Hopp til innhold

Meld skade på avlinger eller produksjonsdyr

Du kan raskt og enkelt melde skade på nett. Logg inn og velg forsikringen du trenger, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Har du forsikringene dine på organisasjonsnummer?

Skal du logge inn for første gang, må du bestille tilgang.

Når du har tilgang, kan du logge inn med BankID og melde skaden.

Logg inn og meld skade
  1. Logg inn og velg forsikringen du trenger
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd
  3. Vi tar kontakt med deg så snart vi kan, og gir beskjed om vi trenger mer informasjon 

Du kan skrive direkte til behandleren din og følge med på saken ved å logge inn på skadesaken.

Spørsmål og svar

Hvis du ikke finner forsikringen din, kan det hende du har registrert forsikringene på organisasjonsnummer.

Da må du knyttes opp til organisasjonsnummeret for å få tilgang og melde skade.

Bestill tilgang

Hva forsikringen din dekker, avhenger av hvilken forsikring du har valgt og type produksjonsdyr. Logg inn, velg produksjonsdyrforsikringen og last ned vilkårene for å se hva forsikringen din dekker. 

Forsikringen dekker dyr som dør, blir avlivet av dyrevernhensyn eller totalkassert ved kjøttkontrollen på slakteriet – enten som følge av ulykke, sykdom eller begge deler, avhengig av hvilken forsikring du har.

I tillegg dekker forsikringen driftstap som følge av skaden, og som følge av påbud fra Mattilsynet hvis du har sykdomsforsikring eller plussdekning.

Mer om produksjonsdyrforsikring.

Logg inn og se forsikringene dine

Du kan få dekket utgifter til medisiner og veterinær hvis utgiftene er større enn gjennomsnittet av de to foregående årene. Da får du dekket den delen som overstiger de normale veterinærutgiftene i produksjonen.

Du må ha meldt skaden til oss innen 1 år etter at den har skjedd.

Forsikringen gir erstatning for 15 % (eller valgt prosentsats) av totaltapet beregnet på samme grunnlag som Statsforvalteren bruker.

Det er en forutsetning for forsikringsdekningen at du har fått erstatning fra Statsforvalteren.

Etter du har meldt inn skaden, vil du motta en bekreftelse med skadenummeret ditt innen neste virkedag. 

Når du har fått bekreftelsen, ber vi deg om å laste opp nødvendig dokumentasjon.

Gjelder det skade på produksjonsdyr, ber vi deg om ett av følgende: 

  • Veterinærattest
  • Kvittering fra Norsk Protein
  • Oppgjør fra nødslakt
  • Kassasjonsbevis eller bilde

Hvis dyret er nødslaktet, skal vi alltid ha oppgjøret fra nødslaktet.

Gjelder det avlingsskade, ber vi deg om:

  • Kopi av oppgjørsbrevet og beregningen du mottar fra Statsforvalteren
  • Kopi av regnskapet som viser sum av inntekter for produksjonen for to regnskapsår før skadeåret (begreningen fra Statsforvalteren viser kun mengder). Gjelder det grønnsaker eller bær, trenger vi også sum for distriktstilskudd for de samme årene.

Når du melder skaden, skal du oppgi summen fra det siste kjente regnskapsåret ved det siste hovedforfall før skaden skjedde.

Hvis du har hovedforfall fra og med 01.05 til og med 31.12, skal du oppgi summen fra det forrige året. Har du hovedforfall fra og med 01.01 til og med 30.04, skal du oppgi summen fra året før det forrige.

Du kan finne dato for hovedforfall på forsikringen om du logger inn.

Logg inn og se forsikringene dine

Du kan skrive direkte til oss ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Dette er den enkleste og raskeste måten å komme i kontakt med den som behandler saken på.

Har du ingen pågående skadesak, kan du logge inn og skrive til oss her.

Ønsker du å snakke med noen, kan du ringe oss på 915 03100. Vi er tilgjengelig alle hverdager mellom 10 og 15.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din