Hopp til innhold

Vi støtter lokalsamfunnet – søk om sponsormidler

Gjensidige Valdres skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Steinar Skjerve på 92 22 48 81, eller på e-post til valdres@gjensidige.no

Hvem kan søke?

Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område (Valdres).
Våre kunder prioriteres.
Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen.
Politiske organisasjoner kan ikke søke. 


Hva gis det støtte til?

Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 


Hvordan søke?

Send en søknad til valdres@gjensidige.no og inkluder dette:

  • Beskrivelse av hva du ønsker støtte til og hvorfor.
  • Navn på organisasjonen, foreningen eller laget.
  • Organisasjonsnummer hvis du har.
  • Beløpet du søker om
  • Hva kan Gjensidige Valdres forvente av gjenytelse (som for eksempel reklame på stedet for aktiviteten, logo i program osv)? 
  • Fult navn og telefonnummeret på den som søker.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

Du mottar bekreftelse per e-post med saksnummer.
Alle søknader blir behandlet fortløpende og alle får svar på e-post.
Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.