Varsel om uvær på sms

Vi sender uværsvarsler via sms til kunder som har forsikret bil, hus, eller hytte i Gjensidige, hvor hensikten med tjenesten er å hjelpe våre kunder å unngå skader eller praktiske problemer som følge av uvær.

Har uhellet vært ute? Meld skade raskt og enkelt på nett

Er du godt forberedt? Her kan du få gode tips til hvordan du forbereder deg på været.

Default

Generelle råd ved uvær

 • Les oppdatert værvarsel på yr.no .
 • Følg med på lokale medier og følg anbefalinger fra lokale myndigheter.
 • Ikke utsett deg selv for fare for å redde materielle verdier.
 • Varsle venner og kjente du tror kan bli berørt av uværet.
 • Om du kontakter forsikringsselskapet, husk at du også kan bruke nett hvis det er telefonkø.

Ekstremvær i vente?

Det gjelder å være godt forberedt om det er varslet ekstremvær.

Her er tømrer Simon Olsens tips til hva du kan gjøre før og etter ekstremværet har passert.

Sterk vind

Med sterk vind menes her vindstyrker fra sterk kuling opp til orkan.

Før uværet kommer:

 • Sikre løse gjenstander som utemøbler og trampoliner.
 • Sjekk fortøyninger og på båter og flytebrygger.
 • Vurder å ta småbåter opp på land, og å flytte gjenstander lenger unna sjøen.
 • Om du har båt i opplag så sikre at båten er støttet opp godt, og sjekk at presenninger er festet.
 • Vurder å utsette turer på sjøen eller i fjellet.
 • Tenk på hvor du parkerer bilen – bølger, trær og annet kan skade bilen.

Mens uværet pågår :

 • Vurder å holde deg innendørs – løse gjenstander flyr med vinden og trær kan falle.
 • Hvis du må ut og kjøre, så kjør forsiktig.

Etter uværet:

 • Sjekk bygninger og eiendeler for skader.
 • Om det er skader på tak, vinduer eller dører, prøv å tette disse midlertidig for å unngå vannskader.

Slik forbereder du deg på vinterstormen

Vinterstid fører voldsomme vindkast og kraftig nedbør til store skader i vårt langstrakte land.

Her gir tømreren sju råd som kan begrense skadeomfanget i en vinterstorm.

Mye regn og flomfare

Før uværet:

 • Sjekk nve.no for spesifikke flomvarsler der du bor eller ferdes.
 • Rens takrenner og avløpsrør fra takrenner.
 • Rens lensehullene i båten, de kan bli tettet av løv og annet.
 • Sjekk at dører og vinduer er godt lukket i bygninger og biler. 
 • Pass særlig på kjellervinduer. 

Under uværet:

 • Sjekk gjerne kjeller og loft for vanninntrengning. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn.
 • Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning.
 • Vurder å la bilen stå hvis du vet at du har slitte bildekk.
 • Ikke kjør bilen på oversvømmede veier, det kan lett gi motorstopp.

Etter uværet:

 • Sjekk om vann har trengt inn i boligen, for eksempel kjeller eller på loft.
 • Om du finner lekkasjer, prøv å fjerne vann og tette midlertidig.
 • Sjekk båten, kanskje må den lenses eller fortøyninger og kalesjer må justeres. 
 • Husk at også selvlensende båter kan synke dersom lensehullene blir tette.

Stopp vannet før det kommer inn

Hvert år fører flom, oversvømmelser og ras til store skader på bygninger og eiendeler.

Dette kan du gjøre for å forebygge og begrense vannskade på eiendommen din.

Store snøfall

 • Sjekk veimeldingene for evt. trafikkproblemer eller stengte veier. 
 • Ta med varme klær i bilen i tilfelle du blir innesperret eller må vente ved kolonnekjøring.
 • Vurder å sette bilen hjemme eller å utsette kjøreturen.
 • Kjør forsiktig og husk at du må ha gode vinterdekk.
 • Sjekk om fremkomstmiddelet ditt er i rute hvis du skal ut og reise.
 • Vurder behovet for å måke tak og verandaer på hus og hytte. 

Derfor må du måke taket

Ingen vinter uten at mange hus- og hytteeiere får en real kalddusj på grunn av snøen.

Ta taket før snøen gjør det, oppfordrer tømrer.

Sterk kulde

 • Hold høy nok innetemperatur - aldri under 10 grader celsius om vinteren.
 • Steng stoppekranen om du skal du forlate boligen eller hytta for en periode.
 • Steng luker, ventiler og vindu i nærheten av vannledninger.
 • Installer vannstoppventil, den slår av vannet automatisk ved lekkasje.

Høy vannstand i sjøen (springflo/stormflo)

Før uværet:

 • Sikre eller fjern løsøre, biler, campingvogner som befinner seg nær sjøen.
 • Sikre båter og brygger så godt det lar seg gjøre.
 • Fjern eiendeler fra bygninger som kan stå i fare.
 • Sjekk om veiene der du bor er oversvømt og vurder alternative reiseruter.
 • Ikke gå for nær sjøen – bølger kan nå områder som vanligvis er trygge.

Etter uværet:

 • Sjekk om det har blitt skader på eiendommer og eiendeler, og vurder om det er noe du kan gjøre for å begrense ytterligere skader.
 • Sjekk/lens båten – også selvlensende båter da lensehullene kan gå tette.

Snøskredfare

Hold deg innenfor de markerte løypene i alpinanlegg. 

Om du likevel vurder å dra ut i terrenget; sjekk de lokale forholdene, snakk med kjentfolk og hold deg unna bratt terreng. Dra ikke på tur alene og sørg for at alle er utstyrt med skredsøker, spade og søkestikke. Dersom du har tenkt å ferdes i bratt terreng bør du ha skredkurs eller bruke en kvalifisert guide. Kurs arrangeres blant annet av Turistforeningen.

Sånn unngår du skredfare

Kan du 30-gradersregelen og de oppdaterte fjellvettreglene?

Her er ekspertenes råd for trygg ferdsel i det norske vinterfjellet.

Om uværsvarslene

Vi sender ut tre typer varsler:

 • Sterk vind
 • Store nedbørmengder
 • Kombinasjon av sterk vind og store nedbørmengder

Meldingene gjelder for neste døgn og oppgir forventet maksimal vindstyrke og nedbørtype. 

Kriteriene for å sende ut varsler er differensiert i forhold til geografi (fylke) og kriteriene for vindstyrke er også ulike for sommer- og vinterhalvåret.

Du kan reservere deg mot flere varsler ved å sende sms med «VÆR STOPP» til 2262 til vanlig sms-takst. Dette må gjøres fra den samme telefonen som mottok sms-varselet. Du kan også gi beskjed på telefon 91 50 31 00 om at du ikke ønsker slike varsler.

Innholdet i tjenesten kan bli endret uten forvarsel, og vi tar ikke ansvar for konsekvenser av feil og mangler i varslene.

Tjenesten er basert på data fra Meteorologisk Institutt.