Hopp til innhold

Reiseforsikring med DNT-rabatt

Uansett hvor du skal, enten det er en hyttetur på fjellet eller en sydentur til Spania, gjelder reiseforsikringen vår fra du drar hjemmefra – på alle korte og lange turer. Du kan kjøpe forsikringen for kun deg selv, eller for deg og familien. Som DNT-medlem får du inntil 26 % rabatt.

Fordeler med Reise pluss

Hjelp hvis du blir syk eller skadet på reise

Dekker leid sports- eller fritidsutstyr på reisen

Dekker egenandel ved tyveri eller skade på leiebil

Hva dekker reiseforsikringene?

Gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du må bo i Norge og kjøpe reiseforsikringen før du reiser.

Reise Pluss

Vår beste og mest kjøpte reiseforsikring.

Reise

Vår enkleste reiseforsikring for deg som ønsker et litt rimeligere alternativ.

Hva dekker reiseforsikringene?

Gjelder på alle turer som varer i inntil 10 uker. Du må bo i Norge og kjøpe reiseforsikringen før du reiser.

Detaljer om reiseforsikringen

Egenandelen er summen du må betale selv hvis du melder en skade.

Reise pluss

Med unntak av skade eller tyveri av mobiltelefon, betaler du ingen egenandel ved skade.

Reise

Ved skade betaler du 1 000 kroner i egenandel.

Du kan velge å kjøpe reiseforsikring for deg alene eller for deg og familien din.

Familieforsikringen dekker deg og ektefelle eller samboer. Barna deres og fosterbarn er omfattet av forsikringen til den dagen de fyller 21 år. Samboer og fosterbarn må ha samme folkeregistrerte adresse som forsikringstaker.​

Barna er dekket uavhengig av hvem de reiser med. Det er ingen begrensning for antall barn, men barna må bo i Norge. En reiseforsikring for familie gjelder også for barnebarn og oldebarn (under 21 år) som reiser alene sammen med forsikrede.​

Vi tilbyr også reiseforsikringer for unge og studenter:

  • Reise Ung som tilsvarer Reise Pluss, vår beste årsreiseforsikring.
  • Student i utlandet som blant annet inkluderer reiseforsikring, innbo- og heltids ulykkesforsikring.
Les mer om Reise Ung
  • Reiser som har begynt før du har kjøpt reiseforsikringen
  • Kansellerte og innstilte reiser som skyldes streik, mangel på personale eller fly
  • Enkeltreiser som varer lengre enn 10 uker, dersom du ikke utvider forsikringen
  • Skader som skjer i eget hjem eller på arbeids- eller studiested, i barnehage eller lignende.
  • Ekspedisjoner i Arktis, Antarktis, Himalaya (opphold i over 4 500 meters høyde) eller Grønland (kryssing av grønlandsisen)
  • Reiser til krigsområder
  • Skader som skyldes luftsport, dersom du ikke utvider forsikringen (hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly, og flyving med sportsfly, mikro- og ultralette fly)
  • Skader som skyldes boksing, dykking dypere enn 40 meter, eller basehopp

Du kan utvide reiseforsikringen med:

  • Dekning for reiser som varer lenger enn 10 uker.
  • Dekning av skader som skjer under utøvelse av luftsport slik som hang-/paragliding, fallskjermhopping fra fly, og flyving med sportsfly, mikro- og ultralette fly. Basehopping er ikke dekket av utvidelsen.

Ønsker du å endre reiseforsikringen kan du logge inn og velge forsikringen. Velg deretter "Endre forsikring"

Logg inn og endre forsikringen

Sjekk pris og kjøp reiseforsikring med DNT-rabatt

Alminnelige vilkår og produktark

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. 

Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Se flere DNT-fordeler