Meld ishockeyskade

Alle som har idrettsforsikring og er medlem av Norges Ishockeyforbund, kan enkelt melde skade hos Gjensidige. 

På Idrettens Skadetelefon kan du også få gode råd alle dager fra 9-21. Ring 98 70 20 33.

Spørsmål om lisens og forsikring
Kontakt klubben din eller  les mer på hockey.no

Spørsmål om behandling og råd
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring oss på 98 70 11 15.

Relatert innhold

Spørsmål om lisens og forsikring
Kontakt klubben din eller  les mer på hockey.no

Spørsmål om behandling og råd
Ring Idrettens Skadetelefon på 98 70 20 33

Spørsmål om erstatning eller skademeldingsprosessen 
Skriv til oss eller ring oss på 98 70 11 15.

Norges Ishockeyforbund har flyttet sin forsikringsavtale til IF

Skader som har skjedd etter 1. september 2016må du melde på idrettshelse.no.

Skader som skjedde før 1. september 2016, melder du til oss.

Slik får du hjelp

Ved akutte og livstruende skader, tar du kontakt direkte med legevakten. All annen behandling må bestilles via idrettens skadetelefon etter at du har meldt skaden og blitt kontaktet av oss.

Idrettsskader på barn og ungdom

Hvis den skadede var under 13 år da skaden skjedde, og ikke har idrettslisens via Norges Ishockeyforbund, melder du skaden som barneidrettsskade .

Alle andre velger "Logg inn og meld skade". Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.

Du kan logge inn med BankID fra en hvilken som helst norsk bank.

Dette må du finne ut før du kan melde skaden

Når du melder skaden, må du blant annet oppgi

  • om du har grunndekningen eller den frivillige, utvidede dekningen
  • kontonummeret du ønsker utbetalingen til

Melder du skadesak for noen andre, fyller du inn denne personens navn og fødselsnummer i steg 5 skademeldingsskjemaet.

På nest siste steg i skademeldingsskjemaet finner du et tekstfelt for andre opplysninger om det ikke var mulig å svare godt nok i de foregående spørsmålene.

Har du allerede mottatt en henvisning eller lignende fra lege, kan du laste dette opp på det siste steget i skademeldingsskjemaet.

Om barneidretts­forsikring

Barneidrettsforsikring gjelder frem til datoen barnet fyller 13 år.

Forsikringen dekker:

  • Medlemmer i lag tilsluttet NIF
  • Deltakere på idrettsskoler godkjent av NIF
  • Trenere, ledere og dommere som bistår ved aktivitet for barn under 13 år
  • Deltakere i organisert aktivitet i klubben/lagets regi uten å være medlem av lag/klubb
  • Flyktninger/asylsøkere, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd

Hvis barnet ikke hadde idrettsforsikring via sitt særforbund på skadedatoen, skal skademeldingsskjema for barneidrettsforsikring benyttes.

Ring 98 70 20 33

Få råd fra noen med spesial­kompetanse på idretts­medisin, og som er tilknyttet kvalitets­sikrede steder for behandling og utredning.

Idrettens Skadetelefon er åpen alle dager 9-21