Hopp til innhold

Meld skade på traktor og arbeids­maskiner

Du kan raskt og enkelt melde skade på traktor, landbruksmaskiner og maskinredskap på nett.

Logg inn og velg forsikringen du trenger, så hjelper vi deg videre.

Slik bruker du forsikringen

Du kan når som helst skrive til skadebehandleren din ved å logge inn.
  1. Logg inn og velg landbruksmaskinen det gjelder
  2. Svar på spørsmål om hva som har skjedd og velg verksted 
  3. Etter du har valgt verksted, vil du få informasjon om veien videre
  4. Trenger vi dokumentasjon på skaden, tar vi kontakt med deg

Spørsmål og svar

Egenandelen du må betale avhenger av hva som har skjedd, og hvor stor egenandel du valgte da du kjøpte forsikringen.

Logg inn, velg forsikringen og last ned vilkårene for å se valgt egenandel. 

Etter du har registrert skaden, vil vi sende deg informasjon om hvor stor egenandelen din blir.

Logg inn og se forsikringene dine

Hvis du ikke finner forsikringen din, kan det hende du har registrert forsikringene på organisasjonsnummer.

Da må du knyttes opp til organisasjonsnummeret for å få tilgang og melde skade.

Bestill tilgang

Om skaden er dekket av forsikringen eller ikke, kan vi svare best på etter skaden er meldt. Et eventuelt avslag vil ikke ha noe å si for ditt fremtidige kundeforhold hos oss. 

Du finner vilkårene ved å logge inn, velge forsikringen det gjelder og laste ned vilkårene. 

Mer om traktorforsikringene våre.

Mer om arbeidsmaskinforsikringene våre

Logg inn og se forsikringene dine

Du kan skrive direkte til oss ved å logge inn og gå til skadesakene dine. Dette er den enkleste og raskeste måten å komme i kontakt med den som behandler saken på.

Har du ingen pågående skadesak, kan du logge inn og skrive til oss her.

Ønsker du å snakke med noen, kan du ringe oss på 915 03100. Vi er tilgjengelig alle hverdager mellom 10 og 15.

Logg inn og skriv til skadebehandleren din

Skademeldingsskjemaet skal til enhver tid ligge i arbeidsmaskinen, så du har det tilgjengelig hvis noe skjer. Vi sender deg skjema i posten kostnadsfritt når du tegner forsikringen.

Du kan også bestille skademeldingsskjema hvis du trenger det.

Bestill skademeldingsskjema

Hvis du kolliderer, er det viktig at du

  • sikrer deg informasjon om motparten, inkludert navn, adresse, telefonnummer og forsikringsselskap.
  • skaffer kontaktinformasjon fra eventuelle vitner
  • tar bilder av ulykkesstedet som viser bilenes posisjoner og eventuelle spor etter bilene

Skriv en felles skademelding

Vi anbefaler også at du og motparten skriver en felles skademelding som beskriver ulykken i detalj. Dere vil bli bedt om å tegne en skisse av det som har skjedd. Hvis dere er uenige, må dette føres på den felles skademeldingen. 

Hvis motparten ikke ønsker å skrive en felles skademelding, har hen plikt til å oppgi personalia og registreringsnummer.

Bilder, felles skademelding og annen dokumentasjon lastes opp når du melder skaden til oss. Du kan også gjøre det senere ved å logge inn og gå til skadesaken.