Hopp til innhold

Slik beskytter du bedriften mot brann

Aktive brannsikringstiltak

Vi anbefaler alle bedrifter å installere et FG-godkjent brannalarmanlegg og eventuelt et sprinkleranlegg.

FG-godkjent betyr at produktet eller løsningen er "forsikringsgodkjent". Den tilfredsstiller forsikringsselskapenes krav og følger normalt internasjonale eller norske standarder.

Enkle rutiner

  • Kontroller brannalarm og håndslokkere minimum en gang i året.
  • Gjennomfør FG-kontroll av sprinkleranlegget årlig.
  • Sørg for at alle ansatte vet hvor utstyret er og hvordan det brukes.
  • Utnevn en brannansvarlig i bedriften, og gjennomfør brannøvelser jevnlig. 

Over 40 % av bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk utstyr.

Elektriske anlegg

Jevnlig el-kontroll med termografering er noe av det viktigste dere kan gjøre for å forhindre brann.

Kontrollen omfatter internkontrollsystemer og stikkprøver av de elektriske anleggene. Som eier vil du ha tilgang til kontrollrapportene, og ansvar for å rette opp i eventuelle feil og mangler. Hvor ofte de elektriske anleggene bør kontrolleres, avhenger av virksomheten og bygningen deres.  

I tillegg til å redusere risiko for brann – og i verste fall driftsstans – gir vi dere rabatt på forsikringen ved gjennomført og godkjent el-kontroll. 

Les mer og bestill el-kontroll

Brannfarlig materiale og avfall

Brennbart avfall må plasseres og oppbevares på et forsvarlig sted der en eventuell antennelse ikke kan smitte over og forårsake skade på bygninger, konstruksjoner eller mennesker.

Faren er størst når maskinene står til lading.

Lading av maskiner

Elektriske trucker, sniler og vaskebiler er øverst på statistikken over brannårsaker.

Frityranlegg

Brann i frityranlegg utgjør en spesiell risiko fordi vann er uegnet til å slokke fettbranner. Derfor er det viktig at dere installerer spesialslukkeutstyr i kjøkken med frityr.

Varme arbeider

Varme arbeider er alle arbeider hvor det brukes arbeidsverktøy og utstyr som skaper gnister og varme. Det kan være åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Slike branner skyldes som oftest manglende kunnskap og forståelse for brannrisikoen, menneskelig svikt og/eller mangel på forebyggende rutiner og tiltak.

Ta brannkurset vårt

Vårt digitale brannkurs gir dere kunnskap om brannforebyggende arbeid, inkludert en innføring i brannteori, forebyggende tiltak og valg av riktig slokkemiddel ved branntilløp.