Hopp til innhold

Meld skade på firmabil og andre kjøretøy

Du kan raskt og enkelt melde skade på nett. Logg inn og velg kjøretøyet det gjelder, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Melde skade som ansatt

Du kan enkelt melde skade uten å være forsikringsansvarlig i bedriften.

Logg inn med BankID og fyll ut registreringsnummer, så hjelper vi deg videre.

Logg inn og meld skade
  1. Logg inn og velg kjøretøyet eller arbeidsmaskinen det gjelder
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd og velg verksted 
  3. Etter du har valgt verksted, vil du få informasjon om veien videre
  4. Trenger vi dokumentasjon på skaden, tar vi kontakt med deg.

Du kan skrive til oss, følge saken og laste opp dokumenter ved å logge inn på skadesaken.

Skal du logge inn på vegne av bedriften for første gang, må du bestille tilgang.

Spørsmål og svar

Hvordan melder jeg skade på uregistrert kjøretøy eller maskin?

Har du tilgang til å logge inn på vegne av bedriften, finner du det uregistrerte kjøretøyet ved å logge inn og kan melde skade som beskrevet over.

Skal du melde skade på et uregistrert kjøretøy uten bedriftstilgang, kan du bruke en egen skademelding som ikke krever tilgang.

Hvilke skader dekker forsikringen?

Om skaden er dekket av forsikringen eller ikke, kan vi svare best på etter skaden er meldt. Et eventuelt avslag vil ikke ha noe å si for ditt fremtidige kundeforhold hos oss.

Du kan også se vilkårene ved å logge inn, velge forsikringen det gjelder og laste ned vilkårene. 

Mer om bilforsikringene våre
Hva skjer etter jeg har meldt skaden?

Hvis vi trenger mer informasjon fra deg, kontakter vi deg senest neste virkedag. I perioder med ekstra stor pågang kan det ta noe lenger tid.

Vi bistår med å avklare omfanget av skaden og om det er dekket av forsikringen.

Er det behov for hjelp fra fagfolk eller eksperter, involverer vi disse umiddelbart. Vi følger opp saken din mot andre selskaper eller parter hvis det er nødvendig.

Du kan når som helst skrive direkte til skadebehandleren din, laste opp dokumenter og følge saken ved å logge inn.

Logg inn og se status på skadesak
Hva gjør jeg etter en kollisjon?

Hvis du kolliderer, er det viktig at du

  • sikrer deg informasjon om motparten, inkludert navn, adresse, telefonnummer og forsikringsselskap.
  • skaffer kontaktinformasjon fra eventuelle vitner
  • tar bilder av ulykkesstedet som viser bilenes posisjoner og eventuelle spor etter bilene

Skriv en felles skademelding

Vi anbefaler også at du og motparten skriver en felles skademelding som beskriver ulykken i detalj. Dere vil bli bedt om å tegne en skisse av det som har skjedd. Hvis dere er uenige, må dette føres på den felles skademeldingen. 

Hvis motparten ikke ønsker å skrive en felles skademelding, har hen plikt til å oppgi personalia og registreringsnummer.

Bilder, felles skademelding og annen dokumentasjon lastes opp når du melder skaden til oss. Du kan også gjøre det senere ved å logge inn og gå til skadesaken. 

Hvor finner jeg skademeldingsskjema til å ha i bilen?

Skademeldingsskjemaet skal til enhver tid ligge i bilen så du har det tilgjengelig ved et sammenstøt.

Fordi skjemaet skrives med gjennomslag, slik at både du og en motpart får en kopi, sender vi deg skjemaet kostnadsfritt per post.

Bestill skadeskjema
Hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

Du kan hele tiden følge status på saken og skrive direkte til skadebehandler ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Skadebehandleren din vil da ta kontakt med deg så snart hen har tid.

Har du ikke en pågående skadesak? Gå til hjelp og kontakt for bedrifter.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din