Hopp til innhold

Vil du søke om sponsormidler?

Les hvilke kriterier vi har for sponsoratene våre. Hvis prosjektet ditt oppfyller disse, kan du søke.

Kriterier for sponsing

Gjensidige sponser ikke

 • Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene
 • Enkeltpersoner
 • Religiøse organisasjoner
 • Enkeltstående turer/reiser
 • Politiske organisasjoner
 • Pengegaver
 • Russebusser/biler

Alle våre sponsorater skal passe følgende kriterier:

 • Være relevante i forhold til våre eksisterende samarbeidsavtaler.
 • Være relatert til én av kategoriene idrett, helse og miljø eller skadeforebygging.
 • For at søknaden skal bli behandlet, må den sendes minimum 3 måneder i forkant av ønsket inngåelse.

Søknaden må inneholde

 • Informasjon om sak/arrangement/organisasjon og hvordan dette kan knyttes opp mot Gjensidiges fokusområder og kriterier for sponsing
 • Kostnader i forbindelse med sponsoratet
 • Tidsperspektiv på sponsoratet

Slik søker du

Send en e-post til sponsing@gjensidige.no