Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto gode råd for egen pensjonskonto

Gode råd for egen pensjonskonto

Er du usikker på om du bør gjøre andre valg for din egen pensjonskonto enn det arbeidsgiver har gjort for deg? Vi anbefaler deg å sette deg inn i punktene nedenfor før du bestemmer deg. 

1. Vurder fordelen med å følge arbeidsgiver

I de aller fleste tilfeller vil bedriften din kunne forhandle fram en bedre pris på pensjonssparingen enn det du kan oppnå på egen hånd. Egen pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjons­leverandør vil derfor lønne seg for veldig mange. Det vil også gi deg en samlet oversikt over både pensjonskapitalen og forsikringsordningene som ligger i ordningen.

2. Sjekk avkastningen

Avkastning på pensjonskapitalen har mye å si for hva du sitter igjen med den dagen du skal ta ut pengene.

I et 40 års perspektiv kan et par prosent forskjell i avkastning bety veldig mye for den totale pensjonen din.

To ganger i året rangerer Gabler leverandørene av innskuddspensjon i en innskuddspensjonsanalyse. Gjensidige har i flere år på rad fått topp-plasseringer i disse. Bakgrunnen er den gode balansen mellom forventet avkastning og risiko, og at pensjonsprofilene våre, som består av nøye utplukkede fond, har levert god risikojustert avkastning.

3. Få oversikt over kostnader

Det er mange forhold som påvirker hva du betaler for pensjonsavtalene dine. Det betyr at det kan være vanskelig å sammenlikne prisene til de ulike pensjonsleverandørene. Du bør derfor sette deg grundig inn i hva som ligger i kostnadene knyttet til pensjonen din.

På norskpensjon.no får du oversikt over hva du betaler for pensjonsavtalene dine i dag. Har du spørsmål du ikke finner svar på der, kan du ta kontakt med en av våre pensjonsrådgivere.

4. Legg vekt på kunnskap og trygghet

Pensjon er pengene du skal leve av når du helt eller delvis slutter å jobbe.

Det er viktig at du føler deg trygg på at pensjonskapitalen din blir godt ivaretatt.

Gjensidige har solid kompetanse etter lang fartstid i bransjen. Vi tilbyr skreddersydde pensjonsporteføljer og fast oppfølgingsløp hos rådgiver om du ønsker det. Det betyr at hos oss kan du forvente god oppfølging – rett og slett trygghet for at vi tar vare på både deg og pensjonspengene dine. 

5. Velg en fleksibel og uavhengig fondsforvalter

Det er viktig å kunne tilby gode fond. Gjensidige har en fleksibel og uavhengig fondsforvaltning. Det innebærer at vi til enhver tid velger de tilbyderne av fondsforvaltning vi mener leverer godt og innenfor våre kvalitetskriterier som blant annet handler om bærekraft. 

6. Sats på bærekraftige investeringer

Det er ikke likegyldig hva vi investerer pensjonskapitalen i. Mer enn noen gang er det viktig å tenke bærekraft, og akkurat det gjør vi i Gjensidige.

The Governance Group har gjort en undersøkelse av bærekraftsrapporteringen til de 100 største selskapene på Oslo Børs, og her får Gjensidige toppkarakter A for sin miljørapportering.

Når du har pensjonspengene dine hos oss, kan du derfor være trygg på at pengene dine investeres i tråd med etiske og bærekraftige retningslinjer. 

7. Legg vekt på den totale kundeopplevelsen

Vi brenner for de gode kundeopplevelsene

Gode kundeopplevelser har over tid skapt en sterk tillit til Gjensidige, og ambisjonen er å alltid skape de beste kundeopplevelsene i bransjen.

Mange oppfatter pensjon som komplisert og uoversiktlig. Derfor er kundeorientering viktig for oss. Målet vårt er å alltid informere kundene våre på en lettfattelig måte, tilby fremtidsrettede digitale løsninger og sørge for at de har god oversikt over pensjonen sin, blant annet i Gjensidige-appen.

I tillegg til dette, er fortrinnet vårt at vi har lang erfaring med både forvaltning og utbetaling av pensjon.