Fondsoversikt

Her finner du en oversikt over de ulike fondene du kan velge mellom. Fondsuniverset strekker seg fra det norske og nordiske markedet, til det europeiske og globale. Pensjonsprofilene våre er såkalte kombinasjonsfond med ulik aksje- og renteandel og forventet avkastning. 

Default