Hopp til innhold
Konsernsjef Geir Holmgren

Møt Gjensidige under Arendalsuka

Psykisk helse blant unge arbeidstakere, naturkrise og utbygging er temaene vi skal belyse under Arendalsuka 2024.

Delta i debatten

Er du til stede under Arendalsuka og ønsker å delta i debattene våre? Bruk #Gjensidige

Følg oss på X

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Her møtes aktører innenfor politikk, samfunns- og næringslivet for å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Som et av Norges største forsikringsselskap benytter også Gjensidige anledningen til å belyse temaer som er viktige for oss - og for samfunnet vi er en del av.

I tillegg til egne arrangementer deltar vi i en rekke av våre partnere sine program, hvor vi bidrar med vår kunnskap og kompetanse.

Gjensidiges program under Arendalsuka 2024:

HAR VI EGENTLIG EN NATURKRISE I NORGE?

Hva skjer med naturmangfoldet hvis vi fortsetter å bygge slik vi gjør i dag, og hva kan vi gjøre for å ta bedre vare på naturen? Eller er denne krisen bare en medieskapt myte?

Tid: Onsdag 14. august 2024, 09.00-09.45

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet

 

Ønsker du å ha med noen av våre eksperter i ditt panel?

Ta kontakt med Andreas Rivenes på e-post: andreas.rivenes@gjensidige.no

ER DET PÅ TIDE Å FLYTTE? KLIMAKRISE VS. BOLIGDRØM

De siste årene har ødeleggelser som følge av flom, skred og ekstremvær økt i Norge. Ifølge Norsk naturskadepool ble 2023 et rekordår i negativ forstand - med erstatninger etter naturskader på nesten 4,2 milliarder kroner. Dette er det dyreste året siden ordningen ble opprettet i 1980.

Valg av bosted er ikke lenger bare et spørsmål om personlige preferanser eller økonomi. Det handler også om å forstå og håndtere naturrisiko - og vår alles felles sikkerhet. Samtidig står kommunene overfor en kompleks oppgave: Hvordan kan de best balansere og tilrettelegge for kommersielle interesser, beboeres behov, sikkerhet og hensynet til naturen?

Våre debattanter tar opp interessekonflikter, ansvar og kompetansebehov for å løse denne samfunnsutfordringen; hvor skal vi egentlig trygt kunne bo fremover?

Tid: Onsdag 14. august 2024, 10.00-10.45

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet

PSYKT STRESSA ARBEIDSTAKERE UNDER 30: KREVER DE FOR MYE, ELLER GIR ARBEIDSGIVERNE FOR LITE?

Flere unge sliter i arbeidslivet, og kostnadene ved psykisk uhelse øker både for den enkelte, arbeidsgivere og samfunnet.

Unge arbeidstakere har høye forventinger til både jobben og seg selv, og det å finne en god balanse mellom jobb og fritid kan være krevende. Samtidig som de ønsker utfordringer og karriere, vil de også kjenne på trygghet, mestring og å bli verdsatt. De møter et arbeidsliv som krever stadig mer av sine ansatte for å skape god butikk, der tempo er høyt og prestasjoner premieres.

Ansatte er bedriftenes viktigste ressurs - men er arbeidsgiverne gode nok til å imøtekomme forventninger fra de unge? Eller er det de unge som krever for mye eller rett og slett ikke er robuste nok?

Og sist, men ikke minst; hvordan kan vi snu utviklingen knyttet til psykisk uhelse, og sammen finne gode løsninger for å sikre at unge ansatte står trygt og godt i arbeidslivet over mange år?

Tid: Onsdag 14. august 2024, 12.00-12.45

Sted: Elbåten "MS Brisen"

Lenke til arrangementet