Hopp til innhold

Bygningsforsikring – for næringsbygg

Gir erstatning for skader som kan oppstå på eller i bygget, og økonomisk sikkerhet for deg som eier bygningen.

Markedets beste vilkår

Vi dekker de aller fleste skader som kan skje bygget deres

Tilpasset fremtiden

Som første selskap i Norge, har vi tilpasset forsikringen med EUs taksonomikrav for bærekraftig forsikring.

Miljøutbytte

Vi gir miljøutbytte til kunder som gjenoppbygger med miljøsertifisering

Hva er bygningsforsikring?

Bygningsforsikringen vår gir erstatning for de fleste uforutsette skader som kan oppstå på eller i bygget.

Forsikringen passer små og store bygg – enten det brukes til butikklokaler, kontor, lager, produksjon eller annen næringsvirksomhet.

Vi tilbyr en egen forsikring for borettslag og sameier.

Huseieransvar kan inkluderes, og sikrer de økonomiske interessene dine som eier av bygningen.

Bygningsforsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – både innhold og egenandel kan justeres ved behov.

Bygningsforsikring

Brannskader

Dekker skader som skyldes brann.

Elektriske fenomen og lynskader

Dekker skader etter lynnedslag og andre elektriske fenomen.

Vannskader

Gir erstatning ved vannskader – enten det skyldes lekkasje i rør, vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn, eller følgeskader ved utett bad-/våtrom.

Tyveri og hærverk

Dekker skader etter tyveri og hærverk på bygget, eller fastmonterte installasjoner tilhørende bygget.

Naturskader

Dekker skader som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Maskinskade

Dekker maskinskade på faste installasjoner i bygningen. For eksempel heis og ventilasjonsanlegg.

Andre skader på og i bygget

Dekker de aller fleste skader både på og i bygget, inkludert gulv, vegger og tak, og skader som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som velter, påkjørsel og vindskader.

Valgfrie tillegg

Husleietap

Gir erstatning for tap av leieinntekter opptil 36 måneder etter en skade. Du velger selv hvor høy erstatningssum du ønsker.

Hageanlegg og uteområder

Dekker skade på hageanlegg og uteområder med valgfri forsikringssum. Hvilke skader som dekkes, avhenger av hvilke dekninger du har valgt for bygningen.

Huseieransvar

Hvis en tredjepart krever erstatning for skader på personer eller eiendeler, gir forsikringen juridisk hjelp til å avklare ansvaret, og økonomisk trygghet om du må betale erstatningen. For eksempel om en kunde skader seg på eiendommen og krever erstatning.

I tillegg dekkes erstatningsansvar som byggherre under rehabilitering av bygg, ombygging av eksisterende bygningskropp eller vedlikehold av bygningens ledninger i grunnen

Utgifter til riving og rydding

Erstatter utgifter til rivning, rydding, lagring og destruksjon av giftige eller miljøfiendtlige rester etter skade.

Påbud fra offentlige myndigheter

Dekker nødvendige utgifter hvis dere får påbud om utbedringer etter en skade på bygget. Det gjelder hvis skaden er dekket av forsikringen, og lov eller offentlige forskrifter er lagt til grunn for påbudet.

Mer om bygningsforsikringen

Tilpasset EUs taksonomikrav

Som første forsikringsselskap i Norge, har vi tilpasset bygningsforsikringen vår EUs taksonomikrav for bærekraftig forsikring.

Det innebærer blant annet at vi

  • gir erstatning for skader som skyldes både nåværende og fremtidige klimarelaterte hendelser
  • bruker historiske data og fremtidige klimamodeller i pris- og risikovurdering, slik at vi kan forsikre kundene våre også i fremtiden
  • forplikter oss til å gi kundene våre dekning for de mest relevante klimarelaterte skadene både på kort og lag sikt. 
Sikkerhetsrabatter

Tar du grep for å unngå skader, kan du oppnå bedre pris på bygningsforsikringen. Både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring.

Boligselskapet ditt kan oppnå en sikkerhetsrabatt på forsikringen ved å installere lekkasjestoppere i alle boenheter. Les mer om lekkasjesikring I tillegg belønner vi miljøsertifiserte bygg med sikkerhetsrabatter:

Beredskap ved store hendelser

Er det meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre med å begrense skader. Vi har en egen beredskapsplan som sikrer at vi er godt rustet til å håndtere ekstra belastning både før, under og etter slike hendelser.

Døgnåpen telefon

Vi er tilgjengelige på telefon både i og utenfor arbeidstid når store hendelser pågår.

Er mange berørt av hendelsen, vil takst- og storskademiljøet vårt være tilgjengelig på plassen for å veilede og støtte de som er rammet.

Leverandørnettverk med førsteprioritet

Gjensidige har et eget leverandørnettverk som gir kundene våre førsteprioritet ved store hendelser. Leverandørene vil være på plass for å sette i gang skadebegrensende tiltak, avdekke skadeårsak og gi en foreløpig vurdering av skadeomfanget.

Varsel om uvær på SMS

I forkant av store hendelser og uvær sender vi varsel på SMS til kunder i utsatte områder.  SMS-varselet sendes til kunder som har forsikret bil, bygg, hus og/eller hytte hos oss. Målet er å hjelpe kundene våre med å unngå skader og forhindre praktiske problemer som kan følge uværet. Mer om uværsvarselet vårt.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset virksomheten din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis bedriften ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis bedriften allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter. 

Se alminnelige vilkår for bedriftsforsikringene våre.

Miljøutbytte

Det skal lønne seg å ta tenke langsiktig. Derfor gir vi miljøutbytte til kunder som har bygningsforsikring hos oss, og som gjenoppbygger med miljøsertifisering etter en totalskade.

Mange trenger også ...

Usikker på hva bedriften trenger av forsikringer?

I veilederen vår kan du se hva som er vanlig for bedrifter som likner din. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Prøv veilederen og se hva som er vanlig for bedrifter i din bransje