Hopp til innhold

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Kundeutbytte er en fordel du oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige. 

I år får kundene våre utbetalt 11,3 % av det de betalte for skadeforsikringer i 2022.

Kundeutbytte 14 år på rad

Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, som eier 62 % av aksjene i Gjensidige.

Hvert år siden 2010 har stiftelsen delt aksjeutbyttet sitt med skadeforsikringskundene våre – i stedet for å beholde det selv.

Kundeutbytte utbetales til skadeforsikringskunder i Gjensidige i form av overskuddsdeling.

Når vi gjør det bra, betaler vi aksjeutbytte til dem som eier aksjer hos oss. Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med 62 % av aksjene. Stiftelsen får derfor 62 % av aksjeutbyttet når Gjensidige går med overskudd. Dette aksjeutbyttet gir Gjensidigestiftelsen videre til Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge, som kundeutbytte. Dette er helt uavhengig av prisene våre og er ikke en rabatt.

Størrelsen på kundeutbyttet du får utbetalt er avhengig av hvor mye du betalte for skadeforsikringer i året som gikk. Beløpet varierer fra år til år, og i 2023 er kundeutbyttet på 11,3 %. Vil du vite mer, kan du se under "Beregning av beløp for kundeutbytte".

Alle skadeforsikringskunder som

  • har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for
  • er kunde i Gjensidige Forsikring når Gjensidige­stiftelsen vedtar at det skal utbetales kundeutbytte (som regel gjennom at det avholdes generalforsamling)
  • er forsikringstaker i juridisk forstand
  • er registrert hos oss med offentlig nummer. Det vil si enten et organisasjonsnummer (bedriftskunder), eller et fødselsnummer (privatkunder).

Noen unntak:

  • Beløp under 100 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen.
  • Engasjement hos datterselskapet Gjensidige Pensjonsforsikring teller ikke som grunnlag for utbetaling.
  • Kunder i to av Brannkassene (Varig Oppdal-Rennebu Gjensidige GFS og Varig Forsikring Nord-Odal) mottar ikke kundeutbytte for brann- og/eller naturforsikringer, men vil få kundeutbytte for forsikring av bil, båt, reise, osv.
  • Spesialavtaler som fronting, pooling og captives gir heller ikke grunnlag for kundeutbytte.

De samme reglene gjelder for kunder i de selvstendige Brannkassene.

Det er ingen garanti for at det blir utbetalt kundeutbytte hvert år. Kundene våre mottok sitt første kundeutbytte i 2008. I alle år, med unntak av 2009 med sin finanskrise, har vi valgt å dele overskuddet med kundene våre. Ut ifra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig. 

Dersom Gjensidige Forsikring utbetaler aksjeutbytte må majoritetseieren i selskapet, Gjensidigestiftelsen, beslutte om deres andel skal komme skadeforsikringskundene i Gjensidige til gode - i form av kundeutbytte. Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

Nei. Kundeutbytte er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke deres andel av kundeutbyttet.

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som bank, pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Utbetaling og tid

Sjekk hvor mye bedriften ville fått

Har dere ikke bedriftsforsikringene hos oss? Prøv kundeutbytte-kalkulatoren og se hvor mye dere ville fått som kunde i Gjensidige.

Les mer og prøv kalkulatoren

Det er Gjensidigestiftelsen, vår største aksjeeier, som betaler ut og hvert år beslutter om det skal utbetales kundeutbytte. Utbetalingen av kundeutbytte starter i etterkant av at Gjensidigestiftelsen har avholdt sin årlige generalforsamling, som vanligvis finner sted i mai.

Utbetalingstid avhenger av hvorvidt du har registrert en konto som tilhører bedriften tidligere år. Alle som fikk kundeutbytte i fjor, tilbys pengene automatisk overført til samme konto, med mindre kunden har skiftet bank og/eller avsluttet konto. 

  • Hvis bedriften er tilbudt automatisk utbetaling (passiv bekreftelse av kontonummer), får dere pengene mot slutten av juni. 
  • Hvis du logger inn og bekrefter/endrer kontonummer etter at du har fått beskjed om at det blir utbetalt kundeutbytte, får dere som regel pengene innen en uke.

Du kan endre kontonummer ved å logge inn.

Har du ikke logget inn på vegne av bedriften før, må du bestille tilgang.

Du får beskjed på e-post når tilgangen er i orden. Da kan du logge deg inn for å registrere og bekrefte kontonummeret, og pengene kommer inn på konto i løpet av en uke.

Kundeutbytte blir beregnet ut ifra det vi kaller for opptjent premie.

De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra den datoen forsikringen begynte å gjelde.

Eksempel
La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

Ja, du må sørge for å registrere et gyldig kontonummer innen kundeutbytteperioden avsluttes den 31. desember 2023.

Beløp som ikke blir hevet innen fristen går til Gjensidigestiftelsens gaveformål.

Nei. Som kunde i Gjensidige er du også medeier i selskapet, gjennom Gjensidigestiftelsen. De eier hele 62 % av aksjene i Gjensidige. I stedet for å beholde aksjeutbyttet sitt selv, velger de å gi det videre til skadeforsikrings­kundene våre i Norge. Det er dette vi kaller kundeutbytte. Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at utbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

Regnskapsmessig kan ikke kundeutbytte betraktes som en regulering av forsikringspremien. Beløpet er skattepliktig, og må skilles fra kostnaden ved forsikringene du har hos oss.

Ja, beløp under 100 kroner utbetales ikke blant annet av hensyn til kostnader forbundet med utbetalingen.

Når du logger inn, kan du laste ned bilag for kundeutbytte. Dette finner du i postkassen eller på kundeutbyttesiden din innlogget.

Bilaget blir tilgjengelig etter du har fått utbetalt beløpet.

Logg inn og se kundeutbytte ditt.

Ja, kundeutbytte er skattepliktig med 22 %. Utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser, jf. skatteloven § 5-42 bokstav c. Beløpet føres i skattemeldingen under post 3.1.14.

Har du spørsmål om beskatning av bedriften, virksomheten eller organisasjonen din, må dette rettes til Skatteetaten. Gå til skatteetaten.no.

Det er Skatteetaten som sitter på svarene når det kommer til vurdering av hvorvidt virksomheten er skattepliktig.

Fritaksmodellen
Aksjeselskaper vil dessverre ikke kunne benytte fritaksmetoden for å unngå beskatning av kundeutbytte. Selv om det opprinnelig er et aksjeutbytte gjør mellomleddet – Gjensidigestiftelsen – at utdelingen havner innunder regelen om utdeling fra stiftelser og dermed er skattepliktig med 22 %.

Innrapportering til Skatteetaten
Vi innrapporterer det utbetalte beløpet direkte til skattemyndighetene for alle bedriftskunder som er registrert med et organisasjonsnummer hos oss.

Innlogging

Har du ikke logget inn på vegne av bedriften før, må du bestille tilgang før du kan logge inn og hente bedriftens kundeutbytte.

Bestill tilgang

Som kunde hos oss kan du logge inn og få oversikt over bedriftens forsikringer og avtaler, gjøre enkle endringer, melde og følge opp skadesaker.

Her kan du også oppgi, bekrefte eller endre kontonummer i forbindelse med kundeutbytte.

Mangler du tilgang, kan du bestille tilgang her.

Det hender det er så stor pågang på nettsidene våre at påloggingen stopper opp.

Prøv igjen senere eller ring oss på 915 03100, så hjelper vi deg.

Slik beregner vi kundeutbytte

Kundeutbytte blir beregnet ut ifra det vi kaller for opptjent premie.

Kundeutbytte blir beregnet ut ifra det vi kaller for opptjent premie.

De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra den datoen forsikringen begynte å gjelde.

Eksempel
La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

Opptjent premie er altså den delen av prisen på forsikringen som har hatt virkning og gitt Gjensidige risiko for skader i det året som har gått.

Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte.

Kundeutbytte er ikke en rabatt, men en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

Eierskap, aksjer og utbytte

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med 62 % av aksjene våre. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra.

Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Ja. Som kunde får dere kundeutbytte som følge av kundeforholdet i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som har kjøpt aksjer i Gjensidige Forsikring.

Som kunde i Gjensidige er du ikke bare kunde i et forsikringsselskap, men i tillegg en del av et stort fellesskap som bidrar til å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Dette fellesskapet er samlet i Gjensidigestiftelsen, som er største eier av Gjensidige Forsikring med over 60 % av aksjene.

Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til kundene i form av kundeutbytte – fordi det er de som utgjør stiftelsen.

I tillegg har stiftelsen egne midler som deles ut til lag og foreninger over hele landet, for å sikre at flest mulig skal leve friske liv. Det er de tillitsvalgte som bestemmer hvem som skal motta støtte, og disse velges blant kundene i Gjensidige. Per i dag er det mellom fem og åtte tillitsvalgte i hvert fylke. 

Som kunde i Gjensidige, er du altså en del av Gjensidigestiftelsen.

Mer om Gjensidigestiftelsen.

Søk om midler.

Klage

Har du en klage i forbindelse med kundeutbytte, vil vi gjerne høre fra deg. Ring oss på 915 03100 eller les mer om hvordan du kan klage her.

Ikke Gjensidige-kunde enda?

Sjekk hvilke forsikringer som er vanlige for bedrifter som din og få et godt tilbud