Fondsoversikt

Her finner du en oversikt over de ulike fondene du kan velge mellom. Hvis du ikke ønsker enkeltfond, kan du velge en av pensjonsprofilene våre. De er såkalte kombinasjonsfond som har ulik aksje- og renteandel og forventet avkastning. 

Du kan endre fond ved å logge inn, og velge pensjonsavtalen du vil gjøre endringer på.

Start sparing i fond

Velg blant våre fond