Vi støtter lokalsamfunnet

Gjensidige Valdres skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet. Vi ønsker å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å sikre sunne aktiviteter og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område (Valdres).
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet.
 • Søknaden sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse per e-post med saksnummer.
 • Alle søknader blir behandlet fortløpende.
 • Alle får svar per e-post.
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Steinar Skjerve på 92 22 48 81, eller på e-post til valdres@gjensidige.no

Relatert innhold

Hvem kan søke?

 • Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger i vårt område (Valdres).
 • Våre kunder prioriteres.
 • Enkeltprosjekter henvises til Gjensidigestiftelsen.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke. 

Hva gis det støtte til

 • Primært til kultur- og idrettsaktiviteter. 
 • Tiltak rettet mot barn og unge prioriteres. 

Hvordan søke?

 • Skriv søknad med en kort og god beskrivelse og hvorfor du mener vi skal gi støtte til din aktivitet.
 • Søknaden sendes inn via vårt elektroniske søknadskjema.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse per e-post med saksnummer.
 • Alle søknader blir behandlet fortløpende.
 • Alle får svar per e-post.
 • Før utbetalingen finner sted må det foreligge underskrevet kontrakt/avtale.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med Steinar Skjerve på 92 22 48 81, eller på e-post til valdres@gjensidige.no

Søk om sponsormidler

Her kan du søke om sponsormidler/støtte til lag, organisasjoner og aktiviteter i Valdres (Vang, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Nord-Aurdal og Sør-Aurdal)

* Påkrevde felter

Vi søker støtte til frivillig arbeid innen
Gi en beskrivelse\fortell om dere selv. Eks. alders trinn, antall medlemmer, aktivitet osv.
Budsjett, og annen relevant informasjon ettersendes på e-post til valdres@gjensidige.no

Kontaktinformasjon