Hopp til innhold

El-kontroll for bedrifter

El-kontroll er noe av det beste du kan gjøre for bedriften din.

Mye å tjene

Det er store gevinster å hente på å gjennomføre kontroll og rette opp feil og mangler:

  • Risikoen for brann eller driftsstans går kraftig ned.
  • Dere oppfyller HMS-kravene.
  • Dere får betydelig reduksjon i prisen på forsikringen.

Årsaker til brann i elektriske anlegg

I alle ledninger og koplingsklemmer som fører strøm, utvikles det varme. Når koplingsklemmene blir vekselvis varme og kalde fordi det går strøm gjennom dem, kan de over tid løsne.

Da vil det oppstå en lysbue i koplingspunktet som kan føre til brann. I nye anlegg ligger risikoen i eventuelle koplingsklemmer som ikke er tilstrekkelig skrudd til.

Over 40 % av bygningsbrannene i Norge skyldes elektriske anlegg eller feil bruk av utstyr.

Hvor ofte bør anlegget kontrolleres?

Det avhenger av bygningens kontrollklasse. Et industribygg skal for eksempel kontrolleres hvert år, et lagerlokale hvert tredje år og boligsameier hvert femte år.

Slik foregår en el-kontroll

En sertifisert kontrollør går gjennom bedriftens internkontroll, tar stikkprøver og gjennomfører en termografering av el-anlegget. Termografering avslører unormale varmepunkter i anlegget ved hjelp av spesialutstyr.

Etter at el-kontrollen er gjennomført, vil du motta en rapport som opplyser om eventuelle feil eller mangler og behov for forbedringer innen noen tidsfrister.

Bestiller du el-kontroll fra Gjensidige, får du raskt oppfølging fra en sertifisert kontrollør.

Bruk en sertifisert kontrollør

Det er viktig at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør.

  • For næringsbygg er det sertifiseringen NEK 405-3 (næring) og NEK 405-1 (termografering). Disse er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite.
  • Kontrollører må ha sertifisering fra Det Norske Veritas eller NEMKO.
  • I tillegg skal kontrollørens foretak være sertifisert etter normen NEK 405-4.

Er du kontrollør? Les mer om krav, sertifisering og kontrollskjema.

Bestill el-kontroll

For å bestille el-kontroll, kan du

Kom skader og tap i forkjøpet

Det skal lønne seg å drive trygt. Derfor hjelper vi deg med å ta vare på bedriftens verdier – og belønner deg med bedre pris.

Kom skader og tap i forkjøpet

Det skal lønne seg å drive trygt. Derfor hjelper vi deg med å ta vare på bedriftens verdier – og belønner deg med bedre pris.