Hopp til innhold

Personvern – Hus Smart

Informasjonen som gis her supplerer Gjensidiges alminnelige personvernerklæring.

Definisjoner

1.1 Kunde

Personen som inngår forsikringsavtalen for Hus Smart. 

1.2 Selskap

Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo, org. nr. 995 568 217.  

2. Personvern og konfidensialitet

Gjensidige er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er nødvendig for å levere forsikringen Hus Smart. Gjensidiges behandlingsgrunnlag for behandlingen av personopplysninger er denne avtalen og forsikringsavtalen.  

Dersom du har spørsmål til Gjensidiges behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss på e-post til personvernombudet@gjensidige.no eller på telefon 915 03 100.    

Ajax er selvstendig behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres av Ajax. Ajax’ kundeavtale beskriver Ajax’ behandling av personopplysninger nærmere. Ajax’ kundeavtale og personvernerklæringer er tilgjengelig på følgende nettsider 

For sletting av kundekonto hos Ajax, kan Kunden følge instrukser på følgende nettside:

https://support.ajax.systems/en/faqs/how-to-delete-an-account-security-system

2.1 Hvilke opplysninger deler Ajax med Gjensidige? 

Forsikringen Hus Smart forutsetter at Kunden installerer og har aktivert Utstyret. For at Gjensidige skal vite at systemet er aktivt, deler Ajax følgende opplysninger fra Utstyret med Gjensidige når avtalen er inngått og Utstyret tatt i bruk. 

At systemet ikke er aktivert 14 dager etter avtaleinngåelse  

Gjensidige verken mottar eller behandler andre opplysninger fra Ajax eller fra Utstyret uten at du som Kunde har samtykket til dette.    

2.2 Hvilke opplysninger deler Ajax med Alarmstasjonen? 

Alarmstasjonen mottar følgende informasjon fra Ajax: 

 • Bilder (ved alarm) 
 • Bruk av alarmsystemet 
 • Alarmsignaler 
 • Sensordata, som for eksempel temperatur 
 • Alarmstatus  

Alarmstasjonen er Selskapets databehandler, men Selskapet mottar ikke annen informasjon fra Alarmstasjonen enn nevnt i punkt 14.1. 

2.3 Hvilke opplysninger deler Selskapet med Ajax?  

Selskapet deler ikke opplysninger med Ajax 

2.4 Hvilke opplysninger deler Selskapet med andre parter? 

Dersom Kunden bestiller Installasjonshjelp vil Selskapet dele Kundens navn, adresse og telefonnummer med installasjonsselskapet, slik at Installasjonsselskapet kan kontakte kunden og gjennomføre installasjonen. 

2.5 Hvilke opplysninger behandler Ajax? 

Mens du bruker Ajax sine produkter eller tjenester, kan de behandle: 

 • Informasjon om deg (som navn, etternavn, e-post, telefonnummer og bilde). 
 • Informasjon som du deler med dem fra kontaktlisten på enheten din når du inviterer brukere til produktet(som e-post eller telefonnummer). 
 • Unike identifikatorer for deres tjenester (som ditt brukernavn og passord). 
 • Unike identifikatorer til brukerne du har koblet til produktet, som brukernavnet, brukerens rolle i produktet og hans/hennes e-postadresse; informasjon om din mobilenhet, som enhetstype, operativsystem og systemspråk. 
 • Posisjonsdata for å gi deg påminnelser om å aktivere/deaktivere systemet hvis du aktiverer Geofence-funksjonen i deres applikasjon. 
 • For Android-brukere: SMS med autorisasjonskode som kreves under registrering av konto eller endringer. 
 • Informasjon om din bruk av deres produkter og tjenester (som forespørsler mellom deres app og servere). 

For mer info om Ajax’ kundeavtale og personvernerklæringer, se lenker i punkt 2 ovenfor.