Hopp til innhold

El-kontroll for næringsbygg og boligbygg

Er et av de viktigste brannforebyggende tiltakene dere gjør.

Fordeler med el-kontroll

Redusert risiko for brann

Oppfyller HMS-forsikriftenes krav til el-sikkerhet

Gir gode rabatter på forsikring

Årsaker til brann i elektriske anlegg

Feil og mangler på elektriske anlegg er en den største årsaken til brann. Støv, fuktighet og vibrasjoner belaster installasjoner og skaper farlige situasjoner. 

Har du rutiner på plass for jevnlig el-kontroll, reduseres faren for brann betraktelig.

Hvor ofte det bør gjøres, avhenger av bygningens kontrollklasse. Eksempelvis skal

  • industribygg kontrolleres hvert år
  • lagerlokaler hvert tredje år
  • boligsameier hvert femte år

Hva er el-kontroll med termografering?

En termografering utføres med et infrarødt kamera. Slik kan kontrolløren sjekke overflatetemperaturen i utstyr med strømkoblinger, for eksempel et sikringsskap.

Metoden avdekker feil det ellers er vanskelig å oppdage i elektriske installasjoner.

Bruk en sertifisert kontrollør

Det er viktig at kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør.

  • For næringsbygg er det sertifiseringen NEK 405-3 (næring) og NEK 405-1 (termografering). Disse er utarbeidet av Norsk Elektroteknisk Komite.
  • Kontrollører må ha sertifisering fra Det Norske Veritas eller NEMKO.
  • I tillegg skal kontrollørens foretak være sertifisert etter normen NEK 405-4.

Er du kontrollør? Les mer om krav, sertifisering og kontrollskjema.