Forsikring for lag og klubber

Klubben i ditt hjerte trenger mer enn kjærlighet. Sett forsikring på agendaen og vær med på å sikre klubbens fremtid.

Gjensidige er på lag med idretten. Idrettsklubber får derfor ekstra god pris på lag- og klubbforsikringene våre.

Default

Grunnpakken for lag og klubb

Synes du det er vanskelig å finne frem til hvilke forsikringer klubben din trenger?

Vi har satt sammen en grunnpakke med fem forsikringer vi mener alle lag og klubber trenger, til en gunstig pris.

Pakken inneholder:

  • Styreansvar
  • Kriminalitet - underslag (NIF pålegger alle klubber å tegne denne forsikringen)
  • Klubbansvar
  • Rettshjelp
  • Ulykkesforsikring
     

Be om tilbud på lag- og klubbforsikring

 

Mer om innholdet i grunnpakken for lag og klubb:

 

Styreansvars­forsikring Et styreverv er personlig og som styremedlem kan du bli holdt erstatnings­ansvarlig. Med en styreansvar­forsikring begrenser dere styremedlemmenes økonomiske tap.
Les mer om styreansvarsforsikring
Forsikring mot kriminalitet (underslag) Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer gjør straffbare handlinger. NIF pålegger alle klubber å tegne denne forsikringen.
Les mer om forsikring mot kriminalitet
Ansvars­forsikring for klubb Forsikringen kan begrense klubbens økonomiske tap hvis det oppstår skader på mennesker eller ting i forbindelse med drift, aktiviteter eller arrangementer.
Rettshjelps­forsikring Forsikringen dekker utgifter til advokat, rettssak, sakkyndige og vitner når klubben er part i en tvist som er omfattet av forsikringen.
Les mer om rettshjelpsforsikring
Ulykkes­forsikring Forsikringen dekker alle som deltar på dugnad og i frivillig, ulønnet arbeid for klubben. Dette kan for eksempel være som trener, oppmann eller kioskvakt.
Les mer om ulykkesforsikring
Kjøper du grunnpakken for lag og klubb, får du 15 % på andre forsikringer hos oss.
Icon-tip

Utvidet forsikringspakke

Du kan utvide grunnpakken med flere forsikringer dersom dere har behov for det. Under kan du lese mer om forsikringer som kan være aktuelle å ha i tillegg til grunnpakken. 

Arrangementforsikring

Hvis klubben er ansvarlig for større arrangementer utover normal drift, krever dette normalt en egen arrangementsforsikring. Eksempel på arrangement kan være World Cup, NM eller festivaler. Vi hjelper deg med å vurdere om klubben din trenger arrangementsforsikring.

Transportforsikring

Denne forsikringen dekker skade på klubbens utstyr hvis det blir ødelagt under transport til og fra konkurranser. 

Les mer om transportforsikring

Eiendeler

Forsikring av klubbens eiendeler
En eiendelsforsikring omfatter klubbens løse eiendeler og gir erstatning ved brann-, vann- og tyveriskader og andre plutselige og uforutsette skader. Den gjelder ikke under transport. For klubber som ikke eier anlegg som skal forsikres, men som har eiendeler, tilbyr vi en rimelig eiendelsforsikring for lag og klubber, med 100 000 kroner, 200 000 kroner eller 300 000 kroner i forsikringssum.

Les mer om eiendelsforsikring

Forsikring av idrettsanlegg
Idrettsanlegg varierer gjerne i størrelse og kompleksitet. Vi tilpasser forsikringen av idrettsanlegg etter behovene til klubben. Forsikringen dekker skade på arenaer, kunstgress og baner forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader. Forsikringen kan også omfatte installasjoner som lys- og lydanlegg, undervarme, gjerder og tribuner.

Forsikring av skitrekk, stolheis og taubane
Alle eiere av taubaneanlegg som for eksempel skitrekk og stolheiser er lovpålagt å tegne en egen ansvarsforsikring for dette. Som eier av taubaneanlegg er klubben ansvarlig for en aktivitet som innebærer spesiell risiko. Det er derfor et krav om egen forsikring for å dekke ansvaret klubben påtar seg ved driften av dette. 

Forsikring av idretts- og administrasjonsbygg
Idretts- og administrasjonsbygg representerer som regel store verdier. Næringsbyggforsikringen skal sikre klubbens økonomiske interesser hvis bygningene skades. For en idrettsklubb vil en større skade på bygningene kunne få store økonomiske konsekvenser om ikke forsikringene er i orden. Forsikringen dekker skade på bygninger forårsaket av hærverk, brann-, vann- eller naturskader.

Les mer om næringsbyggforsikring

Forsikring av kjøretøy
Hvis klubben eier biler, busser eller arbeidsmaskiner er det lovpålagt å kjøpe ansvarsforsikring på disse. Hvis kjøretøyene har vært en kostbar investering, bør klubben vurdere kaskoforsikringer for å sikre at dyrere skader ikke går utover klubbens økonomi. 

Les mer om forsikring av kjøretøy

Ansatte i klubben

Trygge og friske ansatte er en viktig ressurs. Det er mye å tjene på å tilby forsikringer som gir de ansatte hjelp dersom noe skulle skje. Gode ordninger er også verdifullt for de ansattes familie. 

Yrkesskadeforsikring
I Norge er det lovpålagt å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte. Forsikringen dekker skader som regnes som yrkesskader og -sykdommer, og som påføres ansatte i arbeid, på arbeidsstedet i arbeidstiden.  

Les mer om yrkesskadeforsikring

Tjenestepensjon
I Norge er det lovpålagt å tilby de ansatte tjenestepensjon. Det innebærer at arbeidsgivere må sette av 2 % av de ansattes bruttolønn hver måned til pensjonssparing. Dette kan tilsvare en utbetaling som pensjonist på 5 % av dagens lønn, i tillegg til pensjon fra folketrygd og eventuelle andre pensjonsordninger.  

Les mer om tjenestepensjon

Reiseforsikring
Forsikringen gir en ekstra trygghet for ansatte som er ute på reise i jobbsammenheng. Gjensidige har sin egen alarmsentral hvor du får rask og effektiv hjelp hele døgnet. Forsikringen dekker uforutsette hendelser på jobbreiser som varer inntil ti uker, i hele verden. Eksempler på dette er avbestilling, stjålet reisegods og sykdom. Forsikringen kan utvides og tilpasses klubbens og de ansattes behov. 

Les mer om reiseforsikring for bedrifter

Idretts- og lisensforsikring

Barn under 13 år har barneidrettsforsikring gjennom Norges Idrettsforbund (NIF). Utøvere over 13 år er forsikret gjennom sine særforbund.

Barneidrettsforsikring for barn under 13 år
Det er trygt og godt for klubben å vite at barn under 13 år allerede er forsikret. Barneidrettsforsikringen gjelder i hele verden ved idrettsutøvelse organisert av lag, klubb, krets eller forbund tilsluttet NIF. Trenere, ledere og dommere er også dekket av forsikringen under trening og kamp.  

Idrettsforsikring for barn over 13 år
De fleste særforbund krever at utøvere over 13 år skal ha en lisens som inneholder en forsikring. Denne forsikringen gjelder ved aktivitet og reise knyttet til organisert trening og konkurranser i regi av særforbund og klubb. 

Se forsikringsbevis og vilkår for forbund som har avtale med Gjensidige

Hvor lett er det å gjøre underslag i klubben din?

Rettsvesenet behandler årlig et titalls saker som gjelder underslag fra norske lag og klubber. Har klubben din gjort nok for å hindre underslag?

5 tips for å unngå underslag

Ønsker du et tilbud på en forsikringspakke?

Fyll ut skjemaet, så hjelper vi deg med å sette sammen en forsikringspakke tilpasset klubbens behov.

Jeg ønsker å motta tilbud på Gjensidiges lag- og klubbforsikring

Grunnpakken inkluderer styreansvar, klubbansvar, forsikring mot kriminalitet/underslag, rettshjelpsforsikring og ulykkesforsikring. Kjøper du grunnpakken, får du 15% rabatt på øvrige forsikringer i Gjensidige.

* Påkrevde felter

Din kontaktinformasjon