Hopp til innhold

Pensjon fra første krone

I 2022 innførte Stortinget pensjon fra første krone for alle arbeidstakere med innskuddspensjon. Lovendringen hadde to konsekvenser: Innskuddet per ansatt økte for mange bedrifter, og flere ansatte fikk pensjon.

Gode nyheter for arbeidstakere

Dette var selvfølgelig gode nyheter for arbeidstakere som fikk mer i pensjon, men det påvirket også bedriftene økonomisk.

Konsekvenser for bedriftene

Pensjon fra første krone traff bedrifter ulikt, avhengig av daværende pensjonsavtale:

  1. Alle som har ansatte i alderen 13–20 år, sesongarbeidere og ansatte i stillinger under 20 prosent, måtte fra 1.juli 2022 betale minst 2 % av lønn opp til 12 G. (G = folketrygdens grunnbeløp)
  2. Bedrifter som har obligatorisk tjenestepensjon (OTP), betalte før 2 % på det som var over 1 G. Disse må nå betale pensjon fra første krone og dette utgjør litt over 2 000 kroner ekstra per ansatt i 100 % stilling, per år.
  3. Bedrifter som har høyere prosentsats enn 2 % på pensjonen og bunnfradrag på 1 G må nå også betale pensjon fra første krone. De kan justere ned den samlede prosentsatsen hvis de ønsker, for at den totale kostnaden skal bli lavere.

Pensjon fra første krone

Stillingsprosent under 20, ansatte under 20 år og sesongarbeidere

Nå gir ekstrajobben pensjonssparing

Tobias Schultz Ljungdell (16) har startet pensjonssparingen sin, via ekstrajobben.

Pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende

Fra og med 1. januar 2023 innførte Stortinget også pensjon fra første krone for selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon.

Det betyr at du sparer 2–7 % av hele lønnen opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

Vi endret dette automatisk for kundene våre 1. januar 2023, så du trenger ikke gjøre noe.

Fra 1. jan 2023 skal også selvstendig næringsdrivende med innskuddspensjon spare pensjon fra første krone.

Pensjon fra første krone – selvstendig næringsdrivende

Usikker på hva du trenger til de ansatte?

Pensjon er lovpålagt, men det er også et viktig ansattgode som hjelper bedriften med å tiltrekke og beholde de flinkeste folka. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

Pensjon og forsikring er et viktig ansattgode.