Hopp til innhold

Unngå frostskader

Tilstrekkelig varme i alle rom

Minst 10 grader i alle rom

Når det er så kaldt ute som nå, er det viktig å holde et visst varmenivå i alle rom i huset for å unngå frostskader. Vannet kan fryse i rørene og føre til rørbrudd. 

Hvordan forebygge frostskader?

 •  Sørg for at innetemperaturen er over 10 grader.
 •  Sjekk at vannrør i grovkjellere og krypkjellere er beskyttet med varmekabel og isolasjon.
 • Skal du være borte i mer enn 3 dager eller, har du en hytte som skal stå tom? Steng av hovedstoppekranen og åpne alle vannkraner for å tømme rørene. Det vil begrense omfanget av en eventuell vannskade. Dette er også et krav for at du skal ha rett på erstatning.

Hva gjør du om rørene er fryst?

 • Det er viktig å overvåke røret slik at det ikke fører til vannskader.
 • Skjulte rør i veggen: Få opp temperaturen i rommet. Det kan hjelpe for å løse proppen.
 • Synlige rør: Bruk en hårføner for å prøve å forsiktig tine fryst rør. Aldri åpne koblinger selv.

Får du ikke tint rørene selv? Meld skade, så hjelper vi deg Trenger du akutt hjelp? Kontakt rørlegger og meld deretter skade

Har du ansvar for drifts- eller næringsbygg?

 • Før du bestemmer deg for å senke temperaturen i hele eller deler av bygget må du skaffe deg en oversikt over hvor rørføringene er.
 • Som en hovedregel bør du ikke senke temperaturen i rom under 10 grader.
 • Kontroller at rør med frostsikringstiltak som varmekabel, ekstra isolasjon og frostvæsker er i orden.
 • Finnes det rutiner for tømming av enkelte rørledninger, (for eksempel utekraner) før vinterhalvåret, må disse gjennomføres og kontrolleres.
 • Kontroller luker og vinduer som kan gi kald trekk i rom med vanninstallasjoner – her kan det være behov for ekstra frostsikringstiltak.

Kjør etter forholdene

Kulden kan også føre til veldig glatte veier, så husk å kjør forsiktig.

Har du dyr? Slik passer du på dem i kulda

Lave temperaturer øker faren for at våre firbente venner kan få frost- og kuldeskader. Ta ekstra hensyn i kulda, råder kjæledyreksperten.