Skademelding for ansvars­forsikring

CL13_0021 Rettshjelp Skademelding 1600x300.png

Vi bistår deg i ansvarssaker

  1. Du melder saken via skademeldingsskjemaet som du sender til oss på e-post
  2. Vi kontakter deg når saken er registrert
  3. Vi behandler saken og holder deg orientert underveis

Meld skade for ansvars­forsikring

Skal du melde en skade for ansvarsforsikring, kan du fylle ut et skademeldingsskjema og sende det til oss på e-post til ansvar.skade@gjensidige.no.