Hopp til innhold

Flomvarsel

Når elver og vassdrag går over sine bredder, kan det fort skje skader.

Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe deg hvis noe skjer.

Varsel på SMS

Vi sender flomvarsel på SMS til bedriftskunder som har eiendommer i en kommune hvor Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mener det er fare flom. Du får flomvarsel hvis

 • eiendommen som bedriften har forsikret, ligger i et område som kan bli rammet av flom
 • NVE har varslet om flomfare med aktsomhetsnivå gult, oransje eller rødt

Flomfaren kan ha endret seg etter at du fikk varselet, derfor kan det være lurt å sjekke status for din kommune.

Selv om du får et varsel om flomfare, er det ikke sikkert det blir en skadelig flom. Det er likevel lurt å være godt forberedt, og vite hva du kan gjøre for å forebygge skader.

Dette kan du gjøre før flommen kommer

 1. Hjelp vannet å renne riktig vei. Vurder å etablere flomvern som sandsekker og lignende hvis mulig.
 2. Sjekk avløpsveier som sluker, stikkrenner og kummer. Rydd unna kvister, søppel, grus, sand, is og snø som kan hindre vannet i å renne fritt. Gjør det dere kan for at bekker i nærområdet kan renne fritt.
 3. Flytt tidlig varer, produksjonsmidler, kjøretøy og andre gjenstander bort fra områder som kan oversvømmes.
 4. Flytt gjenstander opp fra gulv som kan oversvømmes. Flytt gjenstandene så høyt som mulig, helst til etasjen over.
 5. Vurder å kontakte ekstern hjelp dersom det trengs.
 6. Følg med på værvarsler, nyhetssendinger og meldinger fra kommunen og nødetatene.

Når flommen har rammet

Hvis skaden har skjedd

Vi skal gjøre vårt beste for å hjelpe deg om noe skjer. Det kan være stor pågang på telefon når flommen pågår, og det kan dessverre bli ventetid.

Vi anbefaler derfor at du melder skaden på nett:

Meld skade
 1. Sikre stedet slik at liv og helse blir ivaretatt, så langt det lar seg gjøre.
 2. Koble ut sikringene i oversvømte etasjer
 3. Meld skaden til oss så snart det lar seg gjøre. 
 4. Ta gjerne bilder av skader på bygninger og eiendeler
 5. Begynn med oppryddingen hvis det er mulig. Tøm bygningen for vann og slam så langt det lar seg gjøre.
 6. Start skadebegrensning ved å fjerne det som holder på vann. Riv ut skadde og våte bygningsdeler – men ikke start omfattende rivearbeider. Lagre tingene på eiendommen slik at takstmannen eller håndverkeren kan vurdere dem. Lei container til lagring av eiendeler hvis nødvendig.
 7. Øk luftsirkulasjonen ved å åpne vinduer og dører ved tilsyn. Bruk vifter for å øke sirkulasjonen ytterligere hvis slike er tilgjengelig.
 8. La takstmenn eller håndverkere vurdere videre tiltak med hensyn til opprydding, uttørking og rehabilitering. Sørg for at elektriske installasjoner i skadde områder blir vurdert og eventuelt reparert av fagpersoner før det tas i bruk.