Hopp til innhold

Fripoliser

En fripolise er oppspart pensjon fra den tiden du har vært ansatt i en bedrift med ytelsesbasert pensjonssparing. Fripolisen kan du få utbetalt fra 62 år og den garanterte avkastningen er allerede innregnet i utbetalingsbeløpet.

Fripolise er mer enn alderspensjon

Har du fripolise hos oss?

En fripolise kan inneholde:

  • ektefelle-/samboerpensjon
  • barnepensjon
  • uførepensjon

Avkastning

Fripolisen blir tildelt en garantert minsteavkastning hvert år. Vi tilfører avkastning ut over garantert minsteavkastning til fripolisens tilleggsavsetning, eller vi bruker den til å øke årlig pensjonsbeløp. I den årlige kontoutskriften opplyser vi om hvor mye avkastning som er tilført fripolisen din.

Endrede regler for fripoliser

Alle fripoliser har en garantert ytelse – normalt med en avkastning på rundt 3 %. Høsten 2014 ble det innført regler som åpnet for å gjøre om disse til fripoliser med investeringsvalg.

Vi tilbyr dessverre ikke fripolise med investeringsvalg.

Ofte stilte spørsmål om fripoliser