Hopp til innhold

Fortsettelses­forsikring fra tjenestepensjon

Du har rett til å videreføre forsikringsordningene fra tjenestepensjonen i en Fortsettelsesforsikring hvis du:

  • blir meldt ut av pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiver
  • av ulike årsaker blir stående uten, eller får reduserte, forsikringsordninger

Dette er Fortsettelsesforsikring

Fortsett sparingen

Om du ønsker å fortsette sparingen må det skje i en egen spareordning. Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere på ps@gjensidige.no, så hjelper vi deg. Husk at du ikke skal sende sensitiv informasjon i e-post.

Hvis du blir meldt ut av pensjonsordningen du har gjennom arbeidsgiveren din, har du rett til å videreføre forsikringsordningene fra denne i en Fortsettelsesforsikring. Om du ønsker denne forsikringen må du bestille den innen 6 måneder fra utmeldingstidspunktet. 

Det siste forsikringsbeviset du har fått viser hva du har krav på å videreføre. Det kan være:

  • Innskuddsfritak som sikrer fortsatt sparing til alderspensjon ved arbeidsuførhet
  • Uførepensjon som sikrer månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet
  • Etterlattepensjon som sikrer månedlige utbetalinger til ektefelle, samboer eller barn

Spørsmål og svar om Fortsettelsesforsikring