Fondsoversikt for innskuddspensjon

Her er fondene vi tilbyr for innskuddspensjon hos oss. I tillegg har vi pensjonsprofilene våre. De er såkalte kombinasjonsfond med ulik aksje- og renteandel og forventet avkastning.

Har du pensjon gjennom arbeidsgiveren din hos oss kan du logge inn og endre fondsvalg.

Default