Hopp til innhold

Generalforsamling og valgmøte

I Surnadal, Heim og Tingvoll Gjensidige Brannkasse

Avholdes onsdag 10. mai 2023 kl 17.00 på Hammerstuene i Surnadal.

Til behandling foreligger:

Påmelding

Påmelding skjer til daglig leder på e-post eller telefon innen 9. mai via:

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsberetning og årsregnskap 2022 og disponering av resultat.
  3. Valg
  4. Fastsettelse av godtgjørelser

Generalforsamlingen består av 14 valgte representanter som har stemmerett.
Alle medlemmer har i henhold til vedtektenes §1.4 har møte og talerett på generalforsamlingen.

Umiddelbart etter generalforsamlings--møtet avholdes valgmøte for valg av medlemmer til generalforsamlingen. Her har alle medlemmer møte- og stemmerett.