøpe reiseforsikringen før du reiser.

Reise Pluss

Vår beste og mest kjøpte reiseforsikring.

Reise

Vår enkleste reiseforsikring for deg som ønsker et litt rimeligere alternativ.

Hva dekker reiseforsikringene?

Gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du må bo i Norge og kjøpe reiseforsikringen før du reiser.

Reise Pluss

Vår beste og mest kjøpte reiseforsikring.

Hjelp hvis du blir syk eller skadet

Vi dekker alle utgifter til lege og sykehus hvis du blir uventet og akutt syk eller skadet mens du er på ferie. Vår egen døgnåpne alarmsentral gir deg personlig hjelp med alt det praktiske. Hvis du blir alvorlig syk eller skadet, dekker vi reise og opphold for to personer slik at de kan komme og støtte deg.

Hjemreise og evakuering

Hvis du må sendes hjem fordi du har blitt syk eller skadet, dekker vi hjemtransporten. Hvis noen i din nærmeste familie hjemme i Norge blir alvorlig syk eller skadet, dekker vi reisen din hjem.

Hvis du må evakueres på grunn av for eksempel naturkatastrofer eller terror, dekker vi reisen din hjem. Norske myndigheter eller myndighetene i landet du oppholder deg i må ha anbefalt evakuering. Du må ha reist til området før anbefalingen kom og før situasjonen oppsto. 

Hvis du må evakueres eller sendes hjem på grunn sykdom eller skade, må du ta kontakt med den døgnåpne alarmsentralen vår på +45 88 24 73 00.

Avbrutt ferie

Hvis du blir innlagt på sykehus eller får beskjed av lege om å holde sengen, får du 750 kr i kompensasjon per dag i inntil 10 dager.  Hvis familiemedlemmer som har felles reiseforsikring reiser sammen, får dere kompensasjon for en ekstra person i tillegg til den eller de som er syke eller skadet.  Hvis du må sendes hjem tidligere enn planlagt fordi du har blitt syk eller skadet, får du en erstatning på inntil 2 000 kr per døgn, maks 100 000 kr.

Videolege

Videokonsultasjoner med en skandinavisktalende lege hvis du blir skadet eller syk på ferie i utlandet.

Les mer om Online lege på reise

Bagasje

Gir deg erstatning hvis tingene du har med på reise blir stjålet eller skadet, for eksempel i en brann. Med Reise Pluss er det ingen maksgrense for erstatningen, og du får også dekket skader på sportsutstyr som du har leid med inntil 10 000 kr. Med Reise får du erstattet inntil 100 000 kr totalt.

Verdigjenstander

Hvis du har med smykker, klokke, mobiltelefon, elektronisk utstyr, eller fotoutstyr, får du erstattet inntil 40 000 kr for disse gjenstandene med Reise Pluss. Med Reise får du erstattet inntil 20 000 kr.

Sykkel

Tyveri eller skade på sykkelen din som skjer på reise utenfor Norge, med inntil 40 000 kr. Gjelder også elsykkel, elsparkesykkel og sykkeltilhenger.

Mobiltelefon

Hvis skjermen blir knust, bytter eller reparerer vi skjermen. Hvis mobiltelefonen blir stjålet, får du en tilsvarende mobiltelefon som den du hadde. Egenandelen er 1000 kroner, både med Reise og Reise Pluss.

Forsinket bagasje

Hvis bagasjen din blir forsinket, får du dekket opptil 5 000 kr med Reise Pluss og 3 000 kr med Reise til å kjøpe klær og andre nødvendige ting du trenger. Du kan kjøpe tingene med en gang du har fått en bekreftelse fra flyselskapet om at bagasjen er forsinket (dette kalles en PIR rapport). Husk å ta vare på kvitteringene.

Forsinkelse

Hvis for eksempel flyet ditt blir forsinket på grunn av teknisk feil eller uvær, og du ikke rekker videre transport som du har bestilt, dekker vi nye billetter med inntil 25 000 kroner med Reise Pluss, og 20 000 kroner med Reise. Med Reise Pluss får du også erstatning for en overnatting og billetter, for eksempel til konsert eller fotballkamp, hvis du kommer fram mer enn 8 timer for sent.

Advokathjelp og erstatningsansvar

Rettslig erstatningsansvar som du har pådratt deg som privatperson, for eksempel hvis du skader noen mens du sykler. Advokathjelp på reiser utenfor Norden. 

Lounge hvis flyet blir forsinket

Hvis flyet ditt blir mer enn 1 time forsinket, får du tilgang til flyplasslounge med gratis mat, drikke, wifi og lading. Du kan ha med deg inntil fire medreisende i loungen. Hvis flyplassen ikke har lounge, får du 40 euro per person.

Du må registrere flyreisene hos SmartDelay+, minst to timer før planlagt avreise. 

Slik bruker du tjenesten:

 1. Logg inn og se kodeordet du må bruke for å registrere flyreisene.
 2. Registrer flyreisene på nettsiden til SmartDelay+
 3. Husk å legge inn navnene på de du reiser sammen med.

Hvis du bestiller flyreisene hos charterselskapene TUI, Apollo eller Ving, får du ikke tilgang til lounge via SmartDelay+.

Les mer om tjenesten SmartDelay+

Avbestilling

Gjelder hvis du, en i din nærmeste familie eller den eneste personen du skal reise sammen med blir syk og du må avbestille reisen. Vi erstatter det du har betalt for din reise og overnatting som du ikke får refundert, og billetter til arrangementer. Med Reise Pluss får du dekket alt, og med Reise får du dekket inntil 50 000 kr. Du får ikke erstatning hvis du har betalt reisen med bonuspoeng eller lignende.

Heltids ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring som gjelder hele året, også når du ikke er på ferie. Du kan få utbetalt inntil 300 000 kr hvis du blir medisinsk invalid. Hvis du dør får dine etterlatte utbetalt 100 000 kr. Hvis du trenger behandling etter at du kommer hjem, for eksempel hos tannlege, får du dekket inntil 15 000 kr.

Leiebil på feriereise

Hvis en bil eller motorsykkel du har leid blir skadet eller stjålet, dekker vi egenandelskravet fra utleieselskapet. Hvis du ikke får hentet ut leiebilen til avtalt tid, fordi flyet eller toget ditt blir forsinket på grunn av teknisk feil eller uvær, dekker vi inntil 10 000 kr for endring av leieavtalen.

Detaljer om reiseforsikringen

Hva er egenandelen?

Egenandelen er summen du må betale selv hvis du melder inn en sak.

Reise pluss

Du betaler ingen egenandel, med unntak av tyveri og skade på mobiltelefon. Da betaler du 1 000 kroner i egenandel.

Reise

Du betaler 1 000 kroner i egenandel.

Hva dekkes ikke av reiseforsikringen?
 • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen.
 • Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly.
 • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
 • Uhellskader på tingene dine, med unntak av knust skjerm på mobiltelefon.
 • Ekspedisjoner i Arktis og Antarktis.
 • Høydeopphold over 6 000 meters høyde.
 • Skader som skyldes boksing, dykking dypere enn 40 meter, eller basehopp.

Dekkes ikke med mindre du utvider reiseforsikringen:

 • Reiser som varer lengre enn 10 uker.
 • Skader som skjer under utøvelse av luftsport slik som hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly, og flyving med sportsfly, mikro- og ultralette fly. Basehopping er ikke dekket av utvidelsen.
 • Reiser til Himalaya (opphold mellom 4 500 - 6 000 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen).
 • Reiser til land og områder som har reiseråd fra Utenriksdepartementet.

Slik utvider du reiseforsikringen

For å forlenge varigheten på reisen eller legge til ekstra dekninger, må du først kjøpe reiseforsikring og deretter logge inn og endre forsikringen.

Kan jeg forsikre samboer/ektefelle og barn?

Ja, du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og familien din.

En familieforsikring dekker deg, ektefelle eller samboer og barna deres frem til de fyller 21 år. 

Samboer og fosterbarn må ha samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker.​

Barna er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må bo i Norge. En reiseforsikring for familie gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 21 år), når de reiser alene sammen med den som har forsikringen.​

Hvor lenge kan reisen vare?

Reise og Reise Pluss gjelder for reiser som varer inntil 10 uker, fra dagen du forlater hjemmet ditt til dagen du er tilbake igjen.

Varer reisen lenger enn 10 uker?

Hvis du skal reise lenger enn 10 uker, kan du kjøpe en utvidelse av forsikringen din. Utvidelsen gjelder for én reise om gangen. Prisen avhenger av hvor lenge du skal være bortreist og du vil få en ekstra faktura for utvidelsen. Du må kjøpe utvidelsen før du drar på reisen.

For å forlenge varigheten på reisen, må du først kjøpe reiseforsikring og deretter logge inn og endre forsikringen. 

Logg inn og endre forsikringen
Hvor gjelder reiseforsikringen?

Reiseforsikringene våre gjelder på reiser både innenlands og utenlands, enten du drar på for eksempel sykkeltur i nabolaget eller på tur til Spania. Unntaket er land og områder som har reiseråd fra Utenriksdepartementet.

Skal du studere i utlandet?

Reise og Reise Pluss gjelder ikke for studieopphold i utlandet. Du må bo fast i Norge for at forsikringene skal gjelde. 

Hvis du skal være fulltidsstudent i utlandet, tilbyr vi forsikringspakken Student i utlandet. Pakken inkluderer syke-, reise,- ulykke,- innboforsikring og forsikring for studieavbrudd.

Har forsikringene en aldersgrense?

Du kan kjøpe Reise og Reise Pluss når du har fylt 18 år.

Ingen øvre aldersgrense

Reiseforsikringene har ingen øvre aldersgrense. Hvis du må bruke forsikringen får du lik erstatning, uansett alder.

Er du mellom 18 og 34 år?

Da kan du kjøpe Reise Ung. Reiseforsikringen har tilsvarende dekninger som Reise Pluss – til en ekstra god pris. Forsikringen dekker kun deg selv og eiendelene dine. Hvis du ønsker å forsikre samboer/ektefelle og barn, må du kjøpe Reise eller Reise Pluss.

Kan jeg si opp forsikringen etter jeg har vært på én reise?

Reiseforsikringene gjelder for ett år av gangen. Du betaler for forsikringen frem til neste fornyelse. Forsikringen fornyes automatisk hvert år, og vi gir deg beskjed i forkant av fornyelsen. Da kan du for eksempel si opp forsikringen om du ønsker det.

Hvis du får reiseforsikring via jobb og ikke lenger har behov for forsikringen, kan den sies opp med en gang og du trenger ikke vente til rett før fornyelse.

Inkluderte tjenester

Online lege på reise

Er du på reise utenfor Norge og opplever mindre tilfeller av sykdom eller skade, får du rask tilgang til lege via appen Eyr. Tjenesten er inkludert i reiseforsikringene våre. Har du familiedekning gjelder den for hele familien.​

Lounge hvis flyet blir forsinket

Med reiseforsikring hos oss får du inkludert tjenesten SmartDelay+. Da får du tilgang til flyplasslounge med gratis mat, drikke, wifi og lading, hvis flyet ditt blir forsinket.

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.  Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.