Hopp til innhold

SMS-varsel om uvær

Kunder med  bil-, hus-, eller hytteforsikring hos oss, mottar automatisk uværsvarsel via SMS. 

Hvorfor?

Vi varsler deg for at du skal unngå skader eller praktiske problemer som følge av uvær

Koster det noe?

Nei, det er kostnadsfritt å motta uværsvarsler i Norge og utlandet

Generelle råd ved uvær

 • Les oppdatert værvarsel på yr.no .
 • Følg med på lokale medier og følg anbefalinger fra lokale myndigheter.
 • Ikke utsett deg selv for fare for å redde materielle verdier.
 • Varsle venner og kjente du tror kan bli berørt av uværet.
Om du kontakter forsikringsselskapet, husk at du også kan bruke nett hvis det er telefonkø.

Sterk vind - vindstyrker fra sterk kuling opp til orkan.

Før:

 • Sikre løse gjenstander som utemøbler og trampoliner.
 • Sjekk fortøyninger og på båter og flytebrygger.
 • Vurder å ta småbåter opp på land, og å flytte gjenstander lenger unna sjøen.
 • Om du har båt i opplag så sikre at båten er støttet opp godt, og sjekk at presenninger er festet.
 • Vurder å utsette turer på sjøen eller i fjellet.
 • Tenk på hvor du parkerer bilen – bølger, trær og annet kan skade bilen.

Under:

 • Vurder å holde deg innendørs – løse gjenstander flyr med vinden og trær kan falle.
 • Hvis du må ut og kjøre, så kjør forsiktig.

Etter:

 • Sjekk bygninger og eiendeler for skader.
 • Om det er skader på tak, vinduer eller dører, prøv å tette disse midlertidig for å unngå vannskader.

Mye regn og flomfare

Før

 • Sjekk nve.no for spesifikke flomvarsler der du bor eller ferdes.
 • Rens takrenner og avløpsrør fra takrenner.
 • Rens lensehullene i båten, de kan bli tettet av løv og annet.
 • Sjekk at dører og vinduer er godt lukket i bygninger og biler. 
 • Pass særlig på kjellervinduer.   

Under

 • Sjekk gjerne kjeller og loft for vanninntrengning. Prøv å tette midlertidig hvis du ser at vann trenger inn.
 • Kjør forsiktig – mye regn gir dårlig sikt og øker muligheten for vannplaning.
 • Vurder å la bilen stå hvis du vet at du har slitte bildekk.
 • Ikke kjør bilen på oversvømmede veier, det kan lett gi motorstopp.

Etter:

 • Sjekk om vann har trengt inn i boligen, for eksempel kjeller eller på loft.
 • Om du finner lekkasjer, prøv å fjerne vann og tette midlertidig.
 • Sjekk båten, kanskje må den lenses eller fortøyninger og kalesjer må justeres. 
 • Husk at også selvlensende båter kan synke dersom lensehullene blir tette.

Høy vannstand i sjøen (springflo/stormflo)

Før:

 • Sikre eller fjern løsøre, biler, campingvogner som befinner seg nær sjøen.
 • Sikre båter og brygger så godt det lar seg gjøre.
 • Fjern eiendeler fra bygninger som kan stå i fare.
 • Sjekk om veiene der du bor er oversvømt og vurder alternative reiseruter.
 • Ikke gå for nær sjøen – bølger kan nå områder som vanligvis er trygge.

Etter

 • Sjekk om det har blitt skader på eiendommer og eiendeler, og vurder om det er noe du kan gjøre for å begrense ytterligere skader.
 • Sjekk/lens båten – også selvlensende båter da lensehullene kan gå tette.

Store snøfall

 • Sjekk veimeldingene for evt. trafikkproblemer eller stengte veier. 
 • Ta med varme klær i bilen i tilfelle du blir innesperret eller må vente ved kolonnekjøring.
 • Vurder å sette bilen hjemme eller å utsette kjøreturen.
 • Kjør forsiktig og husk at du må ha gode vinterdekk.
 • Sjekk om fremkomstmiddelet ditt er i rute hvis du skal ut og reise.
 • Vurder behovet for å måke tak og verandaer på hus og hytte. 

Sterk kulde

 • Hold høy nok innetemperatur - aldri under 10 grader celsius om vinteren.
 • Steng stoppekranen om du skal du forlate boligen eller hytta for en periode.
 • Steng luker, ventiler og vindu i nærheten av vannledninger.
 • Installer vannstoppventil, den slår av vannet automatisk ved lekkasje.

Snøskredfare

Få skredvarsler på varsom.no

Hold deg innenfor de markerte løypene i alpinanlegg.  Om du likevel vurder å dra ut i terrenget

 • sjekk de lokale forholdene
 • snakk med kjentfolk
 • hold deg unna bratt terreng
 • dra ikke på tur alen
 • sørg for at alle er utstyrt med skredsøker, spade og søkestikke.

Dersom du har tenkt å ferdes i bratt terreng bør du ha skredkurs eller bruke en kvalifisert guide. Kurs arrangeres blant annet av Turistforeningen.

Om uværsvarslene

Vi sender ut tre typer varsler:

 • Sterk vind
 • Store nedbørmengder
 • Kombinasjon av sterk vind og store nedbørmengder

Meldingene gjelder for neste døgn og oppgir forventet maksimal vindstyrke og nedbørtype. 

Kriteriene for å sende ut varsler er differensiert i forhold til geografi (fylke) og kriteriene for vindstyrke er også ulike for sommer- og vinterhalvåret.

Innholdet i tjenesten kan bli endret uten forvarsel, og vi tar ikke ansvar for konsekvenser av feil og mangler i varslene.

Tjenesten er basert på data fra Meteorologisk Institutt.

Ønsker du ikke slike varsler?

Du kan reservere deg mot flere varsler ved å sende sms med «VÆR STOPP» til 2262 til vanlig sms-takst. Dette må gjøres fra den samme telefonen som mottok sms-varselet.

Du kan også  reservere deg ved å :

Ofte stilte spørsmål om uværsvarsel på SMS

Hvem får varsler?

Varsler sendes til husstander som har forsikret bil, hus eller hytte i Gjensidige.

Normalt vil det være den i husstanden som har flest forsikringer registrert i sitt navn som får meldingen. Dersom hytta er forsikret på en annen i husstanden, er det denne personen som får varsel for hytta.

Jeg får varsel for flere steder samtidig, er det riktig?

Vi sender varsel både for bostedet og for stedet du har hytte, forutsatt at bosted og hytte er i ulike kommuner.

Hvorfor får jeg varsler og ikke min ektefelle/samboer?

Normalt vil det være den i husstanden som har flest forsikringer registrert i sitt navn som får meldingen. Dersom hytta er forsikret på en annen i husstanden, er det den personen som får varsel for hytta.

Jeg vil gjerne ha varsler, men til et annet mobilnummer. Hva gjør jeg?

Du kan

Hvorfor får jeg ikke varsler?

Kriteriene for å få varsler:

 • Du må ha bil-, hus- eller hytteforsikring hos oss.
 • Du må ha oppgitt mobilnummeret ditt til oss.
 • Det må meldes svært mye nedbør eller sterk vind der du bor eller der du har hytte.

Dersom du har spørsmål om dette, send gjerne e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer.

Jeg har reservert meg. Hvordan kan jeg få varsler igjen?

Dersom du ønsker å få startet tjenesten igjen kan du sende en e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer.

Er det lov å sende slike varsler uten at jeg har gitt samtykke?

Det er lov å sende relevant og praktisk informasjon til eksisterende kunder uten samtykke, forutsatt at det er enkelt å reservere seg. Du kan enkelt reservere deg ved å sende en sms til 2262 med «VÆR STOPP». Du må sende sms fra samme telefon som du har fått varsel på. 

Du kan også logge inn og reservere deg.

Hvorfor meldes det annet vært på Yr enn det som stod i varselet?

Våre varsler er basert på prognoser fra Meteorologisk Institutt for neste døgn. Det kan ta noen timer fra vi får data til du mottar sms. I mellomtiden kan varselet på Yr ha endret seg noe. Dersom du likevel tror at noe er feil så gi gjerne en tilbakemelding på e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer.

Jeg fikk varsel om uvær, men uværet kom ikke. Er noe feil?

Det er usikkerhet knyttet til alle værvarsler. Værfenomenet som varsles kan komme på et annet tidspunkt eller i en annen grad enn varslet. 

Dersom du likevel tror at noe er feil så gi gjerne en tilbakemelding på e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer.

Det ble uvær hos meg, men jeg hadde ikke fått varsel. Er noe feil?

Det kan oppstå uvær lokalt uten at dette fanges opp av værvarslene. Vi har også valgt å ha relativt strenge kriterier for å sende ut varsler og kriteriene er ulike for forskjellige landsdeler. Vi ønsker kun å varsle om værforhold som er uvanlige for den aktuelle landsdel og årstid. Eksempelvis varsler vi om liten storm i Oslo i sommerhalvåret, mens i Nord-Norge er grensen satt ved full storm. Hva som oppfattes som et skikkelig uvær kan også variere fra person til person.

Dersom du likevel tror at noe er feil så gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer

Det må være en feil at jeg får varsler. Hva kan jeg gjøre?

Dersom du tror at noe er feil så gi oss gjerne en tilbakemelding på e-post til uvaer@gjensidige.no. Husk å oppgi navn og mobilnummer