Miljøutbytte

Energieffektive bygg er et viktig tiltak for å bidra til bærekraftige byer og samfunn. Og da skal det lønne seg.

Skulle bygningen deres bli totalskadet, gir vi miljøutbytte hvis dere velger å gjenreise bygningen med BREEAM-NOR-sertifisering.

Default

Hva er miljøutbytte?

Miljøutbyttet er en utbetaling vi gir til kunder som velger å gjenoppbygge bygningen etter miljøsertifiseringen til BREEAM-NOR – Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. 

Utbytte tilsvarer 5 % av erstatningssummen dere får for gjenoppbygningen. For å motta miljøutbytte, må dere  

Eksempel på miljøutbytte

Dere får 100 millioner kroner i erstatning til gjenoppbygging etter en brann. Når bygget er ferdig, og dere kommer til oss med BREEAM-NOR-sertifikat, får dere utbetalt 5 millioner kroner (5 prosent) i miljøutbytte.

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for næringsbygg og boligsammenslutninger. Sertifiseringen viser at prosjektet og bygget har kvaliteter utover byggeforskriftens minstekrav, og at de viktigste aspektene innen bærekraft er ivaretatt.  

Ønsker dere å få BREEAM-NOR-sertifisering etter en skade på bygget, hjelper vi dere med å undersøke mulighetene og avklare veien videre.

 • BREEAM-NOR innebærer dokumentert prestasjon i ni kategorier for byggeprosjektet: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi, og forurensning.  

  Et bygg kan oppnå sertifisering på fem nivåer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstandig. Det er Very Good eller bedre som utløser miljøutbytte hos oss. 

  Les mer på Grønn Byggallianse sine sider.

 • Alle byggeprosjekter kan sertifiseres. BREEAM-NOR har definert kriterier for nybygg og rehabilitering av  

  • kontorbygg 
  • industribygg (inkludert lager) 
  • varehandel (inkludert restauranter og kjøpesentre) 
  • undervisningsbygg (inkludert barnehager, skoler og universiteter)  
  • bolig og boligsammenslutninger 

  Andre bygningstyper enn de nevnt over kan også sertifiseres, men må få utarbeidet et tilpasset sett av kriterier.

Fordeler med miljøsertifisering

I tillegg til å ta et viktig samfunnsansvar og motta miljøutbytte, gir et miljøsertifisert bygg flere fordeler: 

 • Høyere markedsverdi 
 • Høyere leieinntekter 
 • Større belegg 
 • Lavere driftskostnader 
 • Økt brukertilfredshet 
 • Redusert finansiell risiko

Andre miljøvennlige tiltak

Dere trenger ikke ha fått en skade på bygningen for å tenke bærekraft i bygg og eiendom. Grønn Byggallianse har definert en rekke tiltak dere kan og bør gjøre i dag, for å være konkurransedyktige i en grønn fremtid. Tiltakene er utarbeidet for boligutviklere og byggeiere – store som små – som tar klima og miljø på alvor.

Se de anbefalte strakstiltakene på Grønn Byggallianse sine sider.

Bærekraft i forebygging

Å ta vare på de verdiene man allerede har, er både lønnsomt og bærekraftig for deg som byggeier, for samfunnet og for miljøet.

Se hva vi anbefaler dere å gjøre for å forebygge skader og øke sikkerheten.

Gjelder det et borettslag eller et sameie?