Brannkurs

Brannkurset vårt er et tilbud til deg som jobber i en virksomhet som er forsikret i Gjensidige. Kurset gir deg kompetanse om brannforebyggende arbeid for å sikre liv, helse, miljø og materielle verdier.

Start brannkurset

Default

Opplæring i brannforebygging er en viktig del av arbeidsgivers ansvar for å ivareta ansattes sikkerhet på arbeidsplassen. Som ansatt har du et særskilt ansvar for å vise aktsomhet slik at brann unngås.

Målet med kurset er å gi deg en innføring i brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp. Du får også en innføring i hvordan du skal håndtere en evakuering ved branntilløp.

Kurset er delt inn i følgende tema:

  • Hva må du vite om brannvern på jobb?
  • Hva er en brann?
  • Hvordan forebygge og slokke en brann?

Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre kurset. Dersom du blir avbrutt eller må pause kurset underveis, vil du komme tilbake til det stedet du avsluttet når du starter kurset på ny. 

Vi anbefaler at du tar kurset på PC.

Start brannkurset

Vi gjør oppmerksom på at dette er en betaversjon, og at feil kan forekomme.