Hopp til innhold
Smilende mor viser datter noe på mobilen sin

Spørsmål og svar om kundeutbytte

Kundeutbytte er en fordel du oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige. Kundeutbytte formidles gjennom Gjensidigestiftelsen, vår største eier.

Kundeutbytte 15 år på rad

I år får kundene våre utbetalt 11,1 % av det de betalte for skadeforsikringene sine i 2023.

Ofte stilte spørsmål om kundeutbytte

Når får jeg pengene på konto?

Etter at du har fått beskjed om at det blir utbetalt kundeutbytte, får du som regel pengene innen 1 uke hvis du

Hvis du fikk kundeutbytte i fjor, får du pengene automatisk overført til samme konto cirka 20. - 23. juni.   Har du skiftet bank, avsluttet kontoen eller oppført samboer eller ektefelles konto, må du oppdatere kontonummeret innen 18. juni. Det kan du gjøre når du logger inn og henter kundeutbyttet. Da får du pengene innen 1 uke.

Hvor mye får jeg i kundeutbytte?

Hvis det blir utbetalt kundeutbytte, får du som regel beskjed om prosentsatsen i midten av mai. Hvor mye du får utbetalt, blir beregnet ut i fra det du betalte for forsikringene dine i fjor.

Eksempel Du betaler forsikringen på forskudd for 1 år.

 • Hvis du betaler 1. januar, beregnes kundeutbytte fra 1. januar til 31. desember. 
 • Hvis du betaler 1. april, beregnes kundeutbytte fra 1. april til 31. desember. Det resterende beløpet du har betalt vil inngå i grunnlaget for beregning av kundeutbytte neste år. 

Beløp under 100 kroner utbetales ikke – dette av hensyn til blant annet kostnader forbundet med utbetalingen.

Dette har blitt utbetalt tidligere år:

2024: 11,1 % 2023: 11,3 % 2022: 11,8 % 2021: 13,0 % 2020: 13,7 % 2019: 14,1 % 2018: 14,4 % 2017: 14,2 % 2016: 13,5 % 2015: 12,9 % 2014: 15,4 % 2013: 15,6 % 2012: 10,8 % 2011: 12,6 % 2010: 9,9 % 2009: 0 % 2008: 5,6 %

Hvilke forsikringer teller med i beregningen av kundeutbytte?

Alle skadeforsikringer i Gjensidige Forsikring ASA hvor du står som forsikringstaker er tellende for beregning av kundeutbytte.

Hva teller ikke med i beregningen av kundeutbyttet?

 • Kollektive forsikringer gjennom YS, KOL og Norges bondelag. Det er organisasjonene som er forsikringstaker for de kollektive forsikringene, for eksempel spesialpriset innboforsikring, livsforsikring, uføreforsikringer og familieulykkesforsikring.
 • Uførepensjon
 • NAF sykkelforsikring
 • Toyota forsikring
 • Brann- og/eller naturforsikringer i Brannkassene Varig Forsikring Nord-Odal og Gjensidige Oppdal-Rennebu, men du får kundeutbytte for andre forsikringer, som for eksempel bil, båt og reise.
 • Boligselgerforsikring
 • Trafikkforsikringsavgiften
Må jeg skatte av beløpet?

Ja, utdelingen er å regne som skattepliktig inntekt etter regelen om utdeling fra stiftelser. Beløpet lignes som kapitalinntekt med flat skattesats på 22 %, og vil følgelig ikke påvirke personinntekt og skatteklasse.

Alle utbetalte beløp blir rapportert til skattemyndighetene. Det blir altså ikke foretatt forskuddstrekk av skatt. Vi rapporterer på fødsels- og personnummer, slik at beløpet automatisk kommer med i skattemeldingen din. Velger du å la pengene gå til Gjensidigestiftelsens gavetildeling i ditt hjemfylke blir beløpet ikke innrapportert og du slipper følgelig beskatning.

Dersom du har registrert kontonummeret til en fradragsberettiget organisasjon som mottaker av kundeutbytte, må du selv sørge for å følge opp fradragsretten.

Hvem får kundeutbytte?

Alle skadeforsikringskunder som:

 • Har opptjent premie i kalenderåret Gjensidige utbetaler utbytte for.
 • Er kunde i Gjensidige Forsikring på tidspunktet Gjensidigestiftelsen vedtar at det skal utbetales kundeutbytte. Det skjer som regel i en generalforsamling. Hvis en kunde er død på generalforsamlingstidspunktet, vil beløpet inngå i dødsboet. Vi sender et informasjonsbrev til avdødes etterlatte.
 • Er registrert med et norsk offentlig nummer (fødselsnummer eller D-nummer).
 • Er forsikringstaker i juridisk forstand.
Hva er kundeutbytte?

Kundeutbytte er en unik fordel for deg som er skadeforsikringskunde i Gjensidige i Norge. Det er helt uavhengig av prisene våre og er ikke en rabatt.

Når vi gjør det bra, betaler vi aksjeutbytte til dem som eier aksjer hos oss. Gjensidigestiftelsen er vår største eier med 62 % av aksjene. Stiftelsen får derfor 62 % av aksjeutbyttet når Gjensidige går med overskudd. 

Gjensidigestiftelsen beslutter om aksjeutbyttet skal komme Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge til gode - i form av kundeutbytte. Størrelsen på kundeutbyttet baseres på forrige års resultat og beslutninger tatt av styrende organer.

Kan beløpet trekkes fra på neste faktura?

Nei, det kan ikke trekkes fra.

Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling.

Skillet mellom kundeforholdet (Gjensidige Forsikring ASA) og eierforholdet (Gjensidigestiftelsen) gjør at kundeutbyttebeløpet ikke kan gis som rabatt.

Regnskapsmessig kan ikke kundeutbyttet betraktes som en regulering av premieinntekten. Beløpet er skattepliktig, og bør skilles fra løpende forsikringer/forsikringspremie.

Betaler jeg for mye for forsikringene mine?

Nei, våre priser fastsettes i skarp konkurranse med andre forsikringsselskaper. Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har.

Påvirker skader jeg har hatt kundeutbytte?

Nei. Kundeutbytte er ikke en rabattordning. Det er en overskuddsdeling. Eventuelle skader påvirker ikke din andel av kundeutbytte.

Får jeg kundeutbytte hvert år?

Det er ingen garanti for at det blir utbetalt kundeutbytte hvert år. Kundene våre mottok sitt første kundeutbytte i 2008. I alle år, med unntak av 2009 med sin finanskrise, har vi valgt å dele overskuddet med kundene våre. Ut ifra dette kan man trygt si at det er stor sannsynlighet for å få utbetalt kundeutbytte årlig. 

Hvorfor er det bare skadeforsikringskunder som får kundeutbytte?

Kundeutbytte fordeles på Gjensidiges skadeforsikringskunder i Norge. Dette er fordi det gjennom historien har vært disse kundene som har eid selskapet.

Annen virksomhet – som pensjon og sparing – har vært datterselskap av skadeforsikringsselskapet. Deres kunder har altså ikke hatt eierinteresser.

Er det forskjell på kundeutbytte og aksjonærutbytte?

Ja. Som kunde får du kundeutbytte som følge av ditt kundeforhold i Gjensidige Forsikring. Aksjonærutbytte utbetales til de som eier aksjer i Gjensidige Forsikring.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er vår største eier, med over 60 % av aksjene. Stiftelsen får derfor en stor del av overskuddet når forsikringsselskapet gjør det bra. Dette overskuddet gir stiftelsen videre til deg – i form av kundeutbytte.

Gir til gode formål

Gjensidigestiftelsen er mer enn en finansiell aktør – den er også en viktig bidragsyter til ulike samfunnsnyttige formål.

Hvert år deler stiftelsen ut omtrent 200 millioner kroner til prosjekter med fokus på trygghet og helse.

Alle frivillige lag, organisasjoner eller ildsjeler kan søke om midler fra Gjensidigestiftelsen.

Få et samlet tilbud på forsikringene dine

Vi gjør det stadig enklere for deg å flytte forsikringene dine på nett. Velg hvilke forsikringer du ønsker et uforpliktende tilbud på, tilpass opplysninger underveis, og snakk med en rådgiver om du vil.

Ønsker du rådgivning?

Uansett om du ønsker å bestille en grundig gjennomgang av forsikringsbehovene dine eller få rask og god rådgivning, er vi her for å hjelpe deg.