Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto selvstendig næringsdrivendeinnskuddspensjon

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Siden du er din egen arbeidsgiver, har du ansvaret for å spare til pensjon. Finn sparingen som passer best for deg.

Dette får du hos oss

Enkel oversikt

Vi gir deg enkelt oversikt over hva du har, og hva du ligger an til å få.

Mobilapp

Med appen vår kan du følge med på pensjonen din – akkurat når det passer deg.

Avkastning

God avkastning er viktig. Vi har konkurransedyktig avkastning og er i toppsjiktet i mange av bransjens rangeringer.

Når bør du spare til pensjon gjennom bedriften?

Pensjonssparing gjennom bedriften er et godt alternativ for deg som driver enkeltpersonforetak og kan svare 'ja' på påstandene nedenfor:

  • Næringsinntekten min er over 7,1 G (G = folketrygdens grunnbeløp) per år.
  • Jeg er villig til å låse pengene jeg sparer frem til jeg blir pensjonist.
  • Jeg er villig til å spare fast hver måned.
  • Jeg har generelt god oversikt over økonomien min.
  • Jeg er 100 % arbeidsfør.

Du betaler månedlige innskudd til pensjonskontoen din. I tillegg til utbetalingene fra folketrygden blir innskuddene og avkastningen du får, den fremtidige pensjonen din.

Produktet gjelder for selvstendig næringsdrivende, personlig deltaker i selskaper med deltakerfastsetting eller for ansatte eiere av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap og for frilansere.

Bestill tilbud på innskuddspensjon

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres hvert år, og per 1. mai 2023 er det 118 620 kroner.

Innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Du kan spare mellom 2 % og 7 % av lønnen din opp til 12 G i avtalen Pensjon for selvstendig næringsdrivende. Lønn over 12 G, gir ikke grunnlag for pensjonsopptjening.

Innbetalinger til avtalen er fradragsberettiget i brutto næringsinntekt og kan gi store skattefordeler. Innbetalingene gjøres månedlig, enten via EHF, Autogiro eller giro. EHF og Autogiro er de rimeligste betalingsmåtene vi tilbyr.

Slik beregner vi pensjonssparingen:

Om du har en næringsinntekt på 800 000 kroner og ønsker å spare 7 %, ser utregningen slik ut:

Inntekt × ønsket spareprosent = årlig pensjonsinnskudd

800 000 kroner × 7 % = 56 000 kroner

I alle pensjonsavtaler for bedrifter er det inkludert en obligatorisk forsikring, såkalt innskuddsfritak. Den dekker den fremtidige pensjonssparingen din om du blir langvarig syk eller ufør.

Om du har en inntekt over 6 G blir inntektsbortfallet ved arbeidsuførhet eller langvarig sykdom større enn ellers. Grunnen til dette er at folketrygden ikke tar hensyn til inntekt over 6 G ved beregning av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Som et tilvalg på avtalen, kan du etablere uførepensjon. Denne forsikringen reduserer inntektsbortfallet ditt om du blir langvarig syk eller ufør.

Ved innbetaling skal du føre fradrag for alle kostnader knyttet til pensjonsavtalen. For enkeltpersonsforetak er fradragsnivået det samme som marginalskattesatsen din.

Ved utbetaling betaler du vanlig inntektsskatt på den oppsparte pensjonen. I noen tilfeller vil du ha en netto gevinst ved at marginalskattesatsen som pensjonist normalt er noe lavere enn ved arbeid.

Pengene du har spart til pensjon gjennom denne ordningen kan du ta ut fra du har fylt 62 år. Som hovedregel er utbetalingstiden minimum 10 år og frem til du er 77 år.

Om beløpet på kontoen tilsier at du får utbetalt under 0,2 G, ca. 20 000 kroner per år, blir utbetalingstiden kortet ned slik at det årlige beløpet blir over 0,2 G.

Når bør du vurdere andre alternativ?

Hvis du har under 7,1 G i inntekt, reduserer kostnaden ved pensjon inntekten, og dermed opptjeningen din i folketrygden. Dette er uheldig med tanke på hvor mye du får utbetalt i livsvarig pensjon derfra.

Har du under 6 G i inntekt vil det også redusere potensiell utbetaling ved langvarig sykdom eller arbeidsuførhet. Da bør du heller vurdere å spare privat i fondskonto eller IPS. 

Les om FondskontoLes om IPS – Individuell pensjonssparing
Hvis du har under 7,1 G i inntekt, bør du vurdere privat pensjonssparing.

Ofte stilte spørsmål om innskuddspensjon for selvstendig næringsdrivende

Når du betaler inn på pensjonskontoen, er det vår oppgave som pensjonsleverandør å forvalte disse etter beste evne. Du kan selv velge hvor mye risiko du ønsker å ta, eller du kan la oss finne en egnet pensjonsprofil i samarbeid med deg. Med risiko mener vi hvor stor andel av sparingen som blir plassert i aksjefond og hvor mye som skal plasseres i rentefond.

Pengene er fremdeles låst fram til pensjonsalder. Det obligatoriske innskuddsfritaket i avtalen sørger for at Gjensidige fortsetter å betale inn avtalte pensjonsinnskudd. Det kommer godt med hvis du blir ufør og ikke lenger er i stand til å jobbe og spare til pensjon.

Når du dør blir saldoen brukt til å utbetale barnepensjon til barn under 21 år.

Hvis saldoen er større enn det som skal til for å sikre eventuelle barn en årlig utbetaling, tilsvarende folketrygdens grunnbeløp (G), går resten av saldoen til å sikre utbetaling til ektefelle, samboer eller registrert partner gjennom minimum ti år.

Pensjonsavtalen kan sies opp med en måneds varsel. Pengene du har spart blir overført til et pensjonskapitalbevis. Om du blir senere blir medlem av en annen innskuddsordning, blir pengene i pensjonskapitalbeviset overført til den nye pensjonskontoen.

Næringsinntekt brukes for selvstendig nærings­drivende/enkeltperson­foretak. Som næringsinntekt regnes all inntekt, etter fradrag for kostnader, fra næringsvirksomhet i enkeltpersonforetak.

Bruttolønn brukes for ansatt-eier i AS eller ASA og for personlig deltaker i ANS eller DA.

Få råd og hjelp om pensjon

Vi hjelper deg med pensjons­ordninger tilpasset din bedrift.