Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Forsikring for lag og klubber

Klubben i ditt hjerte trenger mer enn kjærlighet. Sett forsikring på agendaen og vær med på å sikre klubbens fremtid.

Gjensidige er på lag med idretten, og idrettsklubber får derfor ekstra god pris på lag- og klubbforsikringene våre.

Prøv forsikringsrådgiveren vår

Synes du det er vanskelig å finne frem til hvilke forsikringer klubben din trenger? Vi hjelper deg med å sette sammen en forsikringspakke som er tilpasset klubbens behov. 

Her kan du sjekke hvilke forsikringer vi anbefaler for klubben din og be om et pristilbud.  

 • Vi hjelper deg med å finne forsikringene klubben din trenger

  Beskriv klubben

  Gjensidige_Klubbpakke_IdrettGjensidige_Klubbpakke_ØvrigeLag
  Yrkesskade, Tjenestepensjon, Reiseforsikring, Personalforsikringer
  Arrangement

  Hvilke kjøretøy eller bygninger eier klubben?

  Kjøretøy
  Kjøretøy
  Kjøretøy
  Skitrekk
  Idrettsanlegg
  Administrasjonsbygg

  Hva har klubben av sportsutstyr, inventar og løsøre?

  Anslå samlet verdi av klubbens løse eiendeler
  kr
  10000Eiendelsforsikring
 • Vi anbefaler følgende forsikringer for klubben

  • Grunnpakke for klubb

   Grunnpakke for lag og klubber

   Denne forsikringspakken er utviklet i dialog med idretten og inkluderer forsikring mot underslag, som NIF har pålagt alle klubber å ha. Grunnpakken består av fem forsikringer: Styreansvarsforsikring, forsikring mot underslag/kriminalitet, klubbansvarsforsikring, rettshjelpsforsikring og ulykkesforsikring (gjelder for frivillige trenere, oppmenn og foreldre som gjør dugnadsinnsats for klubben).

   Grunnpakke for lag og klubber

   Denne forsikringspakken er tilpasset idrettslag, men vi anbefaler den også for andre lokale, frivillige lag som korps, kor, speiderforeninger o.l. Grunnpakken består av fem forsikringer: Styreansvarsforsikring, forsikring mot kriminalitet/underslag, klubbansvarsforsikring, rettshjelpsforsikring og ulykkesforsikring (gjelder for frivillige trenere, oppmenn og foreldre som gjør dugnadsinnsats for klubben).

  • Forsikring som dekker drift

   Arrangementsforsikring

   Arrangementer som World Cup, NM eller festivaler krever normalt en egen arrangementsforsikring.

  • Forsikring som dekker eiendeler

   Forsikring av skitrekk,stolheis eller taubane

   Lovpålagt

   Alle eiere av taubaneanlegg som f.eks. skitrekk og stolheiser er lovpålagt å tegne en egen ansvarsforsikring for dette.

   Eiendelsforsikring

   Dekker skade på sportsutstyr, inventar, varer og klubbens øvrige eiendeler. 

   Forsikring av idrettsanlegg

   Dekker skade på arenaer, kunstgress og baner forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader.

   Forsikring av idretts- og administrasjonsbygg

   Dekker skade på bygninger forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader.

   Forsikring av kjøretøy

   Lovpålagt

   Dekker skade på biler, busser og arbeidsmaskiner. Ansvarsforsikring er lovpålagt, men kasko er også naturlig å vurdere.

  • Forsikringer som dekker ansatte i klubben

   Yrkesskadeforsikring

   Lovpålagt

   Dekker skade og sykdom som er påført i arbeidssammenheng. Lovpålagt og obligatorisk å ha for alle som mottar lønn fra klubben.

   Tjenestepensjon

   Lovpålagt

   Klubben er som arbeidsgiver lovpålagt å sette av 2 % av bruttolønnen til pensjon for alle som mottar lønn fra klubben.

   Reiseforsikring

   Gir en ekstra trygghet for ansatte som er ute på reise i jobbsammenheng. Gjensidige har sin egen alarmsentral hvor du får rask og effektiv hjelp hele døgnet. 

   Andre personalforsikringer

   Arbeidsgiver kan tilby de ansatte gode forsikringsordninger og bedriftshelsetjeneste. Dette gir rask hjelp og bidrar til trygge og fornøyde ansatte. 

 • Velg forsikringene du ønsker et pristilbud på

Om grunnpakken for lag og klubb

Vi har i dialog med idretten satt sammen en forsikringpakke med fem forsikringer som vi anbefaler alle lag og klubber å kjøpe. Hvis du kjøper grunnpakken, får du 15% rabatt på øvrige forsikringer i Gjensidige.

Last ned utfyllende informasjon om forsikringen (pdf)

StyreansvarsforsikringEt styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatnings­ansvarlig. Med en styreansvar­forsikring begrenser dere styremedlemmenes økonomiske tap. Les mer om styreansvarsforsikring
Forsikring mot kriminalitet (underslag)Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. NIF pålegger alle klubber å tegne denne forsikringen. Les mer om forsikring mot kriminalitet
KlubbansvarsforsikringForsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer. Les mer om klubbansvarsforsikring
RettshjelpsforsikringForsikringen dekker utgifter til advokat, rettssak, sakkyndige og vitner når klubben er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.
Les mer om rettshjelpsforsikring
UlykkesforsikringForsikringen dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben, for eksempel som trener, oppmann eller kioskvakt.
Les mer om ulykkesforsikring

Utvidet forsikringspakke

Arrangementforsikring

Hvis klubben er ansvarlig for større arrangementer utover normal drift, krever dette normalt en egen arrangementsforsikring. Eksempel på arrangement kan være World Cup, NM eller festivaler. Vi hjelper deg med å vurdere om klubben din trenger arrangementsforsikring.

Transportforsikring

Denne forsikringen dekker skade på klubbens utstyr hvis det blir ødelagt under transport til og fra konkurranser. 

Les mer om transportforsikring

Eiendeler

Forsikring av klubbens eiendeler
En eiendelsforsikring omfatter klubbens løse eiendeler og gir dekning ved brann-, vann- og tyveriskader og andre plutselige og uforutsette skader. Den gjelder ikke under transport. For klubber som ikke eier anlegg som skal forsikres, men som har eiendeler, tilbyr vi en rimelig lag- og klubbeiendelsforsikring med kr 100.000, 200.000 eller 300.000 i forsikringssum.  

Les mer om eiendelsforsikring

Forsikring av idrettsanlegg
Idrettsanlegg varierer gjerne i størrelse og kompleksitet avhengig av klubbens størrelse og idrettene som bedrives. En forsikring av idrettsanlegg tilpasses behovene til klubben, og kan omfatte installasjoner som lys- og lydanlegg, undervarme, gjerder og  tribuner. Forsikringen dekker skade på arenaer, kunstgress og baner forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader.

Forsikring av skitrekk, stolheis og taubane
Alle eiere av taubaneanlegg som f.eks. skitrekk og stolheiser er lovpålagt å tegne en egen ansvarsforsikring for dette. Som eier av taubaneanlegg er klubben ansvarlig for en aktivitet som innebærer spesiell risiko. Det er derfor et krav om egen forsikring for å dekke ansvaret klubben påtar seg ved driften av dette. 

Forsikring av idretts- og administrasjonsbygg
Idretts- og administrasjonsbygg representerer som regel store verdier. Næringsbyggforsikringen skal sikre klubbens økonomiske interesser hvis bygningene skades. For en idrettsklubb vil en større skade på bygningene kunne få store konsekvenser få store økonomiske konsekvenser om ikke forsikringene er i orden. Forsikringen dekker skade på bygninger forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader. 

Les mer om næringsbyggforsikring

Forsikring av kjøretøy
Hvis klubben eier biler, busser og arbeidsmaskiner er det lovpålagt å kjøpe ansvarsforsikring på disse. Hvis kjøretøyene har vært en kostbar investering, bør klubben vurdere kaskoforsikringer for å sikre at dyrere skader ikke går utover klubbens økonomi. 

Les mer om forsikring av kjøretøy

Ansatte i klubben

Trygge og friske ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Det er mye å tjene på å tilby forsikringsordninger som gir de ansatte hjelp dersom noe skulle skje, og som gjør det enklere å komme raskt tilbake i jobb. Gode ordninger er også verdifullt for de ansattes familie. 

Yrkesskadeforsikring
I Norge er det lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte. Forsikringen dekker skader som regnes som yrkesskader og -sykdommer, og som påføres ansatte i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.  

Les mer om yrkesskadeforsikring

Tjenestepensjon
I Norge er det lovpålagt å tilby de ansatte tjenestepensjon. Det innebærer at arbeidsgivere må sette av 2 % av de ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing. Dette kan tilsvare en utbetaling som pensjonist på 5 % av dagens lønn, i tillegg til pensjon fra folketrygd og eventuelle andre pensjonsordninger.  

Les mer om tjenestepensjon

Reiseforsikring
Forsikringen gir en ekstra trygghet for ansatte som er ute på reise i jobbsammenheng. Gjensidige har sin egen alarmsentral hvor du får rask og effektiv hjelp hele døgnet. Forsikringen dekker uforutsette hendelser på jobbreiser som varer inntil ti uker, i hele verden. Eksempler på dette er avbestilling, stjålet reisegods og sykdom. Forsikringen kan utvides og tilpasses klubbens og de ansattes behov. 

Les mer om reiseforsikring for bedrifter

Idretts- og lisensforsikring

Barn under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Norges Idrettsforbund (NIF). Utøvere over 13 år er forsikret gjennom sine særforbund.

Barneidrettsforsikring for barn under 13 år
Det er trygt og godt for klubben å vite at barn under 13 år allerede er forsikret. Barneidrettsforsikringen gjelder i hele verden ved idrettsutøvelse organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet NIF. Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp.  

Les mer om barneidrettsforsikring

Idrettsforsikring for barn over 13 år
De fleste særforbund krever at utøvere over 13 år skal ha en lisens som inneholder en forsikring. Denne forsikringen gjelder ved aktivitet og reise knyttet til organisert trening og konkurranser i regi av særforbund og klubb. 

Se forsikringsbevis og vilkår for forbund som har avtale med Gjensidige

Hvor lett er det å gjøre underslag i klubben din?

Rettsvesenet behandler årlig et titalls underslagssaker fra norske lag og klubber. Har klubben din gjort nok for å hindre underslag?

5 tips for å unngå underslag.

Få kundeutbytte

En unik fordel hos oss

Vi deler overskuddet med kundene våre. Velger dere å forsikre klubben hos oss, får dere en unik fordel som bare Gjensidige kunder har – nemlig muligheten for å få kundeutbytte.

Siden 2010 har kundene i Gjensidige årlig fått utbetalt kundeutbytte. I snitt er det utbetalt 13 % av det kundene betaler for skadeforsikring i kundeutbytte i disse årene.   

Det er Gjensidige­­stiftelsen, vår største aksje­eier, som betaler ut kunde­utbytte. 

Les mer om kundeutbytte

Ønsker du et tilbud på denne forsikringen?

Vi hjelper deg å sette sammen en forsikringspakke som er tilpasset klubbens behov, og gir deg et pristilbud.

Prøv behovsrådgiveren øverst på denne siden eller kontakt oss på telefon og chat. 

[call-link-text]

Be om tilbud

Jeg ønsker å snakke med en forsikringsrådgiver.

Vennligst vent...

Takk!
Vi ringer deg

En av våre rådgivere ringer deg straks.

Beklager, vi har stengt

Vi har dessverre stengt nå. Kontakt oss gjerne igjen når vi åpner.

Her kan du se våre åpningstider

[chat-link-text]