Hopp til innhold

YS Innbo

YS Innbo er en av markedets beste innboforsikringer, og som medlem i et YS-forbund får du forsikringen til ekstra lav pris. Hvis du er under 35 år, får du 30 % rabatt.

Hva dekker YS Innbo?

YS Innbo er identisk med vår beste innboforsikring og har ekstra god pris. ​

Brannskader og vannskader

Brannskader og vannskader, for eksempel lekkasje fra et rør.

Tyveri

Vi dekker tyveri av ting fra boligen din, boder, privat uteareal og låst garderobeskap. Vi dekker også ran, overfall og veskenapping i hele Norden.

Skader ved uhell

Skader ved uhell som skjer i hjemmet og hvor som helst i verden, for eksempel hvis du mister en bærbar PC i gulvet.

Hvis uhellet skjer mens du er utenfor hjemmet, dekker vi maksimalt 30 000 kr.

Kontanter og verdipapirer

Vi dekker kontanter og verdipapirer med inntil 20 000 kroner.

Ombygging for rullestolbruker

Hvis et medlem av husstanden blir rullestolbruker etter ulykkesskade – eller får et barn som er avhengig av rullestol på grunn av medfødt handikap – dekker vi ombygging av boligen med inntil 250 000 kroner.

Ansvar, rettshjelp og mekling

Rettslig erstatningsansvar som du har pådratt deg som privatperson, for eksempel hvis du skader noen mens du sykler, eller hunden din biter noen.

Hvis du blir part i en tvist, for eksempel med en nabo, boligselger eller utleier, dekker vi mekling og rettshjelp. Dersom du velger mekling skjer det gjennom en nøytral mekler og du betaler ingen egenandel. For rettshjelp er egenandelen 4 000 kroner, pluss 20 % av kostnadene knyttet til saken som advokat, gebyrer og lignende

Uhellskader

Uhell dekkes med inntil valgt innbosum i hjemmet, og med inntil 30 000 kroner utenfor forsikringssted i hele verden. Uhellskader er for eksempel eksempel hvis du mister bærbar PC i gulvet.

Sykkeltyveri

Sykkeltyveri dekkes med inntil 30 000 kroner per sykkel. Innbo Pluss kan utvides til å dekke tyveri inntil 50 000 kroner.

Skader på sykkel og sportsutstyr ved uhell

Skader på sykkel og sportsutstyr, for eksempel hvis du krasjer eller velter, dekkes med inntil 30 000 kroner. Gjelder ikke ved ritt og konkurranser. Ønsker du dekning for dette, må du kjøpe sykkelforsikring.

Registrering av sykler

Kostnadsfri registrering av alle syklene i husstanden i NAF Sykkelregister er inkludert. Dette gjelder alle sykler,  elsykler og elsparkesykler i husstanden din.  Når du registrerer sykkelen og har et NAF-oblatet på den, reduserer du sjansen for at sykkelen blir stjålet. Du øker også sjansen for å få sykkelen tilbake hvis den blir stjålet.

Veihjelp for sykkel

Du får hjelp hvis sykkelen eller elsykkelen din for eksempel har punktert eller gått tom for strøm. Du må være på offentlig vei, eller i nærheten av en offentlig vei. Hvis sykkelen ikke kan repareres på stedet, dekker vi transport av deg og sykkelen. Egenandelen er bare 500 kroner.

Trenger du veihjelp, kan du ringe oss på 915 03100.

Skader ved flytting

Skader på tingene dine når du flytter mellom gammel og ny bolig, både hvis du bruker flyttebyrå og hvis du flytter selv.

Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker

Vi dekker bekjempelse av veggedyr, skjeggkre, sølvkre og kakerlakker med inntil 150 000 kroner.

Reparasjon av knust mobilskjerm

Gjelder for alle mobiltelefoner i husstanden. Egenandelen er bare 1 000 kroner.

Utleie

Vi dekker skadeverk på tingene dine, og tyveri av tingene dine, som er forårsaket av leietakeren. Vi dekker også ubetalt leie i opptil 6 måneder (gjelder kun én gang per leietager), og nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse med opptil 20 000 kroner.

Du må huke av for at du leier ut boligen når du kjøper forsikringen, eller si fra til oss når du begynner å leie ut.   Egenandelen er 10 000 kr. 

Mobilforsikring (valgfritt)

Du kan velge å kjøpe mobilforsikring som dekker alle mobiler i familien for tap, tyveri og skader i hele verden. Egenandelen er kun 1000 kroner, og en erstatningstelefon blir sendt til deg første hverdag etter at du har meldt skaden.

Tjeneste inkludert i forsikringen

Online trygghet

Med Online Trygghet får du hjelp til å overvåke personopplysningene dine på internett, forebygging av ID-tyveri, og hjelp hvis noen misbruker identiteten din.

Registrering av sykler

Kostnadsfri registrering av alle syklene i husstanden i NAF Sykkelregister er inkludert. Dette gjelder alle sykler,  elsykler og elsparkesykler i husstanden din.  Når du registrerer sykkelen og har et NAF-oblatet på den, reduserer du sjansen for at sykkelen blir stjålet. Du øker også sjansen for å få sykkelen tilbake hvis den blir stjålet.

Er du nytt YS-medlem?

Da får du 50 % rabatt første året, hvis forsikringen settes i kraft før det har gått to måneder etter at du meldte deg inn. Det er ikke rabatt på den delen av prisen som går til Norsk Naturskadepool. 

Rabattene trekkes automatisk fra prisen du får oppgitt, slik at du får korrekt pris på fakturaen.

Ofte stilte spørsmål

Hva er egenandelen?

Egenandelen er 3 000 kroner.

Elsparkesykkel

Innboforsikringen dekker selve elsparkesykkelen om den for eksempel blir skadet eller stjålet, men husk at du må kjøpe lovpålagt ansvarsforsikring for elsparkesykkelen.

Gjelder innboforsikringen under midlertidig lagring?

Ja, gjenstander og flyttelass på lager dekkes inntil 30 000 kroner ved tyveri. Om du har verdier over dette anbefaler vi at du tegner en egen forsikring for dette. Ring oss på 915 03 100, så hjelper vi deg.

Drone

Innboforsikringen dekker dronen, men den dekker ikke drone under bruk. Den lovpålagte ansvarsforsikringen for droner må du kjøpe separat. 

Les mer om ansvarsforsikring for droner
Robotgressklipper

Den er dekket. Og vi dekker dekker tyveri fra privat uteareal med inntil 100 000 kroner.

Elektrisk rullestol

Ja, skade på både elektrisk og ikke-elektrisk rullestol er dekket av innboforsikringen.

Gjelder forsikringen ved bruk av nøkkelboks eller å låse opp dør ved bruk av app eller digital lagring?

Ja, nøkkelboks tilfredsstiller krav om låsing. Du kan dermed trygt bruke nøkkelboks uten å bekymre deg for redusert erstatning.

Briller og høreapparat

Ja, dette er dekket, men forsikringene har ulik dekning. Innbo dekker tyveri og skader. Innbo Pluss dekker uhellskader i tillegg. Ønsker du også å få erstatning for briller eller høreapparat som du har mistet, må du kjøpe verdigjenstandsforsikring.

Inkluderte tjenester

Online Trygghet

Online Trygghet hjelper deg med å overvåke og beskytte opplysningene dine mot ID-tyveri og misbruk på nettet.

NAF Sykkelregister

Du får kostnadsfri registrering av sykler i husstanden i NAF Sykkelregister. Det reduserer sjansen for at sykkelen blir stjålet og øker
sjansen for å få den tilbake hvis den blir stjålet.