Tekna Uførekapital med forskudd

Hvis du blir arbeidsufør og mister en viktig del av inntekten din, kan det bli vanskelig å få dekket de løpende utgiftene.

Tekna Uførekapital med forskudd hjelper deg økonomisk om du skulle bli arbeidsufør. Forsikringen er spesielt viktig å ha jo yngre du er og jo mer gjeld du har.

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.

Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Du kan ikke kjøpe Tekna Uførekapital med forskudd hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, og varer til du er 60 år.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Online mental helsehjelp

En nettbaserte helsetjeneste er inkludert i Tekna Uførekapital med forskudd. En digital helsetjeneste med fokus på psykisk helse. Tjenesten lærer deg hvordan du kan bruke strategier og verktøy for å mestre psykiske utfordringer slik at du kan få bedre mental helse.

Sjekk pris og kjøp Tekna Uførekapital med forskudd

Relatert innhold

Forsikringen består av to deler

Månedlige utbetalinger hvis du blir minst 50 % arbeidsufør og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Normalt skjer dette etter 12 måneders sykefravær. Resten av forsikringssummen blir utbetalt når du eventuelt blir erklært varig ufør.

Størrelsen på de månedlige utbetalingene er 1 % av forsikringssummen dersom du er 100 % arbeidsufør. Ved lavere uføregrad blir forskuddene forholdsmessig redusert.

Engangsutbetaling når du har vært minst 50 % arbeidsufør i sammenhengende 2 år og uførheten er varig. Engangsbeløpet tilsvarer forsikringssummen fratrukket eventuelt tidligere utbetalte forskudd.

Du betaler ikke skatt på utbetalingene.

Du kan ikke kjøpe Tekna Uførekapital med forskudd hvis du har inntekt under 200 000 kroner eller er arbeidsledig, permittert, hjemmeværende eller pensjonist.

Forsikringen må kjøpes før fylte 55 år, og varer til du er 60 år.

Helseerklæring

Kjøper du forsikring må du også fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Online mental helsehjelp

En nettbaserte helsetjeneste er inkludert i Tekna Uførekapital med forskudd. En digital helsetjeneste med fokus på psykisk helse. Tjenesten lærer deg hvordan du kan bruke strategier og verktøy for å mestre psykiske utfordringer slik at du kan få bedre mental helse.

Sjekk pris og kjøp Tekna Uførekapital med forskudd

Kjøp Tekna Uførekapital med forskudd

Forsikringen hjelper deg med å unngå store endringer i den økonomiske situasjonen din hvis du blir ufør og må slutte å jobbe.

Avtal et rådgivningsmøte når det passer deg

Få hjelp av en rådgiver til å finne personforsikringer som passer for deg og din familie- og arbeidssituasjon. I et video- eller telefonmøte, ser vi på hele forsikringsbehovet ditt og skreddersyr en løsning som passer ditt eller deres økonomi og ønsker.

Er du ikke Tekna-medlem?

Tekna er en forening for deg med masterutdanning innen teknologi og naturvitenskap. Er du under utdanning, kan du bli studentmedlem.