Hopp til innhold

Fondsforvaltning

Gjensidige Pensjonsforsikring har en annen forvaltningsfilosofi enn de andre leverandørene av innskuddspensjon. Vi er uavhengige.

Uavhengighet gir frihet

Uavhengighet betyr at vi ikke produserer fond internt, men bruker fond fra eksterne forvaltere til å sette sammen pensjonsprofilen din. Dette gir oss frihet til å velge samarbeidspartnere. Frihet til å velge de fondene vi mener passer best. Frihet til å velge det som er viktig for pensjonskundene våre; avkastning, bærekraft, porteføljesammensetning og risikostyring.

Analyse av markedet

Vi bruker mye tid på å analysere markedet og vurdere hvilke forvaltere som passer inn i markedet vi har identifisert. Vi følger kontinuerlig opp forvalterne vi bruker, og tilpasser porteføljene våre etter det.

Siden vi er en uavhengig aktør, står vi fritt til å bytte ut forvaltere som ikke leverer forventede resultater eller bryter med retningslinjer om ESG. Vi ser på hvilke markeder som er billige og hvilke som er dyre. Vi vurderer hva vi skal ha overvekt av og hva vi skal vekte ned.

Risikojustert avkastning er også en viktig vurdering for oss. Den sier noe om hvor mye vi som investor får kompensert for den risikoen vi tar. På lang sikt er det porteføljens sammensetning og bruk av riktig forvalter som er avgjørende for hvilken pensjon den enkelte vil få.

Selv om vi utelukkende tilbyr eksternt forvaltede fond, tar vi selv alle beslutninger som angår

 • Strategi – Skal vi ha overvekt eller vekte ned norske aksjer og renter i forhold til utlandet?
 • Aktivaklasser – Hvor mye skal plasseres i aksjer, renter, eiendom?
 • Porteføljesammensetning – Bruk av riktig forvalter/fond til riktig tid i henhold til markedet vi har identifisert
 • Forvalterseleksjon – Hvilke forvaltere har en fordel innenfor ulike områder?
 • Risikostyring – Hvor mye får vi kompensert for den risikoen vi tar?
Vi følger kontinuerlig opp forvalterne vi bruker, og tilpasser porteføljene våre etter det.

Hvordan vi velger fond

Bærekraftmerking

Fondene og profilene vi tilbyr har bærekraftmerking basert på hvor godt de scorer på miljø (Environment), sosiale forhold (Social) og selskapsstyring (Governance). Ofte forkortet med ESG. Rangeringen gjennomføres av Morningstar.

Se fondene våre og se hvordan de er rangert med tanke på ESG

Når vi tar inn et fond fra en ekstern forvalter, ansetter vi i realiteten den spesialistkompetansen som fondsforvalteren besitter. På den måten plukker vi det beste fra hvert enkelt forvaltningsmiljø, og vi kan velge de fondene og forvalterne vi mener passer best.

Fondsuniverset vårt strekker seg fra det norske til hele det globale markedet. Ved valg av forvalter, er vurderingsfaktorene blant annet

 • forvaltningsfilosofi
 • resultater
 • ESG/Bærekraft
 • forvalterteam
 • forvaltningsprosess
 • risikohåndtering
 • organisasjon

Bærekraftig investering

Bærekraftig investering i pensjons­sparingen

I Gjensidige gjør vi investeringer som bidrar til at pensjonen din vokser, uten at det går på bekostning av menneskerettigheter, sosiale forhold og miljøet.