Tilbake på jobb

Har du ansatte som blir sykmeldt over lengre tid, kan det være krevende å vite hvordan du skal hjelpe dem tilbake på best mulig måte.

Tjenesten leveres i samarbeid med Unicare, en av Norges største leverandører av private helsetjenester. Sammen hjelper vi deg med oppfølging og tilrettelegging for den ansatte – til det beste for dere begge.

Default

Hjelp ansatte tilbake på jobb

Gjennom tverrfaglig kartlegging og oppfølging får dere og den sykmeldte hjelp til å avdekke hva som skal til for å komme raskere tilbake på jobb og tilrettelegge for dette. Gjennom tett dialog mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og fagpersonene i Unicare, utarbeides en felles plan for tilbakeføring til arbeid.

Slik hjelper vi dere

Den ansatte kan få raskt tilbud om kartlegging og oppfølging av et tverrfaglig team bestående av jobbveileder, fysioterapeut og psykolog ved behov. 

 • Det gjennomføres to digitale kartleggingssamtaler hos jobbveileder og fysioterapeut eller psykolog. Kartleggingen skal avdekke utfordringer, ressurser og muligheter for å kunne stå i jobb på tross av helseplager. Det utarbeides en rapport med konklusjon og forslag til tiltak. I samråd med arbeidstaker deles rapporten med tiltak som involverer arbeidsplassen med arbeidsgiver.

 • Ved behov får den ansatte tilbud om videre oppfølging, som kan bestå av:

  • veiledningssamtaler med jobbveileder
  • veiledning i fysisk aktivitet, stressmestring og søvn med fysioterapeut
  • samtale med arbeidsgiver for å utarbeide felles mål og plan
  • jobbfokusert kognitiv terapi med psykolog

  Den ansatte får også tilbud om å benytte seg av et digitalt treningstilbud i oppfølgingsperioden. 

  Oppfølgingen skjer normalt over fire uker og inkluderer 10 digitale kontaktpunkter via video eller telefon, der to av dem er med arbeidsgiver. Hovedmålet er å øke arbeids­nærværet til den sykmeldte og redusere det totale sykefraværet i bedriften. Dette oppnås best ved tverrfaglig oppfølging og god samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og fagpersoner innen helse. Sammen jobber vi for en felles forståelse av hva som skal til for at den ansatte kan stå i jobb. 

Spørsmål og svar

 • Sammen med Unicare tilbyr vi tjenesten "Tilbake på jobb" til bedrifter som har 10 ansatte eller flere, og som har et av disse produktene hos oss:

  • personalforsikring
  • uførepensjon
  • over 2 % sparing på tjenestepensjon
 • Tilbake på jobb er ikke det samme som fysikalsk behandling eller opptrening etter sykdom eller skade.

  Tilbake på jobb handler om å finne løsninger på sammensatte problemer. Personer som særlig kan ha nytte av Tilbake på jobb, opplever gjerne flere plager samtidig. Det kan være utbrenthet og energiløshet, diffuse kroppslige plager, som muskel- og skjelettsmerter, og/eller lettere mentale plager, som nedstemthet eller angst. «Diffuse plager» er plager den enkelte selv opplever, men hvor ingen medisinsk eller fysikalsk årsak lar seg finne ved undersøkelse. I tjenesten Tilbake på jobb ser vi hele mennesket.

  Tjenesten er aktuell for arbeidstakere som har vært sykmeldt i 6 uker eller mer. 

 • Kartleggingen dekkes av Gjensidige. Den tverrfaglige oppfølgingen, som inneholder inntil 10 digitale timer, samhandling og rapport, koster 12 000 kroner. Prisen inkluderer veiledning, utarbeidelse av plan, tverrfaglig oppfølging og samhandling med arbeidsgiver, NAV og andre relevante aktører. Dersom ikke hele oppfølgingsforløpet benyttes, er prisen 1 350 kroner per time.

Tjenesten "Tilbake på jobb" er levert av Unicare. Gjensidige får ikke innsyn i opplysninger om den enkelte sykmeldte som benytter tjenesten.

Vil du vite mer?

Legger du inn opplysningene dine under, så kontakter Unicare deg for å gi mer informasjon. Sammen finner dere ut om tjenesten passer for dere.

Vil du vite mer om tjenesten, kan du også ringe Unicare på telefon 66 75 23 00.

* Påkrevde felter

Om bedriften og deg som arbeidsgiver

Vennligst IKKE send inn navn eller helseopplysninger på den ansatte som tjenesten kan være aktuell for her.