Fondsoversikt for innskuddspensjon

Her er fondene vi tilbyr for innskuddspensjon/egen pensjonskonto hos oss. I tillegg har vi pensjonsprofilene våre. De er såkalte kombinasjonsfond med ulik aksje- og renteandel – og forventet avkastning. Har du pensjon gjennom arbeidsgiveren din hos oss kan du logge inn og endre fondsvalg.

Se fondsoversikten for privat pensjonssparing, Pensjonskonto Pluss og oppspart pensjon fra tidligere arbeidsgivere her.

Default