Hopp til innhold

– Klarer fint å balansere fritid, studier og jobb

Aleksandra Groos Dyvik driver med buldring på fritiden og har et internship i Gjensidige. Sammen med to andre interns forteller hun om hvordan det er å kombinere studiene med deltidsjobben i et av Nordens største forsikringskonsern.

Aleksandra Groos Dyvik tar en master i ledelse og organisasjonspsykologi ved BI og er intern i Gjensidiges HR-avdeling. Hun peker på klare fordeler ved det å være intern i forsikringsselskapet:

– Fleksibiliteten er noe jeg verdsetter høyt, og det vet jeg at jeg ikke er alene om. I utgangspunktet jobber vi i en 20 prosent stilling, men med mulighet for både mer og mindre jobbing etter hva du har kapasitet til, forteller Aleksandra.

Det er Josef Gierczak enig i. Han tar en master innen siviløkonomi ved NMBU og er intern innen kommersiell prising.

– Jeg føler at jeg fint kan balansere fritid og studier med et internship i Gjensidige. Her er det en klar oppfatning av at studier er førsteprioritet, og du har selv stor påvirkning på når og hvor mye du vil jobbe. I enkelte perioder har jeg jobbet én dag i uken, andre ganger to dager eller mer, sier Josef og legger til:

– I eksamensperioder for eksempel er det spesielt godt å ha denne muligheten til å styre selv.

For Martine Saxebøl er det viktig å ha rom til familie, venner, aktiviteter og interesser i hverdagen – i tillegg til studier og jobb. Det får hun, ifølge henne selv, i Gjensidige.

– Å ha klare skiller for når du er student, når du er på jobb og når du har fritid, tror jeg er viktig. Det skaper i hvert fall en balanse i mitt liv, sier Martine, som er design-intern i Gjensidige samtidig som hun tar en master i design med spesialisering i interaksjon.

Forsikring er tørt, sa du? Langt ifra!

Aleksandra Groos Dyvik
Aleksandra Groos Dyvik

At det er gøy å jobbe i forsikringsbransjen, er de tre internsene helt enige om. Aleksandra hevder at hun til og med har blitt «en som digger forsikring».

– I Gjensidige finner du 40 forskjellige yrkesgrupper. Du kan drive med så mye forskjellig og bli kjent med mennesker med helt ulike bakgrunner. Huset rommer blant annet en egen innovasjonslab, hvor det jobbes tverrfaglig med nettopp innovasjon. Dessuten satses det på intern mobilitet her, så karrieremulighetene er mange, sier hun og beskriver et miljø fritt for spisse albuer og ansatte som heier på hverandre.

– Jeg opplever at folk er opptatt av å ha det gøy og prestere på jobb, men likefullt i livet utenfor jobb. En helt unik kultur, spør du meg. Mange ansatte blir her over lang tid, og det er jo et godt tegn.

Internsene forteller alle om ansvar og tillit fra dag én, som for noen kanskje kan høres skremmende ut. Sistnevnte kan de imidlertid avkrefte.

– Arbeidsoppgavene er varierte, spennende og utfordrer deg, som gjør at du hele tiden føler på utvikling. Du blir en del av teamet og får tett oppfølging hele veien, sier Martine.

– Åpenhet og inkludering er to ord som beskriver kulturen på huset. Det er enkelt å komme i kontakt med andre mennesker og spørre om hjelp ved behov. Oppgavene du får tilpasses etter hva du kan og hva du ønsker å lære. Du får utnyttet tidligere kunnskap og kombinert den med ny kunnskap, forteller Josef.

– Kollegaene dine forstår at du er student og ikke kan vite alt. Du får et reelt ansvar for oppgavene dine, men det er alltids hjelp å få når du trenger det. For meg har denne tilliten utelukkende vært positiv og lærerik, sier Aleksandra.

Eget nettverk for de under 35 år

Josef Gierczak
Josef Gierczak

De trekker også frem den sosiale biten ved det å være intern. Med jevne mellomrom arrangeres det egne middager og spill- eller aktivitetskvelder, for ikke å snakke om den årlige turen til København, hvor det er rom for både faglig og sosialt påfyll.

– I Gjensidige finnes det også et eget nettverk for de unge; Gjensidige Young Professionals. Eller GJYP, som vi kaller det. Hvis du melder deg inn, får du invitasjoner til foredrag, frokostseminarer, kaffeprater og andre sosiale møtepunkter, sier Josef.

Aleksandra oppfordrer til å søke om å bli med på Gjensidigedagen, hvor 60 utplukkede studenter inviteres til hovedkontoret i Oslo. Gjennom dagen får man et innblikk i hvordan hverdagen er som ansatt i selskapet, og en gyllen mulighet til å bygge nettverk.

– I arrangementskomiteen finner du blant annet meg. Om jeg kan garantere et bra program? Oh yes, smiler hun.

«Er Gjensidige en arbeidsplass du kan tenke deg å bli hos?»

Martine Saxebøl
Martine Saxebøl

Spørsmålet er det siste de tre internsene får.

– Jeg fortsetter i full stilling fra høsten av, noe jeg er veldig glad for, sier Martine.

– For min del bærer det inn i Gjensidiges ettårige graduate-program, sier Josef.

– Definitivt. Jeg elsker Gjensidige og gleder meg ordentlig til å fortsette i fast stilling fra høsten av, istemmer Aleksandra.