Hopp til innhold

Sponsormidler

Gjensidige Surnadal, Heim og Tingvoll skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og prosjekter som er til gode for lokalsamfunnet.

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område
 • Våre kunder prioriteres
 • Vi gir ikke tilskudd til drift
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke

Hva gis det støtte til?

 • Aktivitet som bidrar til økt livsglede i vårt lokalsamfunn
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres

Hvordan søke?

Send en søknad til sht@gjensidige.no og inkluder dette:

 • Beskrivelse av hva du ønsker støtte til og hvorfor.
 • Navn på organisasjonen, foreningen eller laget.
 • Organisasjonsnummer hvis du har.
 • Beløpet du søker om
 • Hva kan Gjensidige SHT forvente av gjenytelse (som for eksempel reklame på stedet for aktiviteten, logo i program osv)? 
 • Fult navn og telefonnummeret på den som søker.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Søknader blir behandlet i slutten av hver måned. Du vil få svar på e-post.
 • Før utbetaling må det foreligge underskrevet kontakt/avtale

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Andreas Ven Langø på 46798865 eller på e-post til sht@gjensidige.no.