Hopp til innhold

Kvinner i Finans Charter

Gjensidige har signert og er «Founding Partner» av Kvinner i Finans Charter, som skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i norsk finansnæring.

Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening, i tillegg til initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang. Prosjektet driftes av FutureBoards.

Vi har gjennom signeringen forpliktet oss til charterets fire prinsipper:

 1. Ha et medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering. 
  Sikre forankring i virksomhetens ledelse, enten CEO eller en person som rapporterer til CEO.
   
 2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  Sette konkrete, realistiske mål tilpasset organisasjonens størrelse, situasjon og behov, samt hvordan disse skal følges opp gjennom tiltak. 
   
 3. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam 
  Utarbeide en plan for hvordan levering og fremgang mot målene kan reflekteres i godtgjørelsen til lederteamet. 
   
 4. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside 
  Større åpenhet og ansvarlighet gjennom å publisere mål, status og årlig fremgang på egen nettside, sammen med Kvinner i Finans Charter logo. 

I Gjensidige har vi mål om 40/60 kjønnsbalanse blant leder- og spesialiststillinger og 50/50 i alt vi gjør knyttet til nyansettelser, blant talenter, internship, vikarer, sommerstudenter, Gjensidigedagen, mentorer og i ulike utviklingsprogram som for eksempel Fremtidens Lederskap. Gjennom en slik målsetting bidrar vi til like muligheter for alle - uavhengig av kjønn.

Siri Langangen
Siri Langangen

Konserndirektør People, Gjensidige

«For å være den foretrukne forsikringsleverandøren i markedet trenger vi dyktige medarbeidere som får ut sitt fulle potensial hos oss. Vi jobber aktivt for å ha en inkluderende bedriftskultur og gi alle en opplevelse av respekt og likeverd. Vi ønsker flere kvinner velkommen til finansbransjen, og viser vårt tydelige standpunkt ved å ha signert Kvinner i Finans Charteret. Det gjør også at vi aktivt jobber for at alle våre medarbeidere skal gis like muligheter, uavhengig av kjønn».