Hopp til innhold

Tekna Livsforsikring

Tekna Livsforsikring bidrar til å sikre familien din økonomisk hvis du dør. Etterlatte kan for eksempel velge å redusere gjeld og dermed få en større mulighet til å beholde boligen.

Engangsutbetaling til etterlatte dersom du dør

Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene

Samboeren eller ektefellen din får også Tekna-pris

Hva dekker Tekna Livsforsikring?

Engangsutbetaling til etterlatte

Dine etterlatte får en engangsutbetaling dersom du dør på grunn av sykdom eller ulykke før du blir 75 år.

Du kan selv bestemme hvem som skal få pengene, og mottakeren betaler ikke skatt på utbetalingen.

Ofte stilte spørsmål

Du kan kjøpe livsforsikring hvis du er mellom 16 og 70 år.

Hvis du er under medisinsk utredning må du vente med å kjøpe forsikringen til utredningen er ferdig og du har mottatt resultatet.

Når du kjøper livsforsikring, må du velge en forsikringssum som vil bli utbetalt til dine etterlatte. Vi anbefaler at forsikringssummen tilsvarer minst halvparten av den samlede gjelden i husstanden, slik at dine etterlatte klarer å betjene både gjeld og utgifter.

Du kan velge mellom 11G, 22G, 33G og 44G når kjøper Tekna Livsforsikring.

Forsikringssummen blir utbetalt i sin helhet hvis du dør som følge av sykdom eller ulykke før du fyller 75 år.

Mottakerne betaler ikke skatt av beløpet.

Pengene går til de som etter loven er arvingene dine, hvis du ikke aktivt velger noen andre. Det er spesielt viktig å tenke over hvem som skal få pengene hvis du har samboer og/eller særkullsbarn.

Hvis du vil endre mottaker eller ønsker andre råd om hvordan du best forsikrer familien din, ta kontakt med oss på 915 03 100.

Ekstra god pris for Tekna-medlemmer

Samboer eller ektefelle får også ekstra god pris siden du er medlem. Samboer må ha hatt samme folkeregistrerte adresse som deg i minst 2 år, eller felles adresse og felles barn for å kunne stå som medforsikret.

Nedtrapping av utbetalingssummen

Summen du velger når du kjøper forsikringen, gjelder for alderen du er nå.

Etter at du fyller 50 år reduseres utbetalingssummen år for år fram til du fyller 75 år. Når du fyller 75 år avsluttes forsikringen.

Helseerklæring

Når du kjøper du en personforsikring, må du fylle ut en helseerklæring. Du vil ha en midlertidig forsikring frem til vi har godkjent helseerklæringen din.

Sjekk pris og kjøp Tekna Livsforsikring

Personforsikringer for Tekna-medlemmer