Hopp til innhold

Generalforsamling og Valgmøte i Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse

Innkalling til Generalforsamling og Valgmøte
torsdag 25.mai 2023 kl. 18.00

Til alle medlemmer i Oppdal-rennebu-Gjensidig Brannkasse

Valgmøte gjennomføres direkte etter generalforsamlingens slutt.

Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse er et lokalt og kundestyrt forsikringsselskap, som gjennom et tett samarbeide med Gjensidige Forsikring tilbyr forsikring til kunder i kjerneområde Oppdal og Rennebu.

Alle kunder med direkte kundeforhold hos selskapet eller kundeforhold i Gjensidige Forsikring med Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse som agent utgjør medlemsmassen i selskapet. 

Som medlem oppnås regulatoriske rettigheter som møte- og talerett i generalforsamling og stemmerett i valgmøte.

Til generalforsamlingen har 12 valgte utsendinger stemmerett. Til Valgmøte har alle medlemmer stemmerett

Møtene gjennomføres ved Stasjonen Cafè & Spiseri, Berkåk

Agenda generalforsamling:

  1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende medlemmer.
  2. Valg av protokollunderskrivere, samt protokollfører.
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen.
  5. Valg og fastsettelse av godtgjørelse
  6. Endring av selskapets vedtekter

Agenda valgmøte:

  1. Åpning av møte og opptak av fortegnelse over møtende/deltakende medlemmer.
  2. Valg protokollunderskrivere, samt protokollfører.
  3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
  4. Valg av generalforsamlingsutsendinger

Påmelding

Påmelding sendes til kjetil.skogrand@gjensidige.no innen søndag 14.mai 2023.

Saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Vennlig hilsen

Kjetil Skogrand
Daglig leder
Mobil: 917 41 192