Hopp til innhold

Kvinner i Finans Charter

Gjensidige har signert og er «Founding Partner» av Kvinner i Finans Charter, som skal bidra til å øke andelen kvinner i ledende posisjoner i norsk finansnæring.

Gjennom vår deltakelse i charteret ønsker vi å bidra til at kvinner i større grad ser på finansnæringen som en interessant arbeidsgiver, og at vi tiltrekker oss dyktige medarbeidere fra hele bredden av befolkningen. I Gjensidige ser vi på ulikheter som en stryke til økt innovasjon og nye måter å tenke på, og da trenger vi også en god kjønnsbalanse

Berit Nilsen, konserndirektør for Mennesker, strategi og kommunikasjon

Initiativet støttes av Finansdepartementet og eies av bransjen selv gjennom Finans Norge, Norsk Venturekapitalforening, Verdipapirforetakenes Forbund og Verdipapirfondenes forening, i tillegg til initiativtakerne Alexandra Morris og Turid Elisabeth Solvang. Prosjektet driftes av FutureBoards.

Vi har gjennom signeringen forpliktet oss til charterets fire prinsipper:

 1. Ha et medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering. 
  Sikre forankring i virksomhetens ledelse, enten CEO eller en person som rapporterer til CEO
   
 2. Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  Sette konkrete, realistiske mål tilpasset organisasjonens størrelse, situasjon og behov, samt hvordan disse skal følges opp gjennom tiltak. 
   
 3. Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam 
  Utarbeide en plan for hvordan levering og fremgang mot målene kan reflekteres i godtgjørelsen til lederteamet. 
   
 4. Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside 
  Større åpenhet og ansvarlighet gjennom å publisere mål, status og årlig fremgang på egen nettside, sammen med Kvinner i Finans Charter logo. 

I Gjensidige har vi mål om 40/60 kjønnsbalanse blant leder- og spesialiststillinger og 50/50 i alt vi gjør knyttet til nyansettelser, blant talenter, internship, vikarer, sommerstudenter, Gjensidigedagen, mentorer og i ulike utviklingsprogram som for eksempel Fremtidens Lederskap. Gjennom en slik målsetting bidrar vi til like muligheter for alle - uavhengig av kjønn.