Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto hva er fondssparing

Hva er fondssparing?

Synes du fondssparing er vanskelig?  I så fall er du ikke alene. Her forklarer vi hva de oftest brukte ordene betyr.

 

Aksje

En aksje representerer en eierandel av et aksjeselskap. Når du kjøper en eller flere aksjer, blir du medeier i det selskapet du kjøper aksjer i.

Aksjefond

Aksjefond består av en samling aksjer, og utgjør et verdipapirfond, hvor minimum 80 % av pengene er plassert i aksjer. Når du kjøper aksjefond, sprer du pengene dine på flere selskap, noe som reduserer risikoen for tap.

Den største forskjellen på en aksje og et aksjefond er at når du investerer i enkeltaksjer, er det du selv som velger hva pengene skal plasseres i, mens velger du aksjefond er det en forvalter som gjør jobben for deg. Forvalterne velger det de mener kan gi deg best mulig avkastning.

Aktiv forvaltning

Aktiv forvaltning er når forvalterne gjør egne analyser og velger de fondene de tror vil gi best avkastning, ut ifra et valgt risikonivå. Mange kaller disse fondene aktivt forvaltede fond.

Avkastning

Avkastning er endring i verdi fra det tidspunktet pengene ble investert. Avkastningen kan være positiv eller negativ.

Etisk merking (ESG)

Etisk merking (ESG) er en rangering som er basert på en vurdering av fondenes profil når det gjelder miljø (Environment), sosiale forhold (Social) og selskapsstyring (Governance).

Indeksfond

Indeksfond er et aksjefond som følger utviklingen i et gitt marked. Her blir det brukt såkalte referanseindekser, for eksempel hovedindeksen på Oslo Børs. Fondene følger indeksen slavisk og forvaltningskostnaden er derfor lavere enn for andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond er ferdige fondspakker/profiler som består av både aksje- og rentefond. Det eneste du må ta stilling til er hvor stor aksjeandel (risiko) du ønsker på sparingen din.

Obligasjonsfond

Et obligasjonsfond er et fond som investerer i obligasjoner, det vil si et bevis på at du har lånt bort penger.

Obligasjonen viser hvilken rente det er på lånet og hvor lang låneperioden er. Når du har en obligasjon gir denne deg renteinntekter fordi du låner bort penger.

Obligasjonsfond har vanligvis lavere risiko sammenlignet med aksjefond og kombinasjonsfond.

Pensjonsprofiler

En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond (fondspakker/kombinasjonsfond).

Vi har fem pensjonsprofiler. Disse har ulik risiko med hensyn til forventet avkastning og hvordan pengene plasseres.

En høy andel aksjefond, gir større verdisvingninger og høyere forventet avkastning. Tilsvarende gjelder for rentefond. En høy andel rentefond, gir mindre verdisvingninger og lavere forventet avkastning.

Merk at andre pensjonsleverandører bruker begreper som risiko-, investerings- eller spareprofiler.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond er et rentefond som kjøper såkalte rentepapirer med kort løpetid, mellom tre måneder og ett år. Dette er den fondsgruppen med aller lavest risiko, noe som også betyr lavest forventet avkastning.

Over tid kan du imidlertid forvente å få litt høyere avkastning enn hvis du setter pengene dine på en høyrentekonto i banken.

Rentefond

Rentefond er et fond som plasserer pengene i rentepapirer. Fondene deles inn i hovedkategoriene pengemarkedsfond, obligasjonsfond og andre rentefond.

Utbytte

Utbytte er en utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Utbytte er med andre ord aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet.

Illustrasjonsfoto hvordan fungerer pensjon

Pensjonsordliste

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? Her er 14 pensjonsord – enkelt forklart.