Bærekraftige investeringer i pensjonen din

Gjensidige ble kåret til årets mest bærekraftige selskap i finansnæringen av Sustainable Brand Index i 2019, som i 2018. Når du har pensjonspengene dine hos oss, kan du være trygg på at de blir forvaltet på en bærekraftig måte.

Default

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer er alltid tema når vi engasjerer eksterne forvaltere. Vi inngår kun avtaler med kapitalforvaltere som har betryggende retningslinjer og en tilfredsstillende historikk på området.

Vi følger også opp hvert kvartal at retningslinjene følges opp på en god måte.

Globalt ansvar

Vi er også med i FN-initiativet Global Compact. Vi tar menneskerettigheter og bærekraftig utvikling på alvor. Når ansatte har pensjonsordningen sin gjennom oss, kan de være trygge på at pengene investeres i henhold til etiske og bærekraftige retningslinjer.

 • FN-initiativet Global Compact er både et nettverk og et redskap for bedrifter som ønsker å jobbe aktivt og seriøst med samfunnsansvar.

  Våre finansielle investeringer baseres på nettverkets 10 prinsipper:

  1. Bedrifter skal støtte og respektere vern om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
  2. Bedrifter skal påse at de ikke medvirker til brudd på menneskerettighetene
  3. Bedrifter skal holde organisasjonsfriheten i hevd og sikre at retten til å føre kollektive forhandlinger anerkjennes i praksis
  4. Bedrifter skal sikre at alle former for tvangsarbeid avskaffes
  5. Bedrifter skal sikre at barnearbeid reelt avskaffes
  6. Bedrifter skal sikre at diskriminering i arbeidslivet avskaffes
  7. Bedrifter skal støtte en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer
  8. Bedrifter skal ta initiativ til fremme av økt miljøansvar
  9. Bedrifter skal oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi
  10. Bedrifter skal bekjempe enhver form for korrupsjon, herunder utpressing og bestikkelser