Hopp til innhold

Bruk ansvars­forsikringen deres

Du kan raskt og enkelt melde sak på nett. Logg inn og velg forsikringen det gjelder, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Har du ikke logget inn før?

Skal du logge inn på vegne av bedriften for første gang, må du bestille tilgang.

Du kan også bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang.

 1. Logg inn og velg ansvarsforsikringen deres
 2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd og last opp nødvendig dokumentasjon
 3. Du hører fra oss innen 2 arbeidsdager og får beskjed hvis vi trenger mer informasjon 
 4. Juristene våre hjelper deg med å avklare ansvaret, involverer andre fagområder ved behov og følger saken opp mot andre parter hvis det er nødvendig

Du kan skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

Hvordan fungerer en ansvarsforsikring?

En ansvarsforsikring hjelper dere hvis kunder eller andre retter et erstatningskrav mot bedriften. Avhengig av hva slags ansvarsforsikring dere har, vil det gjelde ved skader på andres eiendeler, personskader eller økonomiske tap. 

Forsikringen fungerer ikke på samme måte som forsikring av eiendom og eiendeler. Vi bistår i utgangspunktet ikke med taksering eller reparasjon av selve skaden, men kan dekke et eventuelt økonomisk oppgjør i etterkant. Hvis det har skjedd en fysisk skade, bør eieren av det som er skadet først kontakte sitt eget forsikringsselskap. Deres forsikringsselskap vil da hjelpe hen med taksering og reparasjon, og vurdere om det er grunnlag for å kreve erstatning fra bedriften din.

Skadelidte er ikke forpliktet til å melde skaden til eget forsikringsselskap, men det vil gjennomgående være den enkleste og raskeste måten å få reparert skaden på.

Mer om ansvarsforsikringene våre
Hva skjer etter jeg har meldt saken?
 1. Vi kontakter deg når saken er registrert og gir beskjed dersom vi trenger mer informasjon fra deg.
 2. Juristene våre hjelper deg med å avklare omfanget og om det er dekket av forsikringen. Er det behov for hjelp fra fagfolk eller eksperter, involverer vi disse umiddelbart. 
 3. Vi følger opp saken din mot andre selskaper eller parter hvis det skulle være nødvendig.

Vi holder deg orientert underveis. Du kan hele tiden skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn.

Logg inn og se status på skadesak
Hva om jeg er usikker på hvem som har ansvaret?

Med en gang skaden har skjedd, anbefaler vi at du samler inn bevis hvis det er mulig. Du kan for eksempel ta bilder og notere kontaktinformasjon til eventuelle vitner.

Vi ønsker at du melder inn alle skadesaker du er involvert i til oss, uavhengig av hvem du mener er ansvarlig for skaden.

Straks vi har fått informasjon fra deg, vil vi hjelpe deg med å finne ut om du kan holdes ansvarlig og hva som eventuelt bør skje videre.

Hva er ikke dekket av ansvarsforsikringen?

Full oversikt over hva forsikringen dekker og ikke dekker, finner du i vilkårene deres. De kan du se ved å logge inn, velge ansvarsforsikringen deres og laste ned vilkårene. 

Blant annet dekker vi ikke

 • arbeidet med å rette opp feilen eller utføre den avtalte leveransen på nytt (kontraktsansvaret)
 • ansvar som fører, bruker eller eier av et kjøretøy
 • ansvar for yrkesskade 
 • bøter og overtredelsesgebyrer
 • ansvar for skade på det dere bruker, leier eller låner
Logg inn og se bedriftens forsikringer
Hva er egenandelen?

Egenandelen avhenger av hva slags ansvarsforsikring dere har og om dere har valgt å justere den.

Du kan finne avtalt egenandel ved å logge inn, velge forsikringen det gjelder og laste ned vilkårene. 

Etter du har registrert saken, vil vi sende deg informasjon om hvor stor egenandelen er i deres tilfelle.

Merk at Gjensidige ikke tar stilling til krav som er mindre enn egenandelen.

Logg inn og se bedriftens forsikringer
Hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

Du kan hele tiden følge status på saken og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Skadebehandleren din vil da ta kontakt med deg så snart hen har tid.

Har du ikke en pågående skadesak? Gå til hjelp og kontakt for bedrifter.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din