Hopp til innhold

Vi støtter lokalsamfunnet – søk om sponsormidler

Valdres Gjensidig Brannkasse ønsker å være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område (Valdres). Våre kunder prioriteres. Politiske / religiøse organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til?

Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

Send en søknad til steinar.skjerve@gjensidige.no og inkluder dette:

  • Beskrivelse av hva du ønsker støtte til og hvorfor.
  • Navn på organisasjonen, foreningen eller laget.
  • Organisasjonsnummer hvis du har.
  • Beløpet du søker om (maks 25.000 på denne ordningen)
  • Hva kan Gjensidige Valdres forvente av gjenytelse (som for eksempel reklame på stedet for aktiviteten, logo i program osv)? 
  • Fult navn og telefonnummeret/e-post til den som søker.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Alle søknader blir behandlet fortløpende og alle får svar på e-post/telefon. Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Steinar Skjerve på 92 22 48 81, eller på e-post steinar.skjerve@gjensidige