Hopp til innhold

Fripoliser

En fripolise er oppspart pensjon fra den tiden du har vært ansatt i en bedrift med ytelsesbasert pensjonssparing. Fripolisen kan du få utbetalt fra 62 år og den garanterte avkastningen er allerede innregnet i utbetalingsbeløpet.

Fripolise er mer enn alderspensjon

Har du fripolise hos oss?

Logg inn og les om fripolisen din

En fripolise kan inneholde:

  • ektefelle-/samboerpensjon
  • barnepensjon
  • uførepensjon

Avkastning

Fripolisen blir tildelt en garantert minsteavkastning hvert år. Vi tilfører avkastning ut over garantert minsteavkastning til fripolisens tilleggsavsetning, eller vi bruker den til å øke årlig pensjonsbeløp. I den årlige kontoutskriften opplyser vi om hvor mye avkastning som er tilført fripolisen din.

Endrede regler for fripoliser

Alle fripoliser har en garantert ytelse – normalt med en avkastning på rundt 3 %. Høsten 2014 ble det innført regler som åpnet for å gjøre om disse til fripoliser med investeringsvalg.

Vi tilbyr dessverre ikke fripolise med investeringsvalg.

Ofte stilte spørsmål om fripoliser

En fripolise er en pensjonsrettighet fra en tidligere avtale om pensjonssparing. Du får en fripolise når du har vært ansatt i en bedrift som har ytelsespensjon for sine ansatte.

Alle fripoliser har en garantert ytelse – normalt med en avkastning på rundt 3 %. Høsten 2014 ble det innført regler som åpnet for å gjøre om disse til fripoliser med investeringsvalg.

Vi tilbyr dessverre ikke fripolise med investeringsvalg.

En fripolise kan inneholde ektefelle-/samboerpensjon, barnepensjon og uførepensjon. 

Nei, lovverket tillater ikke fjerning av disse forsikringene på en fripolise.

Nei, disse avtalene er pensjonssparing fra tidligere arbeidsgivere som du ikke kan sette inn mer penger på.

Hvis du vil spare litt ekstra kan du starte privat pensjonssparing.

Få råd og hjelp om pensjon og fondssparing

Vi hjelper deg uansett hva du lurer på om pensjon og fondssparing