Hopp til innhold

Eiendelsforsikring for landbruket

Gir erstatning for skade på inventar, produksjonsutstyr, maskiner, varer, løsøre og andre eiendeler du bruker i gårdsdriften.

Eiendelsforsikringen vår

Forsikringen er fleksibel – både innhold og egenandel kan justeres ved behov.

Brannskader

Dekker skader som skyldes brann.

Elektriske fenomen og lynskader

Dekker skader etter lynnedslag og andre elektriske fenomen.

Vannskader

Gir erstatning ved vannskader – enten det skyldes lekkasje i rør, eller vann som trenger inn i bygget fra terreng eller grunn.

Tyveri og hærverk

Dekker skader på eiendeler etter tyveri og hærverk.

Naturskader

Dekker skader som skyldes naturhendelser. For eksempel etter storm, flom, stormflo, skred eller jordskjelv.

Bruddskader på glass og skilt

Gir erstatning for bruddskader på fastmonterte skilt, glass og plast i vinduer, på dører, innredninger eller annet inventar. Dekker reparasjon eller erstatning, og midlertidig sikring når det er nødvendig.

Maskinskade

Gir erstatning for maskinskade og andre skader med indre årsak på maskiner dere bruker i driften.

Andre skader på eiendelene

Dekker de aller fleste skader som kan skje eiendelene deres. Inkludert skader skader som skyldes ytre påvirkning. For eksempel et tre som velter, påkjørsel og vindskader.

Mer om forsikringen

Sikkerhetsrabatt

Vi kan gi rabatt for sikkerhetstiltak både i forbindelse med brann-, vann- og tyverisikring. Aktuelle tiltak kan være sprinkleranlegg, brannalarmanlegg, el-kontroll, innbruddsalarm-anlegg, vannstoppventil og lignende.

Vi går gjennom risikovurderingen sammen med deg, slik at du får en korrekt pris.

Beredskap ved store hendelser

Er det meldt uvær eller flom, er Gjensidige i beredskap og gjør alt vi kan for å hjelpe kundene våre med å begrense skader. Vi har en egen beredskapsplan som sikrer at vi er godt rustet til å håndtere ekstra belastning både før, under og etter slike hendelser.

Døgnåpen telefon

Vi er tilgjengelige på telefon både i og utenfor arbeidstid når store hendelser pågår.

Er mange berørt av hendelsen, vil takst- og storskademiljøet vårt være tilgjengelig på plassen for å veilede og støtte de som er rammet.

Leverandørnettverk med førsteprioritet

Gjensidige har et eget leverandørnettverk som gir kundene våre førsteprioritet ved store hendelser. Leverandørene vil være på plass for å sette i gang skadebegrensende tiltak, avdekke skadeårsak og gi en foreløpig vurdering av skadeomfanget.

Vilkår

Informasjonen på denne siden er forenklet og forkortet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår er tilpasset driften din og baserer seg på informasjon du oppgir i forkant av kjøpet.

  • Hvis du ikke er forsikret hos oss, kan du be om tilbud og få tilsendt de fullstendige vilkårene før du gjennomfører kjøpet.
  • Hvis du allerede er forsikret hos oss, kan du logge inn og finne de fullstendige vilkårene under forsikringene dine.

Alminnelige vilkår

Alminnelige vilkår er standardisert informasjon om hva forsikringene dekker og ikke dekker. Hensikten er å hjelpe deg med å sammenligne vilkår for ulike produkter.

Se alminnelige vilkår for alle landbruksforsikringer.

Mange trenger også ...

Usikker på hva du trenger?

Få kjenner forsikringsbehovet i norsk landbruk like godt som oss. Ønsker du å snakke med noen, er de erfarne rådgiverne våre klare til å hjelpe deg.

De erfarne rådgiverne våre er klare til å hjelpe deg