Hopp til innhold

El-kontroll for næringsbygg og boligselskaper

Et av de viktigste brannforebyggende tiltakene dere gjør.

Fordeler med el-kontroll

Redusert risiko for brann

Oppfyller HMS-forskriftenes krav til el-sikkerhet

Gir gode rabatter på forsikring

Årsaker til brann i elektriske anlegg

Feil og mangler på elektriske anlegg er en den største årsaken til brann. Støv, fuktighet og vibrasjoner belaster installasjoner og skaper farlige situasjoner. 

Har du rutiner på plass for jevnlig el-kontroll, reduseres faren for brann betraktelig.

Hvor ofte det bør gjøres, avhenger av bygningens kontrollklasse. Eksempelvis skal

  • industribygg kontrolleres hvert år
  • lagerlokaler hvert tredje år
  • borettslag og sameier hvert femte år

Hva er el-kontroll med termografering?

En termografering utføres med et infrarødt kamera. Slik kan kontrolløren sjekke overflatetemperaturen i utstyr med strømkoblinger, for eksempel et sikringsskap.

Metoden avdekker feil det ellers er vanskelig å oppdage i elektriske installasjoner.

Bruk en sertifisert kontrollør

Det er viktig at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør.

  • El-kontroll av næringsbygg og boligselskaper med fellesareal skal gjennomføres i henhold til NEK 405-3 (næring) og NEK 405-1 (termografering). Disse er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite.
  • Småhus og flermannsboliger skal kontrolleres i henhold til NEK 405-2.
  • Kontrollører må ha sertifisering fra Det Norske Veritas eller NEMKO.
  • I tillegg skal kontrollørens foretak være sertifisert etter normen NEK 405-4.
  • Kontrollen skal dokumenteres i FG-kontroll. 

Frekvens på kontrollene avhenger av byggenes kontrollklasse. Eksempel: Et Industribygg skal ha kontroll hvert år, lagerlokale hvert 3. år og boligsameier hvert 5. år.

Kom skader og tap i forkjøpet

Det skal lønne seg å drive trygt. Derfor hjelper vi deg med å ta vare på bedriftens verdier – og belønner deg med bedre pris.

Sikkerhet i borettslag og sameier

Systematisk vedlikeholdsarbeid er noe av det beste dere kan gjøre for beboerne i et borettslag eller sameie.