Hopp til innhold
Illustrasjonsfoto hvordan fungerer pensjon

Hvordan fungerer pensjon?

Synes du det er vanskelig å forstå pensjon? I så fall er du ikke alene.

Her er 14 pensjonsord – enkelt forklart.

Egen pensjonskonto

En ordning som innebærer at tidligere opptjent innskuddspensjon, pensjonskapitalbevis, blir samlet på én konto hos pensjonsleverandøren til nåværende arbeidsgiver med innskuddspensjon.

Les alt om Egen pensjonskonto.

Folketrygdens grunnbeløp (G)

G er et beløp som brukes til å beregne pensjon og andre rettigheter, blant annet uføretrygd og arbeidsledighetstrygd, fra folketrygden (NAV). Beløpet blir justert 1. mai hvert år.

Fondskonto

Fleksibel sparing i fond, uavhengig av spareformål. Du kan spare så mye du vil og ta ut penger når du vil. Du kan gjøre raske fondsbytter uten at det utløser skatt. Det er ingen skattefordel på sparebeløpet, men du betaler skatt på avkastningen først når du tar ut pengene.

Les mer om fondskonto.

Fripolise

Er et «bevis» du får med deg når du slutter i en jobb hvor du har hatt ytelsespensjon, og som viser hvor mye pensjon du har tjent opp hos denne arbeidsgiveren.

Hybridpensjon

Pensjonsordning som kombinerer egenskaper fra innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

Pensjonsordning der arbeidsgiver betaler inn et månedlig innskudd, en gitt prosentandel av lønn opp til 12 G, i pensjon til sine ansatte.

Les mer om Innskuddspensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

I Norge er alle bedrifter/foretak med mer enn to ansatte lovpålagt å spare minimum 2 prosent av lønn opp til 12 G i pensjon til sine ansatte.

Les mer om OTP.

Individuell pensjonssparing (IPS)

En privat pensjonsspareordning som gir skattefordeler. Du kan spare inntil 15 000 kroner per år og få inntil 3 300 kroner i utsatt skatt.

Les mer om IPS.

Offentlig tjenestepensjon

En pensjonsordning for ansatte i stat, kommune, eller bedrifter med tilknytning til det offentlige.

Pensjon

Pensjon består av: alderspensjon fra folketrygden (via NAV), tjenestepensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgiver og privat pensjonssparing.

Les alt om pensjon.

Pensjonskapitalbevis

Et «bevis» du får med deg når du slutter å jobbe i en bedrift med innskuddspensjon og som viser hvor mye arbeidsgiveren har spart til pensjon for deg.

Les mer om pensjonskapitalbevis.

Pensjonsprofil

En pensjonsprofil er en fondspakke som består av flere underliggende aksje- og rentefond. Disse har ulik fordeling mellom aksje- og rentefond, og ulik forventet avkastning. Jo høyere andel aksjefond, jo større risiko for verdisvingninger, og forventet avkastning. Høyere andel rentefond gir lavere risiko for verdisvingninger, men også lavere forventet avkastning.

Les mer om pensjonsprofilene våre.

Tjenestepensjon

Dette er et felles begrep for pensjonsordning via arbeidsgiver. I privat sektor kan det være: innskudds-, ytelses-, eller hybridpensjon.

Les mer om Tjenestepensjon.

Ytelsespensjon

Denne ordningen består av både pensjon fra arbeidsgiver og pensjon fra folketrygden. Til sammen skal de være en viss prosentandel av lønnen, ofte mellom 66 og 70 %, du har når du slutter i jobben.

Ordliste for fondssparing

Her forklarer vi hva de oftest brukte ordene betyr.