Spørsmål og svar om betaling og faktura

Her finner du spørsmål og svar om betaling og faktura for bedrifter. 

Default

Er du privat- eller landbrukskunde, finner du spørsmål og svar om betaling her.

 • Giro og faktura

 • Logger du inn, kan du få oversikt over bedriftens fakturaer og betalinger — i betalingsoversikten for forsikring og fakturaoversikten for pensjon.

  Logg inn og gå til betalings- og fakturaoversikten for forsikringer

 • Bruk alltid den sist utsendte giroen for hvert forsikringsnummer. Denne reflekterer de siste endringene. Datoen for utsendelse står øverst i høyre hjørne.

  Logger du inn, kan du se hva bedriften har av utestående beløp i betalingsoversikten.

 • Dette kan komme av at den siste mottatte fakturaen ikke ble betalt. Dersom den siste mottatte fakturaen er på et høyere beløp enn de andre fakturaene denne erstatter, kan dere få en purring på restbeløpet.

  Ved å logge deg inn på Din Bedrift får du oversikt — i betalingsoversikten for forsikring og fakturaoversikten for pensjon.

 • AvtaleGiro

 • AvtaleGiro er en avtale mellom kunde og bank. Betaler du fra privat konto kan du opprette AvtaleGiro direkte via nettbanken. Har du bedriftskonto må du kontakte banken din for å sette opp AvtaleGiro. Banken vil be deg om å fylle ut en svarslipp som sendes til NETS for manuell registrering.

  På svarslippen fyller du ut Gjensidige sitt kontonummer og KID-nummer som står på giroen vi har sendt deg. Vi registrerer at ønsket betalingsmåte er AvtaleGiro i systemet vårt. Fra dette blir gjort, avventes det i 30 dager at NETS setter i kraft avtalen.

 • Automatisk betaling gir deg full kontroll på regningene. Du slipper å huske forfallsdatoer, og du unngår fakturagebyrer og purringer. (La helst beløpsgrense stå åpen, vi trekker aldri mer enn vi skal. Dersom en ønsker å sette inn en grense, så er det viktig at denne settes noe høyere enn eksakt beløp. Dette for å unngå at AvtaleGiro stoppes på grunn av at trekket er for nær beløpsgrensen).

  • Betalingen fordeles på 12 måneder, uten merkostnader for deg
  • Regningene betales automatisk fra din konto på forfallsdato
  • Du unngår purring og gebyr ved sen betaling
  • Du blir varslet i nettbanken syv dager før forfall
  • Du kan stoppe betalinger
  • Du har full oversikt over betalte regninger i nettbanken og på kontoutskriften
  • Du kan si opp avtalen i nettbanken, eller ved å kontakte banken din
 • Vi sender faktura i posten hvis et trekk med AvtaleGiro ikke har blitt gjennomført. Fakturaen gjelder for dette ene trekket. Hvis du betaler fakturaen, vil neste AvtaleGiro-trekk gå som normalt.

  Årsaken til at et trekk ikke blir gjennomført er enten at det mangler dekning på konto, eller at beløpsgrensen for AvtaleGiro i nettbanken din er for lavt. Har du valgt for lav beløpsgrense, kan du endre dette selv i nettbanken.

  Hvis du har byttet bank må bedriften selv avslutte sin avtale med opprinnelig bank, og deretter opprette ny avtale om AvtaleGiro i ny bank. Vi kan dessverre ikke gjøre dette på vegne av kunde.

 • Hvis du har valgt AvtaleGiro som betalingsmåte, reduseres eller økes de gjenstående beløpet på AvtaleGiro-trekkene dine automatisk når du gjør endringer på forsikringene dine. Husk å sjekke at beløpsgrensen i nettbanken din er høy nok hvis du gjør endringer, så unngår du at betalinger stoppes. Du mottar en ny betalingsoversikt som viser hvilke beløp som trekkes når. Pris per år blir fordelt på det antall måneder som gjenstår til hovedforfall.

 • Ved bytte av bank anbefaler vi at du kontakter din nye bank for å få hjelp til å flytte avtalen fra den tidligere banken, fordi rutinene kan variere mellom ulike banker.

 • Ønsker bedriften å endre til giro, kan du ta kontakt med oss så endrer vi betalingsform fra AvtaleGiro til giro på de forsikringene det gjelder. Bedriften kan også gå tilbake til AvtaleGiro senere ved å kontakte oss.

  AvtaleGiro er en avtale mellom bedriften og bedriften sin bank, så avtalen er gyldig helt til den sies opp i banken. Ønsker du å si opp avtalen, må du derfor kontakte banken direkte.

 • Andre betalingsmåter

 • Vi tilbyr EHF-faktura dersom dere er registrert i ELMA-registeret. EHF-faktura er en elektronisk faktura som dere mottar direkte i bedriftens regnskapssystem.

  For å kunne opprette EHF-faktura hos oss må dere

  1. Aktivere EHF i økonomisystemet deres
  2. Kontakte oss og oppgi at dere ønsker EHF, så registrerer vi dette i våre systemer

  Fakturaen blir sendt som en fil i programmeringsformatet XML. Betalingen kan deles opp i 1, 2 eller 4 terminer og et eventuelt termintillegg blir lagt til.

  I tillegg til den elektroniske filen med EHF-faktura, sender vi faktura og giro som PDF samt en visningskopi av opplysningene i filen. Disse vil du kunne åpne og se ved mottak. Dokumentene kan du finne når du logger inn på bedriften, eller dere får dem i posten.

 • Vi tilbyr AutoGiro som betalingsmåte for pensjonsordningen til bedriften. Du oppretter AutoGiro ved å fylle ut fullmakten som ligger ved tilbudsbrevet for pensjonsordningen.

 • Ord og begreper

 • Grunnprisen er et fast årlig beløp som er uavhengig av hvor mange forsikringer du har. Grunnpris beregnes en gang per forsikringskunde, uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Grunnpris på forsikringer dekker administrasjonskostnader knyttet til kundeforholdet.

 • Termingebyr er et gebyr du må betale for å fordele årsprisen i 2 eller 4 fakturaer utover året.

  Hvis du velger å betale med AvtaleGiro fjernes gebyret. Da deles betalingen i månedlige trekk uten ekstra kostnad.

Logger du inn, kan du få oversikt over bedriftens fakturaer og betalinger
Icon-tip