Hopp til innhold

Pensjon fra første krone

I 2022 innførte Stortinget pensjon fra første krone for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Lovendringen hadde to konsekvenser: Innskuddet per ansatt økte for mange bedrifter, og flere ansatte fikk pensjon.

Gode nyheter for arbeidstakere

Dette var selvfølgelig gode nyheter for arbeidstakere som fikk mer i pensjon, men det påvirket også bedriftene økonomisk.

Konsekvenser for bedriftene

Pensjon fra første krone traff bedrifter ulikt, avhengig av daværende pensjonsavtale:

  1. Alle som har ansatte i alderen 13–20 år, sesongarbeidere og ansatte i stillinger under 20 prosent, måtte fra 1.juli 2022 betale minst 2 % av lønn opp til 12 G. (G = folketrygdens grunnbeløp)
  2. Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP), betalte før 2 % på det som var over 1 G. Disse må nå betale pensjon fra første krone og dette utgjør litt over 2 000 kroner ekstra per ansatt i 100 % stilling, per år.
  3. Bedrifter som har høyere prosentsats enn 2 % på pensjonen og bunnfradrag på 1 G må nå også betale pensjon fra første krone. De kan justere ned den samlede prosentsatsen hvis de ønsker, for at den totale kostnaden skal bli lavere.

Pensjon fra første krone

For ansatte som allerede får pensjon, trengte dere ikke gjøre noen ting. Vi endret dette i systemene våre automatisk.

Det er ingen unntak for ansatte som tjener mer enn 1 000 kroner. I skattefrie organisasjoner er denne grensen 10 000 kroner.

Tidligere måtte for eksempel sesongarbeidere være ansatt i tre år for å få pensjon, men dette er altså fjernet.

Husk at alle ansatte i bedriften skal ha samme pensjonsavtale.

Hvis dere ikke har hatt pensjon fra første krone fra før, har dere betalt en prosent (2–7 %) av lønn over 1 G (folketrygdens grunnbeløp, som per i dag er 111 477 kroner.) Fra nå av må dere også betale den samme prosenten for de «første» 111 477 kronene.

Hvis dere sparer 2 % av lønn over 1 G (111 477 kroner) til pensjon i dag, vil endringen utgjøre litt over 2 000 kroner ekstra per heltidsansatt, per år. Fra nå av må dere altså betale 2 % for disse 111 477 kronene (1 G) i pensjon, i tillegg til det dere betaler fra før.

Hvis dere for eksempel betaler 4 % i pensjon i dag, koster endringen 4 459 kroner ekstra per heltidsansatt, per år.

Fra og med 30. juni 2022 skal alle ansatte ha pensjon av all lønn. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2022, men eksisterende bedrifter fikk en overgangsperiode fram til 30. juni med å få dette på plass.

Vi endret dette automatisk for kundene våre 1. juli 2022

Dere som sparer mer enn minimumsgrensen på 2 %, kan velge å justere ned prosentsatsen. Husk at alle ansatte i bedriften skal ha samme pensjonsavtale. Kontakt oss hvis dere ønsker råd og hjelp om dette.

Stortinget ville ha enklere og likere pensjonsordninger for alle, og ønsket at all arbeidsinntekt skal gi pensjonsopptjening.

For ansatte som starter arbeidskarrieren tidlig, eller som arbeider mye deltid, gir denne endringen en relativt stor økning i pensjonen. Blant unge ansatte er kjønnsfordelingen ganske jevn, mens det for deltidsansatte er en overvekt av kvinner blant de som nå får økt pensjon.

At nedre aldersgrense for pensjon ble endret til 13 år, stemmer overens med folketrygdens opptjeningsregler for pensjon.

Stillingsprosent under 20, ansatte under 20 år og sesongarbeidere

Dere som ble ført over på a-meldingen før 30. juni i 2022 trengte ikke gjøre noen ting. De aller fleste av kundene våre ble det. Da skjedde innmeldingen av de ansatte automatisk.

Bedrifter som fortsatt administrerer ansatte selv, hadde frist til 30. juni 2022 med å melde inn de ansatte som nå får rett til pensjon.

Pensjonen skal være minimum 2 % av lønnen per ansatt, opp til 12 G (G = folketrygdens grunnbeløp). Alle ansatte i bedriften skal ha samme pensjonsavtale.

Ja, de skal også ha pensjon fra første krone. 

Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende

Fra og med 1. januar 2023 innførte Stortinget også pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon.

Det betyr at du sparer 2–7 % av hele lønnen opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

Vi endret dette automatisk for kundene våre 1. januar 2023, så du trenger ikke gjøre noe.

Fra 1. jan 2023 skal også selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon spare pensjon fra første krone.

Pensjon fra første krone – selvstendig næringsdrivende

Du trenger ikke gjøre noen ting. Vi endret dette i systemene våre automatisk.

Vi endret dette automatisk for kundene våre 1. januar 2023, da lovendringen trådte i kraft.

Hvis du sparer 2 % av lønn over 1 G (111 477 kroner) til pensjon, vil endringen utgjøre litt over 2 000 kroner ekstra per år. Fra nå av må du altså spare 2 % for disse 111 477 kronene (1 G) i pensjon, i tillegg til det du sparer fra før.

Stortinget vil minske pensjonsforskjellene. De legger nå til rette for at all inntekt regnes med og gir pensjonsopptjening.

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.