Hopp til innhold
Smilende mor viser datter noe på mobilen sin

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Kundeutbytte er en fordel du oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige. Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, vår største eier.

Kundeutbytte 14 år på rad

I fjor fikk kundene våre utbetalt 11,3 % av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2022. 

Ofte stilte spørsmål om kundeutbytte

Utbetalingstid avhenger av hvorvidt du har registrert konto for kundeutbytte tidligere år. Alle som fikk kundeutbytte i fjor tilbys pengene automatisk overført til samme konto, med mindre kunden har skiftet bank og/eller avsluttet konto.

 • Hvis du er tilbudt automatisk utbetaling (passiv bekreftelse av kontonummer), får du pengene cirka 20. - 23. juni.
 • Hvis du logger inn og bekrefter/endrer kontonummer etter at du har fått beskjed om at det blir utbetalt kundeutbytte, får du som regel pengene innen 1 uke.
 • Hvis du benytter kunderådgiver for å bekrefte/endre kontonummer, får du som regel pengene innen 1 uke.

Kundeutbytte blir beregnet ut i fra det vi kaller for opptjent premie.

De fleste har ikke noe forhold til opptjent premie, men forholder seg til årspremie slik det står i forsikringsbeviset. Forskjellen mellom opptjent premie og årspremie kommer der du har hatt endringer i forsikringene dine i løpet av året.

Opptjent premie reflekterer den risiko Gjensidige har hatt i perioden. Det er opptjent premie fra 1. januar til og med 31. desember som blir tatt med i grunnlaget for beregningen. Ved forfallet i løpet av året endrer normalt premien seg noe, og beregningene tar hensyn til denne endringen. Det vil si at premien fra 1. januar til forfallstidspunktet gir «første» del av grunnlaget, og premien fra forfallstidspunktet til 31. desember gir «andre» del av grunnlaget. Summen er det totale grunnlaget.

Eventuelle terminforfall/månedlige trekk påvirker ikke beregningene. Nye kunder får beregnet opptjent premie fra ikrafttredelsesdato.

Eksempel
La oss si at du betaler forsikringen på forskudd for inntil 1 år. Betaler du fra 1. april, vil ni tolvdeler (9/12) være opptjent premie. Betaler du forsikringen fra 1. juli vil seks tolvdeler (6/12) være opptjent premie.

Alle skadeforsikringer i Gjensidige Forsikring ASA hvor du står som forsikringstaker er tellende for beregning av kundeutbytte.

Hva teller ikke med i beregningen av kundeutbyttet?

 • Kollektive forsikringer gjennom YS, KOL og Norges bondelag. Det er organisasjonene som er forsikringstaker for de kollektive forsikringene, for eksempel spesialpriset innboforsikring, livsforsikring, uføreforsikringer og familieulykkesforsikring.
 • Uførepensjon
 • NAF sykkelforsikring
 • Toyota forsikring
 • Brann- og/eller naturforsikringer i Brannkassene Varig Forsikring Nord-Odal og Gjensidige Oppdal-Rennebu, men du får kundeutbytte for andre forsikringer, som for eksempel bil, båt og reise.
 • Boligselgerforsikring
 • Trafikkforsikringsavgiften

Ja, utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser. Beløpet lignes som kapitalinntekt med flat skattesats på 22 %, og vil følgelig ikke påvirke personinntekt og skatteklasse.

Alle utbetalte beløp blir rapportert til skattemyndighetene. Det blir altså ikke foretatt forskuddstrekk av skatt. Vi rapporterer på fødsels- og personnummer, slik at beløpet automatisk kommer med i skattemeldingen din. Velger du å la pengene gå til Gjensidigestiftelsens gavetildeling i ditt hjemfylke blir beløpet ikke innrapportert og du slipper følgelig beskatning.

Dersom du har registrert kontonummeret til en fradragsberettiget organisasjon som mottaker av kundeutbytte, må du selv sørge for å følge opp fradragsretten.

Alle skadeforsikringskunder som:

 • Har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for.
 • Er kunde i Gjensidige Forsikring på tidspunktet Gjensidigestiftelsen vedtar at det skal utbetales kundeutbytte. Det skjer som regel i en generalforsamling.
 • Er registrert med et norsk offentlig nummer (fødselsnummer eller D-nummer).
 • Er forsikringstaker i juridisk forstand.

Unntak:

 • Beløp under 100 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen.

Kundeutbytte er en unik fordel for deg som er skadeforsikringskunde i Gjensidige i Norge. Det er helt uavhengig av prisene våre og er ikke en rabatt.

Når vi gjør det bra, betaler vi aksjeutbytte til dem som eier aksjer hos oss. Gjensidigestiftelsen er vår største eier med 62 % av aksjene. Stiftelsen får derfor 62 % av aksjeutbyttet når Gjensidige går med overskudd. 

Gjensidigestiftelsen beslutter om aksjeutbyttet skal komme Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge til gode - i form av kundeutbytte. Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

Utbetaling og tid

 

 • 2023: 11,3 %
 • 2022: 11,8 %
 • 2021: 13,0 %
 • 2020: 13,7 % 
 • 2019: 14,1 %
 • 2018: 14,4 %
 • 2017: 14,2 %
 • 2016: 13,5 %
 • 2015: 12,9 %
 • 2014: 15,4 %
 • 2013: 15,6 %
 • 2012: 10,8 %
 • 2011: 12,6 %
 • 2010: 9,9 %
 • 2009: 0 %
 • 2008: 5,6 %

Mange av kundene våre vil få brev eller e-post om at vi overfører pengene til samme konto som ved forrige utbetaling av kundeutbytte. Er du en av disse kundene behøver du ikke å bekrefte kontonummeret ditt. Vi har kontrollert at kontoen fremdeles er aktiv og vil overføre kundeutbytte til deg innen 1 uke etter endringsfristen. Dato for endringsfrist er 18. juni. 

Dersom du ønsker å endre eller bekrefte kontonummer, kan du logge inn og gjøre det. Endrer eller bekrefter du kontonummeret før endringsfristen får du pengene på konto allerede etter ca. 1 uke. Du kan med andre ord fremskynde utbetalingen ved å endre eller bekrefte kontonummeret. 

Nei, det kan ikke trekkes fra.

Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling.

Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at kundeutbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

Regnskapsmessig kan ikke kundeutbyttet betraktes som en regulering av premieinntekten. Beløpet er skattepliktig, og bør skilles fra løpende forsikringer/forsikringspremie.

Det kan hende det er stor pågang på nettsidene for øyeblikket. Du kan enten prøve igjen senere eller ringe oss på 915 03 100 så vil vi hjelpe deg.

Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

Dersom en kunde er tildelt kundeutbytte, men er død på generalforsamlingstidspunktet, vil beløpet gå inn i dødsboet. Informasjonsbrevet om kundeutbytte blir stilet til avdødes etterlatte.

Andre spørsmål om kundeutbytte

Nei. Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke din andel av kundeutbytte.

Det er ingen garanti for at det blir utbetalt kundeutbytte hvert år. Kundene våre mottok sitt første kundeutbytte i 2008. I alle år, med unntak av 2009 med sin finanskrise, har vi valgt å dele overskuddet med kundene våre. Ut ifra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig. 

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Ja. Som kunde får du kundeutbytte som følge av ditt kundeforhold i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som eier aksjer i Gjensidige Forsikring.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med over 60 % av aksjene. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Gir til gode formål

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør – den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål.

Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse.

Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler fra Gjensidigestiftelsen.