Hopp til innhold

Havbruk og sjøforsikring

Vi hjelper dere med forsikring – enten virksomheten driver med fiske, kystfart, havbruk eller verft langs kysten.

Tett samarbeid

Vi hjelper deg

Kontakt oss på marine@gjensidige.no, så finner vi ut hvordan vi kan forsikre deres fartøy eller anlegg på best mulig måte.

Virksomhet rettet mot fiskefartøy og næringsbåter over 15 meter betjener vi gjennom tre samarbeidende sjøtrygdelag. Disse har spisskompetanse innenfor sjøforsikring og kan kontaktes direkte.

Byggerisiko betjenes av Bud og Hustad. Havbruk og næringsbåter under 15 meter betjenes av vår egen Marineavdeling som har spesialister innenfor fagområdene.

Hva forsikrer vi?

Se hvilke forsikringer vi tilbyr, og hvem som betjener det.

Fiskeri og havbruksforsikring

Betjenes av Sjøtrygdelagene. Forsikringene er basert på Nordisk Sjøforsikringsplan som er utarbeidet av CEFOR.

Vi tilbyr kasko og ansvarsforsikringer. Vilkårene bygger på CEFOR-vilkår for mindre næringsfartøy

Betjenes av Sjøtrygdelagene. Forsikringene er basert på Nordisk Sjøforsikringsplan som er vilkår utarbeidet av CEFOR.

Betjenes av Bud og Hustad. Vi forsikrer fartøyene når de er under bygging på verftet og til de er levert til reder. Hovedområdet vårt er Norge, men vi dekker også risikoer utenlands.

Vi forsikrer matfisk, rogn, yngel og stamfisk både på land og i sjø. I tillegg forsikrer vi øvrig utstyr, arbeidsbåter og de landforsikringer dere har behov for.

Betjenes av Sjøtrygdelagene. De tilbyr pakkeløsninger med personalforsikringer basert på avtale med Norges Fiskarlag.