Hopp til innhold
Konsernsjef Geir Holmgren

Møt Gjensidige under Arendalsuka

Psykisk helse blant unge, cybersikkerhet, bolig og mobilitet var temaene vi belyste under Arendalsuka 2023.

Delta i debatten

Er du til stede under Arendalsuka og ønsker å delta i debattene våre? Bruk #Gjensidige.

Følg oss på X (tidligere Twitter)

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Her møtes aktører innenfor politikk, samfunns- og næringslivet for å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Som et av Norges største forsikringsselskap benytter også Gjensidige anledningen til å belyse temaer som er viktige for oss - og for samfunnet vi er en del av.

I tillegg til egne arrangementer deltar vi i en rekke av våre partnere sine program, hvor vi bidrar med vår kunnskap og kompetanse.

Gjensidiges program under Arendalsuka 2023:

HAR NORSK UNGDOM BLITT PSYKERE?

Her finner du båten vår under Arendalsuka

Hvordan står det til med ungdommens psykiske helse, og hvordan kan vi forebygge problemer?

Tid: Onsdag 16. august 2023, 09.00-10.00

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet

TOM FOR STRØM: HVORDAN MØTE KRAVET TIL UTBEDRING AV 65% AV NORSKE BOLIGER?

Ønsker du å ha med noen av våre eksperter i ditt panel?

Ta kontakt med Andreas Rivenes på telefon 958 00 127.

Norge står i en krevende energisituasjon, med strømpriskrise og fare for kraftunderskudd om få år. Samtidig har EU kommet med et nytt bygningsenergidirektiv som vil stille nye krav til 65 % av norske boliger. Det vil få store konsekvenser for samfunnet og deg som boligeier.

Hvilken effekt vil dette få for boligeiere og boligmarkedet?
Hvilken læring kan vi ta fra Danmark som er lenger fremme på dette?

Tid: Onsdag 16. august 2023, 10.15-11.00

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet

NETTPIRATER - EN TRUSSEL FOR NORSK MATFORSYNING? (STREAMES)

Nettpirater utgjør en trussel på mange områder. For verdikjeden for mat i Norge i dag utgjør dette en utfordring, hvor potensialet for styrket beredskap stadig er stort. Her må næringslivet stå sammen for å ta grep.

Hvordan kan vi ruste verdikjeden for mat for fremtiden?
Hvordan kan vi sammen redusere risiko og mulige konsekvenser av cyberangrep?

Tid: Onsdag 16. august 2023, 12.00-13.00

Sted: Elbåten "MS Brisen"

INNOVASJON OG NYE MULIGHETER I ET MOBILITETSMARKED I ENDRING

Mobilitetsbransjen har gjennomgått store endringer det siste tiåret. Det har gitt utfordringer for den etablerte bransjen og skapt muligheter for nye aktører.

Hvordan oppleves rammene for å skape nytt i Norge i dag?
Hva kjennetegner de som lykkes?

Tid: Onsdag 16. august 2023, 14.00-14.45

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet