Fondsoversikt for privat pensjonssparing

Her er fondene du kan velge mellom for privat pensjonssparing, Pensjonskonto Pluss og oppspart pensjon (pensjonskapitalbevis) fra tidligere arbeidsgivere. I tillegg har vi pensjonsprofilene våre. De er såkalte kombinasjonsfond med ulik aksje- og renteandel og forventet avkastning. 

Du kan endre fond etter at du har logget inn, og velge pensjonsavtalen du vil gjøre endringer på.

Start sparing i fond

Default

Velg blant våre fond