Hopp til innhold

Moderne bønder i Etnedal

Midt i Etnedals skoger, i den lille bygda Smiugardsbygde, reiser det seg et større fjøs enn skalaen vi er vant med å se i Valdres. Her ligger high-tech fjøset til Johan Skogstad og Bjørn Fauske – fettere og samdriftere.  I 2019 begynte ideen om et stort ny-moderne fjøs med melkekyr å spire, der dyra kunne trives og arbeidsdagen ble mer fleksibel. Fra planleggingen var klar stod den nye arbeidsplassen, og det nye hjemmet til dyra ferdig, akkurat fem måneder etterpå.

Bønder i genene

Vi hadde nok ikke sett for oss et ny-moderne fjøs som dette den gangen vi begynte gårdsdrift hver for oss i Smiugarden, smiler de to fetterne. Som begge har vokst opp i samme bygd, og begge tatt over gårdsdrift etter foreldrene. Det ble en brå overgang til å bli bonde for Bjørn, som mistet far sin tidlig, for så oppleve at mor ble sjuk. -Det krevde at jeg tok over, og førte gårdsarbeidet videre, for det var bare meg av søskenflokken på tre som var interessert i det, forteller han. Heldigvis hadde han både interesse og arbeidslyst, og i fjøset har han vært siden.

Med flere år som naboer og bønder syns de det var på tide å tenke større.

-Enkelte ting må man igjennom med modernisering, mye av disse løsningene vil uansett komme som krav i årene som kommer. For oss var det riktig å tenke helt nytt når vi først satte i gang, forteller de to

Effektive fettere

I 2019 begynte Johan og Bjørn planlegginga; det skulle heves et high-tech fjøs i Smiugardsbygde med plass til over 100 dyr. Og ikke mer enn 5 måneder etter at idéen var gjort om til en plan, stod et høymoderne fjøs på plass, klart til innflytting. – Vi har utallige egne arbeidstimer nedlagt i prosjektet, og har også fått god hjelp av sambygdinger og familie, forteller Johan.

Nå har det nye fjøset til fetterne vært i drift et år.  -Dette er en livstil, sier Bjørn. Man er ikke i dette for penger, men det er betydningsfullt å drive med.

- Og sammenligna med den tradisjonelle måten å drive fjøs på er det mer fleksibelt å være bonde i et moderne fjøs, legger Johan til. Fleksibilitet kan det bli når melking, målinger og møkking foregår gjennom komplekse teknologiske løsninger. Her får kua ikke bare melket seg av roboter, den får også klødd seg, kan ligge i spa-avdeling med mykere underlag, får dagslys og frisk luft, og har fullstendig oversikt over helse. 

-Om det foregår mye her med roboter har ikke dyra det ensomt. Vi er inne flere ganger om dagen, legger på ny flis til kalvene og klør litt bak øret, legger ut for, og tar en liten prat med melkekyrne. – Å, ja, vi har dem på navn, smiler Bjørn.

-Dyrevelferden er viktig for oss, og i et fjøs som dette mener vi dyra har det bedre

Et eksempel på dette er når dørene står oppe på sommersesong og kyrne kan velge å fritt gå ut og inn. Da ser vi de faktisk mest inne, etter en liten rundtur ute for å ete gress. - Det er godt å se at dyra trives, sier de i enighet.

Trygghet med mye ansvar

-Med stort fjøs, mange dyr, redskap og maskiner trenger man trygghet i et forsikringsselskap, sier Bjørn. Det er viktig for oss at kundebehandlerne i forsikringsselskapet vet hva det innebærer å drive gård. På Gjensidige Valdres opplever vi at rådgiveren vår Anna har trygghet og kunnskap i hva som rører seg i landbruket. Dette setter vi stor pris på, forteller de.

Små marginer

Det er kun små feilskjær som skal til i gårdsdrift før det får store konsekvenser. Begge har opplevd å måtte ta i bruk forsikringa ved skade på maskiner og verktøy. -Bare 5 cm feilmargin med en slåmaskin kan være avgjørende for en stor skade, forteller Bjørn. Som fikk umiddelbar god hjelp fra Anna og Gjensidige da han var ute for dette for en tid tilbake. - Det er også fint å se at Gjensidige går ut med et tydelig fokus på landbruket, og at de heier på landbruket i Valdres.

Heldigvis har de enda ikke hatt bruk for forsikring på det nye fjøset, men det er klart det blir store konsekvenser ved skade på teknologiske systemer. Her må alt fungere. - Det gir en trygghet med et selskap som Gjensidige Valdres i ryggen og deres kunnskap innen landbruk, smiler Bjørn.

Fremtida som high-tech bønder

-Vi håper det legges mer til rette for landbruk i distriktene, og at flere kommer tilbake til bygdene og vil satse på gårdsdrift, sier Bjørn. - Etter et travelt år med innkjøring av det nye fjøset har rutiner og flyt kommet på plass, forteller Johan.

- Vi er rigga for framtida med et fjøs som dette, og ser fram til mange gode arbeidsdager både for oss og for dyra på gården, smiler de to fetterne.

Kontakt oss

Kontakt oss for å avtale møte på et av våre kontorer, hos deg eller på telefon/video. 

Anna Bakken
Rådgiver landbruk
Mobil: 997 55 078
E-post: anna.bakken@gjensidige.no

Steinar Skjerve
Salgsleder Næringsliv
Mobil: 922 24 881
E-post: Steinar.skjerve@gjensidige.no