Om Gjensidige Oppdal-Rennebu

Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse er et lokalt eid og styrt forsikringsselskap med stolte tradisjoner og har en historie som strekker seg helt tilbake til 1842.

Vi er en medlemseid bedrift og styres av våre kunder i Oppdal og Rennebu. Som kunde hos oss har du stemmerett og innflytelse.

 

Tilbake til forsiden

Default

Styret

Styret i Oppdal-Rennebu Gjensidig Brannkasse består av 5 medlemmer valgt av Generalforsamlingen.

Styret består i dag av følgende medlemmer:

Norvald Veland, Oppdal - styrets leder
Trond Jære, Rennebu - styrets nestleder
Marit Brurok Øverhaug, styremedlem
Svein Henrik Risan, Oppdal - styremedlem
Lillian Toset, Rennebu - styremedlem

Generalforsamlingsutsendinger

Generalforsamlingen består av 12 valgte medlemmer. 6 medlemmer fra Rennebu og 6 medlemmer fra Oppdal.
Generalforsamlingsutsendingene blir valgt i åpne, elektroniske valg, og velges for en periode på 4 år.

Generalforsamlingen består i dag av følgende utsendinger:

Navn

Krets

På valg i

Per Dagfinn Presthus Rennebu 2025
Kine Moen Holiløkk Rennebu 2025
Erlend Eithun Rennebu 2025
Inge Grut Rennebu 2023
Lars Arne Havdal Rennebu 2023
Arild Bruheim, leder Rennebu 2023
Berit Haarstad Foss Oppdal 2026
Ingunn Løvsletten Oppdal 2026
Hanna Ishoel Oppdal 2026
Øyvind Melhus Oppdal 2024
Einar Skarsheim, NL Oppdal 2024
Elin By Oppdal 2024

 

Valgkomite

Valgkomiteen består i dag av følgende medlemmer:

Navn Krets På valg i
Arild Bruheim, leder Rennebu 2023
Lars Erik Megarden Oppdal 2024
Bård Hinseth Oppdal 2024
Kristine Ek Brattset Rennebu 2023
Steinar Bakk Rennebu 2023

Rapporter