Hopp til innhold

Innbo Utland

Innbo Utland er en innboforsikring for deg som skal bo midlertidig i utlandet på grunn av jobb eller studier. Er du student anbefaler vi forsikringspakken Student i utlandet.

Dette dekker Innbo Utland

Innbo Utland

Tyveri

Vi dekker tyveri av ting fra boligen din, boder, privat uteareal og låst garderobeskap. Vi dekker også ran, overfall og veskenapping i hele Norden.

Sykkeltyveri

Sykkeltyveri dekkes med inntil 30 000 kroner per sykkel. Innbo Pluss kan utvides til å dekke tyveri inntil 50 000 kroner.

Alternativt sted å bo

Gjelder hvis boligen din er skadet etter for eksempel brann eller flom, og du ikke kan bo der mens boligen blir reparert. Vi dekker ekstrautgiftene dine til et alternativ sted å bo.

Ansvar, rettshjelp og mekling

Rettslig erstatningsansvar som du har pådratt deg som privatperson, for eksempel hvis du skader noen mens du sykler, eller hunden din biter noen.

Hvis du blir part i en tvist, for eksempel med en nabo, boligselger eller utleier, dekker vi mekling og rettshjelp. Dersom du velger mekling skjer det gjennom en nøytral mekler og du betaler ingen egenandel. For rettshjelp er egenandelen 4 000 kroner, pluss 20 % av kostnadene knyttet til saken som advokat, gebyrer og lignende

Brannskader og vannskader

Brannskader og vannskader, for eksempel lekkasje fra et rør.

Vilkår

Fullstendige vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet – det er alltid de fullstendige vilkårene dine som gjelder. Disse er basert på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet. Du kan laste ned fullstendige vilkår etter at du har sjekket pris.

Alminnelige vilkår og produktark

Alminnelige vilkår og produktark er like for alle. Dokumentene skal gjøre det lettere for deg å sammenligne hva forsikringene dekker. De er ikke en del av forsikringsavtalen din.

Har du husket reiseforsikring?

Reiseforsikringen hjelper deg blant annet hvis du blir syk eller skadet i utlandet.

Skal du studere i utlandet?

Da anbefaler vi at du istedenfor Innbo Utland kjøper Student i utlandet. Det er en forsikringspakke som inkluderer syke-, reise-, ulykke-, innboforsikring og forsikring ved studieavbrudd.